Tổ chức bộ máy của huyện Đầm Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Đầm Hà

;

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY:

a
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà
Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy

 

a
Đ/c Vũ Văn Phú
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện

 

a
Đ/c Trần Việt Dũng
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện

 

a
Đ/c Phan Trọng Bình
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

a
Đ/c Nguyễn Thị Hoa
Ủy viên BTV Huyện ủy,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

a
Đ/c Đặng Văn Tuấn
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

dhdfhrftj
Đ/c Đào Biên Thùy
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

a
Đ/c Lê Bình Phượng
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

a
Đ/c Nguyễn Văn Sơn
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy,
Chánh Thanh tra huyện

 

a
Đ/c Tiêu Công Tám
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

a
Đ\c Dương Quang Phu
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy quân sự huyện

 

a
Đ/c Bùi Quang Bình
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Trưởng Công an huyện

 

BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẦM HÀ, NHIỆM KỲ 2015-2020:

                                    1- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà , Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

                                    2- Đ/c Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

                                    3- Đ/c Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

                                    4- Đ/c Phan Trọng Bình, UV BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                    5- Đ/c Lê Bình Phượng, UV BTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                    6- Đ/c Tiêu Công Tám, UV BTV HU, Trưởng Ban Tổ chức HU

                                    7- Đ/c Đặng Văn Tuấn, UV BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

                                    8- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, UV BTV HU, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Huyện ủy

                                    9- Đ/c Nguyễn Thị Hoa, UV BTV HU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                    10- Đ/c Dương Quang Phu, UV BTV HU, CHT BCH quân sự huyện

                                    11- Đ/c Bùi Quang Bình, UV BTV HU, Trưởng Công an huyện

                                    12- Đ/c Phạm Văn Kha, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                    13- Đ/c Trần Quang Sao, HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

                                    14- Đ/c Chu Thị Hảo, HUV, Bí thư Huyện Đoàn

                                    15- Đ/c Bùi Thị Loan, HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

                                    16- Đ/c Tô Xuân Lợi, HUV, Trưởng Phòng GD-ĐT

                                    17- Đ/c Lưu Văn Nam, HUV, Chánh VP Huyện uỷ

                                    18- Đ/c Đào Biên Thuỳ, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà

                                    19- Đ/c Lương Văn Sinh, HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

                                    20- Đ/c Nềnh Quốc Sinh, HUV, Trưởng Ban Dân vận HU

                                    21- Đ/c Nguyễn Văn Tiến, HUV, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH

                                    22- Đ/c Phạm Văn Bình, HUV, Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Đầm Hà

                                    23- Đ/c Hoàng Văn Tầm, HUV, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Quảng An

                                    24- Đ/c Ty Việt Bắc, HUV, Trưởng Phòng VHTT

                                    25- Đ/c Lê Văn Huấn, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tân

                                    26- Đ/c Vũ Quốc Hưng, HUV, Bí thư kiêm chủ tịch xã Dực Yên

                                    27- Đ/c Nguyễn Văn Tú, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Đại Bình

                                    28- Đ/c Đặng Văn Vịnh, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lập

                                    29- Đ/c Đặng Thị Bích Châm, HUV, Chủ tịch HND huyện

                                    30- Đ/c Hoàng Thị Hảo, HUV, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Quảng Lâm

                                    31- Đ/c Hoàng Tiến Dũng, HUV, Trưởng phòng KTHT huyện

                                    32- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, HUV, Phó phòng TCKH

                                    33- Đ/c Vũ Xuân Khải, HUV, Trưởng Phòng NN&PTNT

                                    34- Đ/c Nguyễn Văn Quảng, HUV, Trưởng Phòng Y tế

                                    35- Đ/c Nguyễn Văn Trường, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Bình

                                    36- Đ/c Tạ Hữu Tuất, HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Lợi

                                    37- Đ/c Vũ Thị Vui, HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

                                    38- Đ/c Hoàng Việt Thành, HUV, Chánh án tòa án nhân dân

                                    39- Đ/c Lương Hồng Hà, HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

A
Đ/c Vũ Văn Phú
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện

 

A
Đ/c Phan Trọng Bình
Uỷ viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

A
Đ/c Nguyễn Thị Hoa
Ủy viên BTV Huyện ủy,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Đặng Văn Tuấn,
Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội

Đ/c Nguyễn Trường Giang,
Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội

Đ/c Lê Thanh Quyết,
Trưởng ban Ban Pháp chế

Đ/c Hoàng Thị Thu Huyền,
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế

 

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2016-2021:

                                        1- Phan Trọng Bình, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                        2- Phạm Văn Bình, Bí thư Đảng bộ thị trấn Đầm Hà

                                        3- Đặng Thị Bích Châm, Chủ tịch HND huyện

                                        4- Lê Thế Chuyền, Phó trưởng công an huyện

                                        5- Hồ A Diểng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng An

                                        6- Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

                                        7- Nguyễn Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

                                        8- Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng Phòng tài chính - kế hoạch huyện

                                        9- Hoàng Thị Hảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Quảng Lâm

                                        10- Chu Thị Hảo, Bí Thư Huyện Đoàn

                                        11- Đào Thị Hậu, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

                                        12- Hoàng Văn Hiệp, Trạm phó Trạm y tế xã Tân Bình

                                        13- Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban
                                              MTTQ huyện

                                        14- Vũ Đình Hưng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH quân sự huyện

                                        15- Hoàng Thị Thu Huyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

                                        16- Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        17- Vũ Xuân Khải, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện

                                        18- Trần Quang Khương, Giám đốc HTX DV Chăn nuôi Đồng Tâm, xã Dực Yên

                                        19- Đinh Thanh Minh, kinh doanh, phường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà

                                        20- Đặng Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Tân

                                        21- Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

                                        22- Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        23- Lê Thanh Quyết, Ủy viên Thường trực HĐND huyện

                                        24- Nềnh Quốc Sinh, Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy

                                        25- Nguyễn Hữu Thanh, nhân viên hợp đồng lao động làm việc tại vị trí
                                              công chức tư pháp - hộ tịch xã Đại Bình

                                        26- Phan Thị Thiết, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lập

                                        27- Đào Biên Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà

                                        28- Nình Văn Trình, Bí thư Đoàn TN xã Quảng Lợi

                                        29- Đặng Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

                                        30- Hà Hải Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

a
Đ/c Trần Việt Dũng
Phó Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện

 

a

Đ/c Phạm Văn Kha
Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế

 

a

Đ/c Lê Bình Phượng
Phó Chủ tịch phụ trách Văn hoá - Xã hội


Đ/c Dương Quang Phu
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

a
Đ/c Bùi Quang Bình,
Trưởng Công an huyện


Đ/c Hoàng Giang,
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện


Đ/c Vũ Xuân Khải,
Trưởng phòng NN&PTNT

Nguồn: QNP

 

 

 

 

.
.
.
.