Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu

;

 

Trung tâm HCC kết hợp trụ sở làm việc của một số phòng, ban của huyện. Ảnh: Lương Giang
Trung tâm HCC kết hợp trụ sở làm việc của một số phòng, ban của huyện. Ảnh: Lương Giang

 

Các vị đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu
Các vị đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Bình Liêu. Ảnh: Minh Hà

 

Người dân được các nhân viên TT HCC Bình Liêu hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính(6-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh
Người dân được các nhân viên TT HCC Bình Liêu hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính (6-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh

Ngày 24-6, UBND huyện Bình Liêu tổ chức khai trương Trung tâm Hành chính công huyện và Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

.
.
.
.