Phong cảnh huyện Ba Chẽ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh huyện Ba Chẽ

;

 

Cầu Ba Chẽ (9-2019). Ảnh: Khánh Giang
Cầu Ba Chẽ (9-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

Toàn cảnh thị trấn Ba Chẽ (2-2018). Ảnh: Đỗ Giang
Toàn cảnh thị trấn Ba Chẽ (2-2018). Ảnh: Đỗ Giang

 

Dòng sông Ba Chẽ như dải lụa mềm bao quanh thị trấn. Ảnh Đỗ Giang
Dòng sông Ba Chẽ như dải lụa mềm bao quanh thị trấn (1-2016). Ảnh: Đỗ Giang

 

Vào mùa lúa chín, sắc vàng của lúa hòa với màu xanh của rừng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Ảnh Đỗ Giang
Ba Chẽ vào mùa lúa chín, sắc vàng của lúa hòa với màu xanh của rừng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp (12-2015). Ảnh: Đỗ Giang

 

Cầu treo dân sinh xã Thanh Sơn (Ba Chẽ). Ảnh Đỗ Giang
Cầu treo dân sinh xã Thanh Sơn (4-2011).  Ảnh: Khánh Giang

 

Trung tâm Ba chẽ nhìn từ trên cao. Ảnh Đỗ Giang
Trung tâm Ba Chẽ nhìn từ trên cao (8-2010).  Ảnh: Khánh Giang

 

Trung tâm huyện Ba Chẽ. Ảnh Đỗ Giang
Trung tâm huyện Ba Chẽ (4-2011).  Ảnh: Khánh Giang

 

Rừng nguyên sinh Lương Mông. Ảnh Đỗ Giang
Rừng nguyên sinh Lương Mông (4-2011).  Ảnh: Khánh Giang

 

.
.
.
.