Chế độ, chính sách (huyện Tiên Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (huyện Tiên Yên)

;

V vic hết thi hn nghiên cu quy hoch, d án Trm dng ngh ti th trn Tiên Yên

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 224/TB-UBND về việc hết thời hạn nghiên cứu quy hoạch, dự án Trạm dừng nghỉ tại thị trấn Tiên Yên đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Thông báo số 224/TB-UBND

Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất và gia hạn thời gian thuê đất

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất và gia hạn thời gian cho Công ty TNHH MTV Sản xuất hàng xuất khẩu A-N-T thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm để làm xưởng gia công giấy xuất khẩu tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2639/QĐ-UBND

V vic gii th cht kim soát liên ngành

Ngày 4/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2614/QĐ-UBND về việc giải thể chốt kiểm soát liên ngành tại ngã ba Yên Than, xã Yên Than, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2614/QĐ-UBND

Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Hải Lạng

Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1434/QĐ-UBND v/v Giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường Tiểu học Hải Lạng để làm trường học tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định 1434/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuê đất

Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh thuê đất (theo hình thức trả tiền hàng năm) để làm khai trường khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Nà Lìn, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1267/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.