Chế độ, chính sách (Huyện Đầm Hà) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (Huyện Đầm Hà)

;
Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh
 
Ngày 22/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh phê duyệt nội dung, mức hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Dự án Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao và nuôi thực nghiệm giống hải sản Quảng Ninh tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà.
 
 
V/v Cho Công ty CP Thủy sản Việt Úc thuê đất (giai đoạn 1) theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
 
Ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3175/QĐ-UBND v/v Cho Công ty CP Thủy sản Việt Úc thuê đất (giai đoạn 1) theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án: sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3175/QĐ-UBND
 
 
V/v công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017
 
Ngày 16/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3169/QĐ-UBND v/v công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 08 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3169/QĐ-UBND
 
V vic hy b Quy hoch chi tiết t l 1/500 Ca hàng bán l xăng du ti thôn Ba Nht
 
Ngày 18/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại thôn Ba Nhất, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
 

V vic hy b Quy hoch chi tiết t l 1/500 Trang tri chăn nuôi ln công ngh cao ti xã Tân Lp

Ngày 18/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

 
V vic thu hi đt ca Công ty CP Thương mi và đu tư M Vit giao cho UBND huyn Đm Hà qun lý
 
Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc thu hồi 633.702,2 m2 đất của Công ty CP Thương mại và đầu tư Mỹ Việt tại xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà (đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 12/9/2006) giao cho UBND huyện Đầm Hà quản lý.
 
 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất

Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đầm Hà.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1265/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất mặt nước
 
Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc thu hồi đất mặt nước đã cho Công ty CP xây dựng và thương mại Minh Sơn thuê tại Quyết định 772/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh để khai thác cát làm vật liệu san lấp mặt bằng tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà.
 

Giải quyết vướng mắc dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao

Ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 51/TB-UBND về kết luận và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà.

Tệp đính kèm: Thông báo số 51/TB-UBND

Về việc thu hồi 41,4m2 đất tại thị trấn Đầm Hà

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thu hồi 41,4m2 đất tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà của Công ty TNHH Quốc Toàn do tự nguyện trả lại đất theo quy định tại khoản 1, Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

Tệp đính kèm: Quyết định số 466/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.