Xây dựng khu kinh tế Vân Đồn - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Xây dựng khu kinh tế Vân Đồn

;

 

Thi công đoạn cuối tuyến dài 7,8km không trùng lấn với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, dự án đường nối sân bay Vân Đồn với khu phức hợp nghỉ dưỡng (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công đoạn cuối tuyến dài 7,8km không trùng lấn với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thuộc dự án đường nối sân bay Vân Đồn với khu phức hợp nghỉ dưỡng (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công dự án đường nối sân bay Vân Đồn với khu phức hợp nghỉ dưỡng (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công dự án đường nối sân bay Vân Đồn với khu phức hợp nghỉ dưỡng (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thực hiện GPMB, dự án đường nối sân bay Vân Đồn với khu phức hợp nghỉ dưỡng (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Thực hiện GPMB, dự án đường nối sân bay Vân Đồn với khu phức hợp nghỉ dưỡng (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Cảng hàng không thi công 3 ca, luôn sáng điện ban đêm. Ảnh: Thành Chung
Cảng hàng không thi công 3 ca, luôn sáng điện ban đêm. Ảnh: Thành Chung

 

Áng mây hồng trên đài không lưu như ngọn đuốc rực cháy trong tim mỗi người thợ. Ảnh: Thành Chung
Áng mây hồng trên đài không lưu như ngọn đuốc rực cháy trong tim mỗi người thợ. Ảnh: Thành Chung

 

Vặn các vít cầu dẫn. Ảnh: Thành Chung
Vặn các vít cầu dẫn. Ảnh: Thành Chung

 

Lắp đặt kính nhà ga. Ảnh: Thành Chung
Lắp đặt kính nhà ga. Ảnh: Thành Chung

 

Hoàn thiện bề mặt kết cấu. Ảnh: Thành Chung
Hoàn thiện bề mặt kết cấu. Ảnh: Thành Chung

 

Hàn nối các khung cầu dẫn. Ảnh: Thành Chung
Hàn nối các khung cầu dẫn. Ảnh: Thành Chung

 

Thi công nhà ga hành khách có công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hoánăm (8-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công nhà ga hành khách có công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hoá/năm (8-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công nhà ga hành khách thuộc Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (6-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công nhà ga hành khách thuộc Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (6-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (1-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Thi công Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (1-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Thi công Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (2-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (2-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Toàn cảnh thi công Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Toàn cảnh thi công Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Toàn cảnh thi công Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương
Toàn cảnh thi công Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh (12/2017). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công đường băng sau điều chỉnh dài 3,6km, rộng 45m, đáp ứng nhu cầu cất, hạ cánh các loại máy bay như Boeing 787, Airbus A350. Ảnh: Thu Trang
Thi công đường băng sau điều chỉnh dài 3,6km, rộng 45m, đáp ứng nhu cầu cất, hạ cánh các loại máy bay như Boeing 787, Airbus A350 (12-2017). Ảnh: Thu Trang

 

Nhà ga hành khách giai đoạn 1 có quy mô 25.400m2, công suất 2,5 triệu lượt hành khách/năm. Ảnh: Đỗ Phương
Thi công nhà ga hành khách giai đoạn 1 có quy mô 25.400m2, công suất 2,5 triệu lượt hành khách/năm (12/2017). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công nhà ga hành khách, Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Giang
Thi công nhà ga hành khách, Cảng Hàng không quốc tế Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Giang

 

Đường từ Khu tái định cư xã Vạn Yên đến Khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu có tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 8,65km. Ảnh: Đỗ Phương
Đường từ Khu tái định cư xã Vạn Yên đến Khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu có tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 8,65km. Ảnh: Đỗ Phương

 

Đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn giai đoạn I có tổng mức đầu tư gần 690 tỷ đồng. Ảnh Đỗ Phương
Đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn giai đoạn I có tổng mức đầu tư gần 690 tỷ đồng. Ảnh: Đỗ Phương

 

Toàn cảnh xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. Ảnh Hùng Sơn
Toàn cảnh xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. Ảnh Hùng Sơn

 

Cảng hàng không Quảng Ninh thi công bê tông mặt đường băng. Ảnh: Đỗ Phương
Cảng hàng không Quảng Ninh thi công bê tông mặt đường băng. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công đường băng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn dài 3km. Ảnh: Đỗ Phương
Thi công đường băng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn dài 3km. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công xong lớp nền K98. Ảnh: Đỗ Phương
Thi công xong lớp nền K98. Ảnh: Đỗ Phương

 

Cảng hàng không Quảng Ninh thi công bê tông mặt đường băng và bãi đỗ. Ảnh: Đỗ Phương
Cảng hàng không Quảng Ninh thi công bê tông mặt đường băng và bãi đỗ. Ảnh: Đỗ Phương

 

Cảng hàng không Quảng Ninh thi công bê tông mặt đường băng và bãi đỗ. Ảnh: Đỗ Phương
Cảng hàng không Quảng Ninh thi công bê tông mặt đường băng và bãi đỗ. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công Cảng hàng không Quảng Ninh. Ảnh: Thu Trang
Thi công mặt bằng Cảng hàng không Quảng Ninh. Ảnh: Thu Trang

 

Thi công dự án Cảng hàng không Quảng Ninh. Ảnh Hùng Sơn
Thi công dự án Cảng hàng không Quảng Ninh. Ảnh: Hùng Sơn

 

Thi công mặt đường băng của dự án Cảng hàng không Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công mặt đường băng của dự án Cảng hàng không Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh tại huyện Vân Đồn. Ảnh Đỗ Phương
Xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Phương

 

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án Đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng của KKT Vân Đồn. Ảnh Thái Cảnh.
Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án Đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng của KKT Vân Đồn. Ảnh: Thái Cảnh.

 

Dự án đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng trong Khu Kinh tế Vân Đồn đang được khẩn trương thi công. Ảnh Nguyễn Huế
Dự án đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức năng trong Khu Kinh tế Vân Đồn đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Nguyễn Huế

 

Dự án Đường giao thông trục chính đấu nối khu chức năng. Ảnh Đỗ Phương
Dự án Đường giao thông trục chính đấu nối khu chức năng. Ảnh: Đỗ Phương

 

Đường từ khu tái định cư xã Vạn Yên đến khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Ảnh Đỗ Phương
Đường từ khu tái định cư xã Vạn Yên đến khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Ảnh: Đỗ Phương

 

Nhà thầu Cường Thịnh Thi, đang hoàn thiện phần nền đường K98. Ảnh Trung Thành
Nhà thầu Cường Thịnh Thi, đang hoàn thiện phần nền đường K98. Ảnh: Trung Thành

 

Nhà thầu thi công dự án Đường giao thông trục chính (KKT Vân Đồn) kết nối với Cảng hàng không Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Nhà thầu thi công dự án Đường giao thông trục chính (KKT Vân Đồn) kết nối với Cảng hàng không Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công dự án đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức của khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh Đỗ Phương
Thi công dự án đường giao thông trục chính đấu nối các khu chức của khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công Dự án đường giao thông trục chính nối các khu chức năng KKT Vân Đồn.Ảnh Thành Công
Thi công Dự án đường giao thông trục chính nối các khu chức năng KKT Vân Đồn. Ảnh: Thành Công

 

Thi Công Dự án đường từ khu tái định cư xã Vạn Yên đến khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu.Ảnh Thành Công
Thi Công Dự án đường từ khu tái định cư xã Vạn Yên đến khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu. Ảnh: Thành Công

Với đặc điểm tự nhiên rất thuận lợi để phát triển du lịch; đặc biệt với vị trí địa lý là điểm giao thoa của hành lang kinh tế Việt - Trung, hành lang kinh tế Nam Ninh - Singapore và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), Vân Đồn có lợi thế để trở thành đặc khu kinh tế. Chính vì vậy,  thời gian qua Vân Đồn nhận được rất nhiều sự quan tâm của Trung ương và tỉnh nhằm tạo sự phát triển đột phá.

.
.
.
.