Phong cảnh TP Cẩm Phả - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh TP Cẩm Phả

;

 

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (9-2019). Ảnh: Khánh Giang
Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả (9-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

Trung tâm TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao (7-2019). Ảnh: Khánh Giang
Trung tâm TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao (7-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

Tp Cẩm Phả nhìn từ khai trường than Đèo Nai (9-2017). Ảnh Nguyễn Thắng (CTV)
Tp Cẩm Phả nhìn từ khai trường than Đèo Nai (9-2018). Ảnh Nguyễn Thắng (CTV)

 

TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao (4-2017). Ảnh: Khánh Giang
TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao (4-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Cầu Bãi Dài, TP Cẩm Phả (9-2017). Ảnh: Khánh Giang
Cầu Bãi Dài, TP Cẩm Phả (9-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Cầu Bãi Dài, TP Cẩm Phả (9-2017). Ảnh: Khánh Giang
Cầu Bãi Dài, TP Cẩm Phả (9-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Trung tâm TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao (6-2016). Ảnh: Khánh Giang
Trung tâm TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao (6-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

TP Cẩm Phả. Ảnh: Khánh Giang
TP Cẩm Phả. Ảnh: Khánh Giang

 

TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao (5-2018). Ảnh: Thành Chung (CTV)
TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao (5-2018). Ảnh: Thành Chung (CTV)

 

Quang cảnh TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao
Quang cảnh TP Cẩm Phả nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Chợ cá Bến Do (7-2019). Ảnh: Vũ Tiến Dũng
Chợ cá Bến Do (7-2019). Ảnh: Vũ Tiến Dũng

 

Chợ cá Bến Do (5-2018). Ảnh: Thành Chung (CTV)
Chợ cá Bến Do (5-2018). Ảnh: Thành Chung (CTV)

 

Quảng trường 12-11, Cẩm Phả, nơi ghi lại dấu ấn lịch sử hào hùng của thợ mỏ Cẩm Phả. Ảnh: Dương Phương Đại
Quảng trường 12-11, Cẩm Phả, nơi ghi lại dấu ấn lịch sử hào hùng của thợ mỏ Cẩm Phả. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Một góc Cẩm Phả nhìn từ trên cao (1-2019). Ảnh: Cao Quỳnh
Một góc Cẩm Phả nhìn từ trên cao (1-2019). Ảnh: Cao Quỳnh

 

Diện mạo thành phố được đầu tư khang trang, hiện đại. Ảnh Đỗ Phương
Diện mạo thành phố được đầu tư khang trang, hiện đại. Ảnh: Đỗ Phương

 

Sân Vận Động Cẩm Phả. Ảnh Đỗ Phương
Sân vận động TP Cẩm Phả. Ảnh: Đỗ Phương

 

TP Cẩm Phả (7-2019). Ảnh: Thành Chung
TP Cẩm Phả (7-2019). Ảnh: Thành Chung

 

TP Cẩm Phả về đêm (5-2018). Ảnh: Thành Chung (CTV)
TP Cẩm Phả về đêm (5-2018). Ảnh: Thành Chung (CTV)

 

Phường Quang Hanh nhìn từ trên cao (7-2019). Ảnh: Khánh Giang
Phường Quang Hanh nhìn từ trên cao (7-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

Một góc phường Quang Hanh nhìn từ trên cao (7-2019). Ảnh: Khánh Giang
Một góc phường Quang Hanh nhìn từ trên cao (7-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

Phường Cửa Ông nhìn từ trên cao (7-2019). Ảnh: Khánh Giang
Phường Cửa Ông nhìn từ trên cao (7-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

.
.
.
.