Phong cảnh TP Móng Cái - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Phong cảnh TP Móng Cái

;

 

TP Móng Cái (9-2019). Ảnh: Khánh Giang
TP Móng Cái (9-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

TP Móng Cái (9-2018). Ảnh: Hùng Sơn
TP Móng Cái (9-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Ảnh: Hùng Sơn
Ảnh: Hùng Sơn

 

TP Móng Cái nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang
TP Móng Cái nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Thành phố Móng Cái rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh Ninh Hải (Đài Móng Cái)
Thành phố Móng Cái rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Ninh Hải (Đài Móng Cái)

 

Ảnh Khánh Giang
Cầu Ka Long. Ảnh: Khánh Giang

 

Cầu Ka Long lung linh về đêm. Ảnh: Thái Cảnh
TP Móng Cái lung linh về đêm. Ảnh: Thái Cảnh

 

Cầu Ka Long.  Ảnh Thái Cảnh
Cầu Ka Long. Ảnh: Thái Cảnh

 

Ảnh Khánh Giang.
Toàn cảnh TP Móng Cái. Ảnh: Khánh Giang.

 

Trung Tâm TP Móng Cái. Ảnh Đỗ Giang
Trung tâm TP Móng Cái. Ảnh: Đỗ Giang

 

Đô thị Móng Cái. Ảnh Đỗ Giang
Đô thị Móng Cái. Ảnh: Đỗ Giang

 

Chợ trung tâm Móng Cái. Ảnh Thái Cảnh
Chợ trung tâm Móng Cái. Ảnh: Thái Cảnh

 

Cầu Hòa Bình. Ảnh: Khánh Giang
Cầu Hòa Bình. Ảnh: Khánh Giang

 

Cụm Biểu tượng du lịch ngã ba Trà Cổ - Bình Ngọc. Ảnh: Khánh Giang
Cụm Biểu tượng du lịch ngã ba Trà Cổ - Bình Ngọc. Ảnh: Khánh Giang

 

.
.
.
.