Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều

;

 

Sáng 24/5/2015, UBND TX Đông Triều tổ chức khai trương TT HCH thị xã. Ảnh Nguyễn Thanh
Sáng 24/5/2015, UBND TX Đông Triều tổ chức khai trương Trung tâm HCC thị xã. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020) cho Trung tâm HCC TX Đông Triều. Ảnh Nguyễn Thanh
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX Đông Triều lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020) cho Trung tâm HCC TX Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Các đại biểu và đông đảo cán bộ, người dân tham quan Trung tâm HCC TX Đông Triều. Ảnh Nguyễn Thanh
Các đại biểu và đông đảo cán bộ, người dân tham quan Trung tâm HCC TX Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

 

Quang cảnh TT HCH
Quang cảnh Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Giải quyết thủ tục về đất đai tại Trung tâm Hành chính công. Ảnh: Ngọc Mai
Giải quyết thủ tục về đất đai tại Trung tâm HCC. Ảnh: Ngọc Mai

 

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục tại TT HCC. Ảnh Nguyễn Hoa
Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Người dân đến làm thủ tục tại TT HCC. Ảnh Nguyễn Hoa
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Người dân làm thủ tục tại TT HCC. Ảnh Nguyễn Hoa
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Người dân làm thủ tục tại TT HCC. Ảnh Nguyễn Thanh
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Hành chính công phường Đức Chính. Ảnh Nguyễn Thanh
Hành chính công phường Đức Chính. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Người dân giao dịch ở quầy Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều. Ảnh Nguyễn Hoa
Người dân giao dịch ở quầy Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

.
.
.
.