Chế độ, chính sách (TP Uông Bí) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TP Uông Bí)

;

Quy định về Quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố Uông Bí.

Ngày 09/10/2018, UBND thành phố Uông Bí ban hành Quy định về Quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Uông Bí theo Quyết định số 6446/QĐ-UBND. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Uông Bí về việc ban hành Quy định về Quản lý và sử dụng Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Uông Bí

Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Uông Bí

Ngày 08/10/2018, UBND thành phố Uông Bí ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Uông Bí theo Quyết định số 6432/QĐ-UBND. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/10/2018 và thay thế Quyết định số 5280/QĐ-UBND ngày 18/08/2015 của UBND thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 6432/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Uông Bí

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới trung tâm phía Nam

Ngày 22/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới trung tâm phía Nam thành phố Uông Bí (phân khu I) tại phường Yên Thanh và phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3216/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm và xưởng chế tác đá mỹ nghệ tại thôn Bí Giàng
 
Ngày 21/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3208/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng kinh doanh, giới thiệu sản phẩm và xưởng chế tác đá mỹ nghệ tại thôn Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí của Công ty TNHH một thành viên Hồng Cẩm.
 

V/v Điều chỉnh ranh giới, diện tích và giao đất cho Công ty CP Xi măng và xây dựng QN

Ngày 18/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3185/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh ranh giới, diện tích và giao đất cho Công ty CP Xi măng và xây dựng QN để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đồi Lắp Ghép tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định 3185/QĐ-UBND

V/v Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí
 
Ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3180/QĐ-UBND v/v công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 13 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 11 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3180/QĐ-UBND
 
V/v Thu hồi đất của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN - Công ty Than Uông Bí
 
Ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3174/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN - Công ty Than Uông Bí - TKV (được thuê đất theo Quyết định số 376/QĐ-UB ngày 20/01/2001 của UBND tỉnh) tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí giao cho UBND thành phố Uông Bí quản lý.
 
Tệp đính kèm: Quyết định 3174/QĐ-UBND
 

V vic hy b đ án quy hoch khu du lch sinh thái và nuôi trng thy sn ca Công ty CP Lc Vit

Ngày 24/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2847/QĐ-UBND về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/1000 khu du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản của Công ty CP Lạc Việt tại Đầm Mây, Đầm Cây Thông, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2847/QĐ-UBND

V vic hy b đ án quy hoch phân khu chc năng t l 1/2000 khu dch v hai bên tuyến đường vào khu di tích lch s và danh thng Yên T

Ngày 24/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2850/QĐ-UBND về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu dịch vụ hai bên tuyến đường vào khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2850/QĐ-UBND

V vic hy b đ án quy hoch chi tiết xây dng t l 1/2000 khu công nghip Phương Nam

Ngày 24/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phương Nam tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2846/QĐ-UBND

V vic hy b đ án quy hoch phân khu chc năng t l 1/2000 khu đô th mi Phương Nam

Ngày 24/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Phương Nam tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2845/QĐ-UBND

Về vic gia hn thi gian thuê đt cho Công ty công nghip hóa cht m Bch Thái Bưởi

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2643/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi để xây dựng mở rộng cảng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2643/QĐ-UBND

V vic thu hi đt ca Trung tâm phát trin qu đt thành ph Uông Bí và UBND xã Thượng Yên Công

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí và UBND xã Thượng Yên Công, cho Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại than Uông Bí thuê đất (giai đoạn 1) theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm để khai thác sét sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2642/QĐ-UBND

V vic thu hi và điu chnh ranh gii, din tích giao đt không thu tin s dng đt cho Công ty TNHH MTV thy li Đông Triu

Ngày 4/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND về việc thu hồi và điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh để làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu hồ Tân Yên tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều và phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2612/QĐ-UBND

V vic thu hi đt và điu chnh ranh gii, din tích thuê đcho Công ty c phn cơ khí ô tô Uông Bí

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và điều chỉnh ranh giới, diện tích thuê đất cho Công ty cổ phần cơ khí ô tô Uông Bí để làm trụ sở và nhà xưởng tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2589/QĐ-UBND

Thu hi đt ca Công ty trách nhim hu hn Phúc Xuyên

Ngày 3/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2575/QĐ-UBND thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên và cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vận tải Việt Phúc thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng Khách sạn, văn phòng và siêu thị tổng hợp tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2575/QĐ-UBND

V/v Thu hi ch trương nghiên cu Quy hoch tng th mt bng t l 1/500 Nhà máy sn xut nước sch đóng bình, đóng chai ti phường Vàng Danh

Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2320/QĐ-UBND v/v Thu hồi chủ trương nghiên cứu Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất nước sạch đóng bình, đóng chai tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí đối với Công ty CP Đầu tư phát triển thương mại Đông Bắc.

Tệp đính kèm: Quyết định 2320/QĐ-UBND

V/v Thu hi đt đã giao cho UBND TP Uông Bí đ bi thường, GPMB

Ngày 15/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2289/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất đã giao cho UBND tp Uông Bí để bồi thường, GPMB; giao đất (giai đoạn I) cho Cty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị Yên Thanh tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định 2289/QĐ-UBND

V vic khai thác than gn khu vc Yên T

Ngày 9/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 4188/UBND-CN về việc kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí về việc khai thác than gần khu vực Yên Tử, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Công văn số 4188/UBND-CN

Quy hoch chi tiết xây dng t l 1/500 khu trung tâm thành ph Uông Bí

Ngày 8/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thành phố Uông Bí tại phường Thanh Sơn và phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2199/QĐ-UBND

D án đu tư xây dng, nâng công sut h thng cáp treo I và II

Ngày 8/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2210/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Uông Bí quản lý, cho Công ty CP phát triển Tùng Lâm thuê đất theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nâng công suất hệ thống cáp treo I và II tại khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2210/QĐ-UBND

Thuê đt hàng năm đ xây dng Siêu th trung tâm Vincom+ Uông Bí

Ngày 8/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã giao cho UBND thành phố Uông Bí để bồi thường, GPMB, cho Công ty TNHH Vincom Retall Miền Bắc thuê đất theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng Siêu thị trung tâm Vincom+ Uông Bí tại khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2209/QĐ-UBND

V vic thu hi đt ca Ban qun lý di tích và rng Quc gia Yên T

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, nâng công suất hệ thống cáp treo I và II tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

V vic điu chnh ranh gii, din tích giao đt cho Trường Cao đng nông lâm Đông Bc

Ngày 23/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất cho Trường Cao đẳng nông lâm Đông Bắc để bảo vệ và phát triển rừng làm khu vực thực hành và nghiên cứu khoa học tại phường Vành Danh và phường Bắc Sơn, TP Uông Bí.

V vic chuyn t hình thc thuê đt tr tin thuê đ

Ngày 18/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1572/QĐ-UBND về việc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất khu dịch vụ (nhà dịch vụ -1) thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (dự án cấp I) khu dân cư và dịch vụ thương mại tại phường Trương Vương, thành phố Uông Bí của Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1572/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích thuê đất cho Công ty CP Phương Mai

Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích thuê đất cho Công ty CP Phương Mai QN để làm kho bãi chế biến đá và nhà xưởng sản xuất gạch bê tông tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1227/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích và gia hạn thời gian thuê đất

Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích và gia hạn thời gian thuê đất cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh để xây dựng trụ sở làm việc tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.
 
 
Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
 
Ngày 21/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1229/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh để làm trạm xử lý nước tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.
 

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mầm non Nam Khê

Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường mầm non Nam Khê để làm trường mầm non tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1202/QĐ-UBND

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
 
Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để làm trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.
 

Về việc giao đất (giai đoạn II) cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Long

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 915/QĐ-UBND v/v Giao đất (giai đoạn II) cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Long theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Trung tâm phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định 915/QĐ-UBND

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường trung học cơ sở Trưng Vương

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường trung học cơ sở Trưng Vương để làm trường học tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 598/QĐ-UBND

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mầm non Vàng Danh

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường mầm non Vàng Danh để làm trường mầm non tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 595/QĐ-UBND

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mầm non Điền Công

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường mầm non Điền Công để làm trường mầm non tại xã Điền Công, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 599/QĐ-UBND

Thuê đất hàng năm để xây dựng khu bến, bãi chứa và sản xuất vật liệu xây dựng 

Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND phường Phương Nam, thành phố Uông Bí cho Công ty TNHH Thành Đạt Uông Bí thuê đất (giai đoạn 1) theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng khu bến, bãi chứa và sản xuất vật liệu xây dựng (trừ than) tại khu Đá Bạc, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 530/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuê đất để làm nhà ở tập thể công nhân

Ngày 06/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty xây dựng mỏ hầm lò II - TKV để làm nhà ở tập thể công nhân (hộ độc thân) tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 653/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.