Bác Hồ với Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bác Hồ với Quảng Ninh

;

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự trên chiến hạm Eminbéctanh ở Vịnh Hạ Long, ngày 24-3-1946.
Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự trên chiến hạm Eminbéctanh ở Vịnh Hạ Long, ngày 24-3-1946.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp cán bộ công nhân ngành than tại Phủ Chủ tịch, sau khi vùng mỏ được giải phóng, ngày 20-5-1955.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp cán bộ công nhân ngành than tại Phủ Chủ tịch, sau khi vùng mỏ được giải phóng, ngày 20-5-1955.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số hai tỉnh Hồng Quảng, Hải Ninh tại Phủ Chủ tịch, (ngày 27-10-1958).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số hai tỉnh Hồng Quảng, Hải Ninh tại Phủ Chủ tịch, (ngày 27-10-1958).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ hải quân, năm 1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các chiến sĩ hải quân bảo vệ bờ biển vùng Đông Bắc Tổ quốc, năm 1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đơn vị bộ đội bỏa vệ bờ biển vùng Đông Bắc Tổ quốc, Quảng Yên, ngày 31-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đơn vị bộ đội bảo vệ bờ biển vùng Đông Bắc Tổ quốc, Quảng Yên, ngày 31-3-1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Hải Ninh, tháng 2-1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Hải Ninh, tháng 2-1960.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với giáo viên, học sinh trường Lê Văn Tám, TX Móng Cái, tháng 2-1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với giáo viên, học sinh trường Lê Văn Tám, TX Móng Cái, tháng 2-1960.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại cuộc mít tinh của nhân dân chào mừng Người về thăm đảo Cô Tô, ngày 9-5-1961.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại cuộc mít tinh của nhân dân chào mừng Người về thăm đảo Cô Tô, ngày 9-5-1961.

 

Bác Hồ với thiếu nhi Ngọc Vừng trong lần Bác Hồ tới thăm và động viên quân và dân trên đảo vào ngày (12-11-1962). Ảnh tư liệu do ông Nguyễn Cảnh Loan (TP Hạ Long) cung cấp
Bác Hồ với thiếu nhi Ngọc Vừng trong lần Bác Hồ tới thăm và động viên quân và dân trên đảo vào ngày (12-11-1962). Ảnh tư liệu do ông Nguyễn Cảnh Loan (TP Hạ Long) cung cấp

 

Bác Hồ nói chuyện với nhân dân tỉnh Quảng Ninh và tặng cờ thi đua khá nhất cho ngành Than vào dịp Tết Ất Tỵ 1965 (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Quảng Ninh)
Bác Hồ nói chuyện với nhân dân tỉnh Quảng Ninh và tặng cờ thi đua khá nhất cho ngành Than vào dịp Tết Ất Tỵ 1965 (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Quảng Ninh)

 

Đồng chí Nguyễn Thọ Chân (thứ ba, phải sang) tháp tùng Bác Hồ đi thăm Uông Bí năm 1965.
Đồng chí Nguyễn Thọ Chân (thứ ba, phải sang) tháp tùng Bác Hồ đi thăm Uông Bí năm 1965.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi và tặng Hợp tác xã nông nghiệp Đoan Tĩnh, Quảng Ninh một tấm thiếp chúc mừng năm mới vì thành tích trồng và chăm sóc được 11.000 cây sống, ngày 2-2-1965.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi và tặng Hợp tác xã nông nghiệp Đoan Tĩnh, Quảng Ninh một tấm thiếp chúc mừng năm mới vì thành tích trồng và chăm sóc được 11.000 cây sống, ngày 2-2-1965.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm ở đồi thông mới trồng xã Yên Lập, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh (ngày 2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm ở đồi thông mới trồng xã Yên Lập, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh (ngày 2-2-1965).

 

Bộ đội và nhân dân đảo Quảng Ninh đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 2-2-1965).
Bộ đội và nhân dân Quảng Ninh đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 2-2-1965).

 

Bác Hồ nói chuyện với công nhân mỏ tại Phủ Chủ tịch. Ảnh tư liệu của TKV
Bác Hồ nói chuyện với công nhân mỏ tại Phủ Chủ tịch (15-11-1968). Ảnh tư liệu của TKV

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai, ngày 30-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai, ngày 30-3-1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân và chuyên gia Liên Xô tại thị xã Uông Bí, ngày 2-2-1965.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân và chuyên gia Liên Xô tại thị xã Uông Bí, ngày 2-2-1965.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân dân khu Hồng Quảng tại TX Hồng Gai, ngày 5-10-1957.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân dân khu Hồng Quảng tại TX Hồng Gai, ngày 5-10-1957.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng chí Bùi Đức Ty, chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Ninh, người có công bắt bọn biệt kích Mỹ - Tưởng vào đêm 28-7-1963 .
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đồng chí Bùi Đức Ty, chiến sĩ bộ đội biên phòng Quảng Ninh, người có công bắt bọn biệt kích Mỹ - Tưởng vào đêm 28-7-1963 .

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân đảo Tuần Châu, ngày 31-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân đảo Tuần Châu, ngày 31-3-1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp anh hùng lao động Voòng Nại Hải, tỉnh Quảng Ninh và đoàn đại biểu công nhân ngành than tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội, ngày 15-11-1968.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Anh hùng Lao động Voòng Nại Hải, tỉnh Quảng Ninh và đoàn đại biểu công nhân ngành than tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội, ngày 15-11-1968.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số hai tỉnh Hồng Quảng và Hải Ninh tại Phủ Chủ Tịch, ngày 27-10-1958.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số hai tỉnh Hồng Quảng và Hải Ninh tại Phủ Chủ tịch, ngày 27-10-1958.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Hòn Rồng, một căn cứ của bộ đội hải quân ở Quảng Yên, ngày 31-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Hòn Rồng, một căn cứ của bộ đội hải quân ở Quảng Yên, ngày 31-3-1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ than Đèo Nai, ngày 30-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ than Đèo Nai, ngày 30-3-1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà trẻ của cán bộ công nhân xưởng sản xuất gốm quốc doanh Dụ Phong, TX Móng Cái, tháng 2-1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà trẻ của cán bộ công nhân xưởng sản xuất gốm quốc doanh Dụ Phong, TX Móng Cái, tháng 2-1960.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường huấn luyện bộ đội hải quân, cảng Vạn Hoa, ngày 31-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường huấn luyện bộ đội hải quân, cảng Vạn Hoa, ngày 31-3-1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm vườn cây cao su của Nông trường Hữu Nghị, tỉnh Hải Ninh, tháng 2-1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm vườn cây cao su của Nông trường Hữu Nghị, tỉnh Hải Ninh, tháng 2-1960.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xưởng sản xuất gốm Dụ Phong, TX Móng Cái, tháng 2-1960.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xưởng sản xuất gốm Dụ Phong, TX Móng Cái, tháng 2-1960.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng vũ trụ Liên Xô Giecsman Titốp thăm Vịnh Hạ Long, ngày 22-1-1962.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng vũ trụ Liên Xô Giecsman Titốp thăm Vịnh Hạ Long, ngày 22-1-1962.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng vũ trụ Liên Xô Giecsman Titốp trên tàu Hải quân thăm Vịnh Hạ Long, ngày 22-1-1962.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng vũ trụ Liên Xô Giecsman Titốp trên tàu Hải quân thăm Vịnh Hạ Long, ngày 22-1-1962.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ hải quân tàu T544 và đơn vị pháo bờ biển trên đảo Hòn Rồng, ngày 31-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ hải quân tàu T544 và đơn vị pháo bờ biển trên đảo Hòn Rồng, ngày 31-3-1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem cây dừa mới đưa từ đất liền ra trồng tại đảo Tuần Châu, ngày 31-3-1959.
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem cây dừa mới đưa từ đất liền ra trồng tại đảo Tuần Châu, ngày 31-3-1959.

 

Đồng bào Hồng Quảng lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại sân vận động Hồng Gai, ngày 5-10-1957.
Đồng bào Hồng Quảng lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại sân vận động Hồng Gai, ngày 5-10-1957.

 

Ngày 2-2-1965, đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thay mặt nhân dân Quảng Ninh tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hòn than nằm trong tấn than vượt mức kế hoạch năm 1964.
Ngày 2-2-1965, đồng chí Nguyễn Thọ Chân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thay mặt nhân dân Quảng Ninh tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hòn than nằm trong tấn than vượt mức kế hoạch năm 1964.

 

Nhân dân cùng các chiến sĩ Vịnh Hạ Long đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng vũ trụ Liên Xô về thăm Quảng Ninh, ngày 22-1-1962.
Nhân dân cùng các chiến sĩ Vịnh Hạ Long đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng vũ trụ Liên Xô về thăm Quảng Ninh, ngày 22-1-1962.

 

Nhân dân đảo Cô Tô đón Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm đảo, ngày 9-5-1961.
Nhân dân đảo Cô Tô đón Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm đảo, ngày 9-5-1961.

 

Nhân dân tỉnh Hải Ninh vui mừng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, ngày 18 và 19-2-1960.
Nhân dân tỉnh Hải Ninh vui mừng chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, ngày 18 và 19-2-1960.

Quảng Ninh - vùng đất phên giậu Đông Bắc Tổ quốc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đặc biệt. Sự quan tâm đó không chỉ ở nhiều lần về thăm, mà Người luôn quan tâm, theo dõi từng bước phát triển của tỉnh.

(Nguồn: Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Địa chí Quảng Ninh (tập 2), baoquangninh.com.vn)

.
.
.
.