Nông thôn mới TX Đông Triều - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Nông thôn mới TX Đông Triều

;

 

Người dân xã Việt Dân phát triển mô hình trồng cam (9-2019). Ảnh: Thanh Hằng
Người dân xã Việt Dân phát triển mô hình trồng cam (9-2019). Ảnh: Thanh Hằng

 

Xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất lúa chấ lượng cao tại phường Kim Sơn (9-2019). Ảnh: Mạnh Trường
Xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất lúa chấ lượng cao tại phường Kim Sơn (9-2019). Ảnh: Mạnh Trường

 

Làng quê nông thôn mới Đông Triều (5-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Làng quê nông thôn mới Đông Triều (5-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Trồng chuối TX Đông Triều. Ảnh: Mạnh Hùng
Trồng chuối TX Đông Triều. Ảnh: Mạnh Hùng

 

Người dân thôn Đìa Mối, xã An Sinh, trồng na (9-2019). Ảnh: Mạnh Trường
Người dân thôn Đìa Mối, xã An Sinh, trồng na (9-2019). Ảnh: Mạnh Trường

 

Người dân An Sinh, TX Đông Triều trồng na (8-2017). Ảnh: Phan Hằng
Người dân An Sinh, TX Đông Triều trồng na (8-2018). Ảnh: Phan Hằng

 

Cổng làng thôn Suối Găng, xã An Sinh, TX Đông Triều (12-2017). Ảnh: Minh Đức
Cổng làng thôn Suối Găng, xã An Sinh, TX Đông Triều (12-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Làng quê Đông Triều. Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT Đông Triều)
Làng quê Đông Triều (12-2018). Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT Đông Triều)

 

Đông Triều là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh, với định hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT Đông Triều)
Đông Triều là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh, với định hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao (12-2018). Ảnh: Thanh Tùng (Phòng VHTT Đông Triều)

 

Quy hoạch cánh đồng mẫu lớn tại xã Bình Khê. Ảnh: Hùng Sơn
Quy hoạch cánh đồng mẫu lớn tại xã Bình Khê (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Cổng chào thôn Nội Hoàng Đông (xã Hoàng Quế, TX Đông Triều) (12-2017). Ảnh: Khánh Giang
Cổng chào thôn Nội Hoàng Đông (xã Hoàng Quế, TX Đông Triều) (12-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Sản xuất nông nghiệp được áp dụng khoa học, kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao (6-2016). Ảnh: Hùng Sơn
Sản xuất nông nghiệp được áp dụng khoa học, kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao (6-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Nông dân thu hoạch lúa bằng máy gặt hiện đại trên cánh đồng thôn Tân Thành, xã Tân Việt. Ảnh: Dương Trường
Nông dân thu hoạch lúa bằng máy gặt hiện đại trên cánh đồng thôn Tân Thành, xã Tân Việt (10-2018). Ảnh: Dương Trường

 

Diện mạo nông thôn mới ở xã Hồng Phong (TX Đông Triều). Ảnh Thanh Tùng (Đài Đông Triều)
Diện mạo nông thôn mới ở xã Hồng Phong (4-2017). Ảnh: Thanh Tùng (Đài Đông Triều)

 

84/86 trường học trên địa bàn Đông Triều hiện đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Phan Hằng
84/86 trường học trên địa bàn Đông Triều hiện đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (9-2018). Ảnh: Phan Hằng

 

Mô hình ngô nếp tại xã Bình Khê cho thu nhập cao. Ảnh: Việt Hoa
Mô hình ngô nếp tại xã Bình Khê cho thu nhập cao (5-2016). Ảnh: Việt Hoa

 

Nhà văn hoá thôn Suối Găng, xã An Sinh. Ảnh: Hùng Sơn
Nhà văn hoá thôn Suối Găng, xã An Sinh (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Tuyến đường thôn Suối Găng, xã An Sinh, được người dân trồng cây, hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Hùng Sơn
Tuyến đường thôn Suối Găng, xã An Sinh, được người dân trồng cây, hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Đoạn đường kiểu mẫu xã Tân Việt. Ảnh Khánh Giang
Đoạn đường kiểu mẫu xã Tân Việt (7-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Mô hình chăn nuôi tập trung ở thôn Quảng Mản, xã Bình Khê.
Mô hình chăn nuôi tập trung ở thôn Quảng Mản, xã Bình Khê (9-2017).

 

Người dân phường Phương Nam đã gạn hết quỹ đất phù hợp để trồng cây vải chín sớm (5-2018). Ảnh: Việt Hoa
Người dân phường Phương Nam trồng cây vải chín sớm (5-2018). Ảnh: Việt Hoa

 

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê đang hướng tới mô hình vườn mẫu. Ảnh: Hùng Sơn
Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê đang hướng tới mô hình vườn mẫu (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê đang hướng tới mô hình vườn mẫu (5-2017). Ảnh: Hùng Sơn
Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê đang hướng tới mô hình vườn mẫu (5-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Sản phẩm sữa bò An Sinh ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh Khánh Giang
Sản phẩm sữa bò An Sinh ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng (3-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Trang trại nuôi bò của công ty CP Sữa An Sinh. Ảnh Khánh Giang.jpg
Trang trại nuôi bò của Công ty Cổ phần Sữa An Sinh (3-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Thu hoạch rươi của gia đình bà Nguyễn Thị Chúc và ông Nguyễn Thành Dị tại Xuân Cầm, phường Xuân Sơn. Ảnh Phạm Tăng
Thu hoạch rươi tại Xuân Cầm, phường Xuân Sơn (11-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Dưa leo là một trong những giống cây cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao tại Phường Kim Sơn. Ảnh Thanh Hằng
Dưa leo là một trong những giống cây cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao tại phường Kim Sơn (3-2017). Ảnh: Thanh Hằng

 

Mô hình trồng bưởi an toàn của thôn Cửa Phúc, xã Việt Dân cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh Phạm Tăng.jpg
Mô hình trồng bưởi an toàn của thôn Cửa Phúc, xã Việt Dân cho hiệu quả kinh tế cao (11-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Mô hình trồng cây cam Đường Canh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân xã Việt Dân. Ảnh Minh Thu
Mô hình trồng cây cam Đường Canh mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân xã Việt Dân (1-2017). Ảnh: Minh Thu

 

Công nhân chăm sóc cây phật thủ trong chậu tại HTX Hoa cây cảnh chất lượng cao Thịnh Phát, xã Bình Khê. Ảnh Phạm Tăng
Công nhân chăm sóc cây phật thủ trong chậu tại HTX Hoa cây cảnh chất lượng cao Thịnh Phát, xã Bình Khê (1-2017). Ảnh Phạm Tăng

Sau hơn 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tháng 4-2015, Đông Triều chính thức được Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, là địa phương cấp huyện đầu tiên của khu vực phía Bắc đạt tiêu chí này. Trên nền tảng vững vàng ấy, Đông Triều đang tiến bước xây dựng mô hình nông thôn tiên tiến (NTTT), với việc thực hiện thí điểm tại 3 xã An Sinh, Bình Khê và Việt Dân; mục tiêu phấn đấu 100% các vùng nông thôn của Đông Triều đều là NTTT vào năm 2020.

.
.
.
.