Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu

;

 

Trung tâm HCC kết hợp trụ sở làm việc của một số phòng, ban của huyện. Ảnh: Lương Giang
Trung tâm HCC kết hợp trụ sở làm việc của một số phòng, ban của huyện. Ảnh: Lương Giang

 

Các vị đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu
Các vị đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu. Ảnh: Minh Hà

 

Lãnh đạo huyện BL cùng lãnh đạo Sở TT-TT tham quan gian hàng Tt gt và bán sp OCOP huyện Bình Liêu
Lãnh đạo huyện Bình Liêu cùng lãnh đạo Sở TT-TT tham quan gian hàng Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP huyện Bình Liêu. Ảnh: Minh Hà

 

Lãnh đạo huyện Bình Liêu vs lãnh đạo Sở TT-TT tham quan gian hàng Tt gt và bán sp OCOP huyện Bình Liêu.
Lãnh đạo huyện Bình Liêu và lãnh đạo Sở TT-TT tham quan gian hàng Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP huyện Bình Liêu. Ảnh: Minh Hà

Ngày 24-6, UBND huyện Bình Liêu tổ chức khai trương Trung tâm Hành chính công huyện và Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

.
.
.
.