Phong cảnh huyện Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh huyện Hải Hà

;

 

Huyện Hải Hà (11-2018). Ảnh: Thái Cảnh
Huyện Hải Hà (12-2018). Ảnh: Thái Cảnh

 

Huyện Hải Hà nhìn từ trên cao (11-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Huyện Hải Hà nhìn từ trên cao (11-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Sông Hà Cối đoạn qua thị trấn Quảng Hà (7-2018). Ảnh: Phạm Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà)
Sông Hà Cối đoạn qua thị trấn Quảng Hà (7-2018). Ảnh: Phạm Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà)

 

Một góc huyện Hải Hà nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang
Một góc huyện Hải Hà nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Đô thị Quảng Hà - trung tâm của huyện Hải Hà ngày càng hiện đại, văn minh. Ảnh Hùng Sơn
Đô thị Quảng Hà - trung tâm của huyện Hải Hà ngày càng hiện đại, văn minh. Ảnh: Hùng Sơn

 

Quảng trường công viên cây xanh Ảnh Đỗ Phương
Quảng trường công viên cây xanh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Sông Hà Cối. Ảnh Đỗ Phương
Sông Hà Cối. Ảnh: Đỗ Phương

 

Các tuyến đường nội thị thị trấn Quảng Hà. Ảnh Đỗ Phương
Các tuyến đường nội thị thị trấn Quảng Hà. Ảnh: Đỗ Phương

 

Chợ Trung tâm Hải Hà 2. Ảnh Đỗ Phương
Chợ Trung tâm Hải Hà 2. Ảnh: Đỗ Phương

 

Một góc thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) hôm nay. Ảnh Quang Huy
Một góc thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) hôm nay. Ảnh: Quang Huy

 

Trung tâm thị trấn Quảng Hà (Huyện Hải Hà) Ảnh Đỗ Phương
Trung tâm thị trấn Quảng Hà (Huyện Hải Hà). Ảnh: Đỗ Phương

 

Đường giao thông thị trấn Quảng Hà. Ảnh Quê Ninh
Đường giao thông thị trấn Quảng Hà. Ảnh: Quế Ninh

 

Phà Cái Chiên. Ảnh: Hữu Việt
Phà Cái Chiên. Ảnh: Hữu Việt

 

Cảnh đẹp hồ trên núi Trúc Bài Sơn. Ảnh: Văn Chãi
Cảnh đẹp hồ trên núi Trúc Bài Sơn. Ảnh: Văn Chãi

 

.
.
.
.