Chế độ, chính sách (TP Cẩm Phả) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TP Cẩm Phả)

;
Thu hồi 96.178m2 đất đã cho Công ty TNHH MTV Khe Sim - Tổng Công ty Đông Bắc thuê đất giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả
 
Ngày 13/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3535/QĐ-UBND về việc thu hồi 96.178m2 đất đã cho Công ty TNHH MTV Khe Sim - Tổng Công ty Đông Bắc thuê đất tại Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh để làm khai trường khai thác than vỉa 8 Cánh Đông khu mỏ Tây Khe Sim tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả.
 
 
Về việc thu hồi 7.926,0m2 đất đã cho Công ty cổ phần đóng tàu Cửa Ông thuê 
 
Ngày 21/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3199/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.926,0 m2 đất đã cho Công ty cổ phần đóng tàu Cửa Ông (nay là Công ty cổ phẩn đóng tàu và chế tạo thiết bị Lilama 69-3 Cửa Ông) thuê đất tại Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 26/10/2005 của UBND tỉnh để xây dựng 02 triền đà tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả quản lý.
 
 
V/v thu hồi 364,9m2 đất đã cho Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Quảng Long - Cẩm Phả thuê
 
Ngày 18/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3186/QĐ-UBND v/v thu hồi 364,9m2 đất do Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Quảng Long - Cẩm Phả (đã được thuê đất theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh) cho Công ty cổ phần đầu tư Phúc Lê tiếp tục thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng trung tâm thương mại tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3186/QĐ-UBND
 
V/v Chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án khu nhà ở, lưu trú của cán bộ công nhân viên và dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải tại phường Cẩm Thịnh
 
Ngày 16/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3172QĐ-UBND v/v Chấm dứt hoạt động đầu tư Dự án khu nhà ở, lưu trú của cán bộ công nhân viên và dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả đối với Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3172QĐ-UBND
 
V/v công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố
 
Ngày 16/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3167/QĐ-UBND v/v công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 15 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 19 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả đã có thành tích xuất sắc trong công tác  và phong trào thi đua năm học 2016-2017.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3167/QĐ-UBND
 
V/v Gia hạn thuê đất cho Viettel Quảng Ninh - Chi nhánh tập đoàn viễn thông Quân đội
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3076/QĐ-UBND v/v Gia hạn thuê đất cho Viettel Quảng Ninh - Chi nhánh tập đoàn viễn thông Quân đội (đã được thuê đất tại Qd số 464/QĐ-UB ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh) để xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền an toàn giao thông tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3076/QĐ-UBND
 
V/v Gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần Vật tư - TKV
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3075/QĐ-UBND v/v Gia hạn thời gian thuê đất cho Cty cổ phần Vật tư - TKV (đã được thuê đất tại QĐ số 3784/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh) theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để sản xuất kinh doanh vật tư, dịch vụ bán hàng, kho vật tư tại phường Cẩm  Đông, Cẩm Phả.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3075/QĐ-UBND
 
V/v thu hồi và điều chỉnh ranh giới diện tích thuê đất (giai đoạn 1) cho Công ty TNHHMTV vận tải và chế biến than Đông Bắc theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3073/QĐ-UBND v/v Thu hồi và điều chỉnh ranh giới diện tích thuê đất (giai đoạn 1) cho Công ty TNHHMTV vận tải và chế biến than Đông Bắc theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để làm kho bãi và tiêu thụ than tại cụm cảng km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3073/QĐ-UBND
 
Về việc thu hồi đất của UBND phường Cửa Ông cho Công ty TNHH MTV 790 - Tổng Công ty Đông Bắc thuê đất
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND phường Cửa Ông cho Công ty TNHH MTV 790 - Tổng Công ty Đông Bắc thuê đất (giai đoạn 1) theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ (mặt bằng cửa lò +26, sân công nghiệp) chuẩn bị khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Bắc Quảng Lợi tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.
 
 
Về chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và các hạng mục phụ trợ tại phường Cẩm Sơn
 
Ngày 7/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3006/QĐ-UBND về chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và các hạng mục phụ trợ tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao (giai đoạn 1) tại xã Cộng Hòa
 
Ngày 7/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3005/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao (giai đoạn 1) tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 
 
Về giao xác minh nội dung khiếu nại của 39 hộ dân, trú tại phường Quang Hanh
 
Ngày 2/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2998/QĐ-UBND về giao xác minh nội dung khiếu nại của 39 hộ dân, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.
 
 
Về việc thu hồi 4.974,9m2 đất của Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát cho Công ty cổ phần Đầu tư - Giải trí - Giáo dục Ngôi Sao Xanh thuê đất
 
Ngày 2/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2993/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.974,9m2 đất của Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất Bia - Rượu - Nước giải khát (đã được giao đất tại Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh) cho Công ty cổ phần Đầu tư - Giải trí - Giáo dục Ngôi Sao Xanh thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng trường học quốc tế Green Star tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả.
 
 
Về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng
 
Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5584/UBND-NLN2 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Cẩm Phả giai đoạn đến năm 2020.

Tệp đính kèm: Công văn số 5584/UBND-NLN2

V vic Phê duyt quy hoch phân khu t l 1/2000 phường Quang Hanh

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2942/QĐ-UBND

V vic thc hin Quy hoch bo tn phát huy giá tr vnh Bái T Long

Ngày 21/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5323/UBND-QH2 về việc thực hiện Quy hoạch bảo tồn phát huy giá trị vịnh Bái Tử Long.

Tệp đính kèm: Công văn số 5323/UBND-QH2

V vic phê duyt Nhim v quy hoch chung xây dng t l 1/10.000 vùng than Cm Ph

Ngày 21/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2825/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 vùng than Cẩm Phả đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2825/QĐ-UBND

V vic thu hi 2.400m2 đt do Công ty TNHH thiết b nng Tt Hng cho Công ty c phn INVSPACE Vit Nam tiếp tc thuê

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2640/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.400m2 đất do Công ty TNHH thiết bị nặng Tất Hồng (đã được thuê đất theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh) cho Công ty cổ phần INVSPACE Việt Nam tiếp tục thuê theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng trụ sở làm việc tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2640/QĐ-UBND

V vic cho Trung tâm kim dch y tế Quc tế Qung Ninh thuê đt

Ngày 4/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2613/QĐ-UBND về việc cho Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế Quảng Ninh thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc trung tâm kiểm dịch y tế Cửa Ông tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định 2613/QĐ-UBND

V vic tăng cường công tác qun lý tài nguyên than

Ngày 4/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 4797/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên than trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Công văn số 4797/UBND-CN

V vic thu hi 4.735,4m2 đt ca UBND thành ph Cm Ph giao cho Tòa án nhân dân tnh Qung Ninh

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.735,4m2 đất của UBND thành phố Cẩm Phả giao cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh (theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất) để xây dựng trụ sở làm việc Tòa án sơ thẩm khu vực thành phố Cẩm Phả tại phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2583/QĐ-UBND

V vic gia hn thuê đt cho Chi nhánh Tp đoàn Công nghip Than - Khoáng sn Vit Nam - Công ty kho vn và cng Cm Ph 

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc gia hạn thuê đất cho Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin (đã được thuê đất tại Quyết định số 1895/QĐ-UB ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh) để làm bến bãi tiêu thụ than tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2585/QĐ-UBND

V vic gia hn thi gian thuê đt cho Công ty TNHH thương mi Bái T Long

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty TNHH thương mại Bái Tử Long (đã được thuê đất tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh) để làm bến bãi tạm chứa hàng hóa tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2588/QĐ-UBND

V vic phê duyt kế hoch la chn nhà thu d án đu tư xây dng công trình

Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, xây dựng tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng; nhà bia ghi tên các liệt sỹ phường Cửa Ông và các hạng mục phụ trợ thuộc khu di tích đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2370/QĐ-UBND

V vic giao đt có thu tin s dng đt đ đu tư xây dng nhóm nhà 

Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Ninh để đầu tư xây dựng nhóm nhà ở tại phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2368/QĐ-UBND

V vic thu hi 3.600m2 đt ca Công ty c phn xây dng và phát trin nhà  Qung Ninh

Ngày 20/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2349/QĐ-UBND về việc thu hồi 3.600m2 đất của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả quản lý.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2349/QĐ-UBND

V/v Chuyn t hình thc thuê đt tr tin thuê đt hàng năm sang thuê đt tr tin mt ln

Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2315/QĐ-UBND v/v Chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất dịch vụ thương mại thuộc dự án kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 2315/QĐ-UBND

V/v Thu hi 859,2m2 đt khu tp th 3 tng

Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2287/QĐ-UBND v/v Thu hồi 859,2m2 đất khu tập thể 3 tầng của Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam - Công ty xây dựng mỏ hầm lò I - Vinacomin tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả quản lý.

Tệp đính kèm: Quyết định 2287/QĐ-UBND

V/v Điu chnh thi hn, mc đích, hình thc s dng đt

Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2286/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh thời hạn, mục đích, hình thức sử dụng đất đối với diện tích 8.083m2 đất của Công ty CP Tập đoàn INDEVCO đã được giao đất tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 18/01/2008 của UBND tỉnh và cho Công ty thuê đất bổ sung theo hình thức trả tiền tthuê đất hàng năm để xay dựng nhà máy gạch không nung và tấm lợp tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định 2286/QĐ-UBND

Thu hi đt và cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tng Công ty phát đin 3 - Công ty nhit đin Mông Dương thuê đ

Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2282/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất và cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty nhiệt điện Mông Dương thuê đất (theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm) để dầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 tại phường Mông Dương, xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định 2282/QĐ-UBND

Thu hi, hy b QHCT xây dng t l 1/500 D án sn xut rau hoa an toàn công ngh cao và chăn nuôi đc sn ca Công ty CP Thương mi tng hp Ninh Bình

Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2280/QĐ-UBND v/v Thu hồi, hủy bỏ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất rau hoa an toàn công nghệ cao và chăn nuôi đặc sản của Công ty CP Thương mại tổng hợp Ninh Bình tại thôn Lạch Cát, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả ban hành kèm Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 của UBND tỉnh.

Tệp đính kèm: Quyết định 2280/QĐ-UBND

V vic phê duyt danh mc các d án có s dng vn ngoài ngân sách

Ngày 8/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2206/QĐ-UBND

Kế hoch la chn nhà thu d án xây dng h thng cp nước sch cho nhân dân xã Cng Hòa

Ngày 1/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2129/QĐ-UBND

Kế hoch la chn nhà thu d án xây dng h thng cp nước sch cho nhân dân xã Dương Huy

Ngày 1/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2128/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2128/QĐ-UBND

Kế hoch la chn nhà thu d án xây dng h thng cp nước sch cho nhân dân xã Cm Hi

Ngày 1/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2127/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2127/QĐ-UBND

Kim tra, x lý phn ánh ca báo chí vic xây dng nhà , công trình dch v du lch trái phép

Ngày 29/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 3798/UBND-XD1 về việc kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí việc xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ du lịch trái phép trên Vịnh Bái Tử Long.

Tệp đính kèm: Công văn số 3798/UBND-XD1

V vic thu hi và gia hn thi gian thuê đ

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc thu hồi và gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản (đã được thuê đất tại Quyết định số 2143/QĐ-UB ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh) theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để làm khu tập thể cán bộ công nhân viên, nhà xưởng, các công trình phụ trợ phục vụ khai thác than mỏ Đông Đá Mài tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1776/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thuê đất cho Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm

Ngày 18/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc gia hạn thuê đất cho Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV ( đã được thuê đất tại Quyết định số 1899/QĐ-UB ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh) để cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ tại các phường Mông Dương,thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1573/QĐ-UBND

V/v Thu hồi, hủy bỏ các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến chủ trương chấp thuận cho TKV nghiên cứu lập quy hoạch dự án Bến tổng hợp - Cảng Cẩm Phả

Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1437/QĐ-UBND v/v Thu hồi, hủy bỏ các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có liên quan đến chủ trương chấp thuận cho TKV nghiên cứu lập quy hoạch dự án Bến tổng hợp - Cảng Cẩm Phả tại phường Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định 1437/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh ranh giới diện tích thuê đất, đất có mặt nước

Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới diện tích thuê đất, đất có mặt nước cho Công ty TNHH Hạnh Toàn (theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm) để xây dựng cụm cảng Cẩm Hải tại xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1268/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017
 
Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Cẩm Phả.
 

Về việc gia hạn thời gian thuê đất 

Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin (đã được thuê đất tại Quyết định số 728/QĐ-UB ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh) để làm kho bãi chứa thiết bị, vật tư, hàng hóa (không chế biến than) tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1239/QĐ-UBND

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Mông Dương

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Mông Dương tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 475/QĐ-UBND

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thạch

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc  phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thạch tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 473/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất chưa sử dụng của UBND xã Dương Huy

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc thu hồi đất chưa sử dụng của UBND xã Dương Huy cho Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc thuê đất (theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm) để làm tuyến đường tránh bãi thải Nam Khe Tam vận tải than từ các mỏ về kho than tập trung +305 tại xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 465/QĐ-UBND

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thành

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thành tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 487/QĐ-UBND

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Sơn

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Sơn tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 486/QĐ-UBND

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thịnh

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Cẩm Thịnh tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 489/QĐ-UBND

Cải tạo, nâng cấp đường vào khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Quang Hanh

Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường vào khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả theo hình thức hợp đồng BT; giai đoạn 1: từ quốc lộ 18 vào ngã ba đường cạnh khu dịch vụ tắm suối khoáng nóng của Công ty TNHH Sơn Hải (đã bồi thường GPMB).

Tệp đính kèm: Quyết định số 436/QĐ-UBND

Về việc thu hồi và gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần than Mông Dương để làm khai trường khai thác than

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc thu hồi và gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty cổ phần than Mông Dương để làm khai trường khai thác than và công trình phụ trợ phục vụ sản xuất tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 594/QĐ-UBND

Tệp đính kèm: Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 594/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của UBND phường Cẩm Thịnh giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND phường Cẩm Thịnh, UBND thành phố Cẩm Phả (đã được giao tại Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh) giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng Thu Hà theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng khu chung cư cọc 7 tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 597/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân – Xí nghiệp Phú Cường

Ngày 03/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Doanh nghiệp tư nhân - Xí nghiệp Phú Cường (đã được thuê đất tại Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh) để khai thác, chế biến đá và văn phòng làm việc tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Quyết định số 629/QĐ-UBND

Về kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 55/TB-UBND về kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế: (1) Việc sản xuất cát và vật liệu xây dựng từ đá thải mỏ của Công ty CP Thiên Nam tại thành phố Cẩm Phả; (2) Kết quả thực hiện giai đoạn 1 Dự án khu dân cư lấn biển cọc 6, Cẩm Sơn theo Thông báo số 07/TB-UBND ngày 10/01/2017 và công tác triển khai lập QHCT giai đoạn 2 dự án; (3) Tình hình triển khai dự án xây dựng lại chung cư cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả do Công ty CP phát triển nhà và hạ tầng - TKV làm chủ đầu tư; (4) Công tác hoàn thiện Đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 tại địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Thông báo số 55/TB-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.