Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều

;

 

Sáng 24/5/2015, UBND TX Đông Triều tổ chức khai trương TT HCH thị xã. Ảnh Nguyễn Thanh
Sáng 24/5/2015, UBND TX Đông Triều tổ chức khai trương Trung tâm HCC thị xã. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TX Đông Triều (5-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TX Đông Triều (5-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Quang cảnh TT HCH
Quang cảnh Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều (8-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh
Người dân đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều (8-2019). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (1-2019). Ảnh: Hoàng Giang
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính (1-2019). Ảnh: Hoàng Giang

 

Giải quyết thủ tục về đất đai tại Trung tâm Hành chính công. Ảnh: Ngọc Mai
Giải quyết thủ tục về đất đai tại Trung tâm HCC. Ảnh: Ngọc Mai

 

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục tại TT HCC. Ảnh Nguyễn Hoa
Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Người dân đến làm thủ tục tại TT HCC. Ảnh Nguyễn Hoa
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Người dân làm thủ tục tại TT HCC. Ảnh Nguyễn Hoa
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Người dân làm thủ tục tại TT HCC. Ảnh Nguyễn Thanh
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm HCC. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Hành chính công phường Đức Chính. Ảnh Nguyễn Thanh
Hành chính công phường Đức Chính. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Người dân giao dịch ở quầy Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều. Ảnh Nguyễn Hoa
Người dân giao dịch ở quầy Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

.
.
.
.