Chế độ, chính sách (huyện Vân Đồn) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (huyện Vân Đồn)

;

Giao đất không thu tiền sử dụng đất để làm trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Vân Đồn

Ngày 21/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3603/QĐ-UBND về việc giao 1.624,7m2 đất cho Tòa án Nhân dân huyện Vân Đồn theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) để làm trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Vân Đồn tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3603/QĐ-UBND

Cho Công ty TNHH HDMON Vân Đồn thuê đất trả tiền hàng năm để khai thác đất phục vụ dự án quần thể sân Golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên

Ngày 31/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3396/QĐ-UBND v/v Cho Công ty TNHH HDMON Vân Đồn thuê 426,433,5m2 đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để khai thác đất phục vụ dự án quần thể sân Golf, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Ao Tiên, huyện Vân Đồn tại xã Đoàn Kết và xã Vạn Yên, Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Quyết định 3396/QĐ-UBND

V/v công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017

Ngày 16/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3158/QĐ-UBND v/v công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 09 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 12 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Đồn đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua  năm học 2016-2017.

Tệp đính kèm: Quyết định 3158/QĐ-UBND

V/v Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - khu vực đảo Ngọc Vừng
 
Ngày 14/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3123/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - khu vực đảo Ngọc Vừng, Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3123/QĐ-UBND
 

Về việc thu hồi 15 ha đất có mặt nước của Công ty TNHH MTV Ngọc Trai Phương Đông giao cho Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn quản lý

Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3049/QĐ-UBND về việc thu hồi 15 ha đất có mặt nước của Công ty TNHH MTV Ngọc Trai Phương Đông đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 35/QĐ-UB ngày 06/01/2003 tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn quản lý.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3049/QĐ-UBND

Ngày 1/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5604/UBND-NLN3 về việc thực hiện hỗ trợ PT sản xuất chuộc chương trình 135 tại thôn Đồng Dọng, xã Bình Dân huyện Vân Đồn và chương trình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm: Công văn số 5604/UBND-NLN3

V vic thu hi đt ca công ty TNHH Vit M và cho Cty C phn PT bo Nguyên thuê 

Ngày 21/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2826/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của công ty TNHH Việt Mỹ và cho Công ty Cổ phần PT bảo Nguyên thuê 707.274,6m2 đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tại xã hạ Long huyện vân Đồn.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2826/QĐ-UBND

Quy hoch tng th phát trin KT-XH; lp điu chnh Quy hoch chung xây dng Khu Kinh tế Vân Đn

Ngày 21/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5343/UBND-QH2 về việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH; lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Công văn số 5343/UBND-QH2

D án đu tư xây dng Bến xe khách, xe đin

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty cổ phần xây dựng du lịch và thương mại Thẩm Gia thuê 24.699 m2 đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách, xe điện tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2644/QĐ-UBND

D án khu đô th mi xã Đông Xá

Ngày 4/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2618/QĐ-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng dự án khu đô thị mới xã Đông Xá, huyện Vân Đồn tại thôn Tràng Hương, huyện Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2618/QĐ-UBND

D án bo tn, tôn to khu di tích chùa Cái B

Ngày 14/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2278/QĐ-UBND v/v Thu hồi, hủy bỏ QĐ số 1988/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu khai thác đất san lấp phục vụ dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích chùa Cái Bầu - Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Quyết định 2278/QĐ-UBND

Thc hin các gói thu hng mc b sung tuyến đường giao thông

Ngày 1/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2132/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu hạng mục bổ sung tuyến đường giao thông đấu nối từ xã Đông Xá với khu tái định cư xã Đoàn Kết thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tái định cư, khu hành chính phục vụ GPMB cảng hàng không Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2132/QĐ-UBND

V vic phê duyt kế hoch la chn nhà thu rà phá bom mìn, vt n

Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu rà phá bom mìn, vật nổ thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính từ cảng hàng không Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm; Quyết định số 1839/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long

Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc giao đất cho Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) để làm Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1205/QĐ-UBND

Về việc thu hồi, giao đất và cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn

Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc thu hồi, giao đất và cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vân Đồn thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Cảng hàng không Quảng Ninh (theo hình thức BOT) tại xã Đoàn Kết và xã Bình Dân huyện Vân Đồn.
 
 
Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất

Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1144/QĐ-UBND

Về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng
 
Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm đổ thải phục vụ thi công các hạng mục bổ sung thuộc dự án Xây dựng bến tàu du lịch tại cảng Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.
 
 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cảng hàng không Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn

Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cảng hàng không Quảng Ninh đến khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1026/QĐ-UBND

Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Bản Sen

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Bản Sen, Khi kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 474/QĐ-UBND

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cảng Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng

Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 659/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các cảng Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Thắng Lợi, Ngọc Vừng tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 659/QĐ-UBND

Hoàn thiện Đề án và đề xuất cơ chế chính sách xây dựng Luật đơn vị HC - KT đặc biệt Vân Đồn

Ngày 23/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 41/TB-UBND về việc Kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác bổ sung, hoàn thiện Đề án và đề xuất cơ chế chính sách xây dựng Luật đơn vị HC - KT đặc biệt Vân Đồn.

Tệp đính kèm: Thông báo số 41/TB-UBND

Về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân

Ngày 22/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc huyện Vân Đồn có thành tích trong công tác và phong trào thi đua năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 554/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

 

 

.
.
.
.