Chế độ, chính sách (TX Quảng Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TX Quảng Yên)

;

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng vào bảo vệ rừng trên địa bàn Thị xã Quảng Yên mùa hanh khô 2018-2019.

Ngày 19/10/2018, UBND Thị xã ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng vào bảo vệ rừng trên địa bàn Thị xã Quảng Yên mùa hanh khô 2018-2019 theo Quyết định số 3491/QĐ-UBND.

Tệp đính kèm:Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND Thị xã Quảng Yên ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng trên địa bàn Thị xã Quảng Yên mùa hanh khô 2018-2019

Quy chế Quản lý Tổ chức và Cán bộ.

Ngày 18/10/2018, BCH Đảng bộ Thị xã Quảng Yên ban hành Quyết định số 659-QĐ/TU ban hành Quy chế Quản lý Tổ chức và cán bộ. Quyết định này thay thế Quyết định số 1272-QĐ/TU ngày06/03/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã và có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm:Quyết định số 659-QĐ/TU ngày 18/10/2018 của BCH Đảng bộ TX Quảng Yên về việc Ban hành Quy chế Quản lý Tổ chức và Cán bộ.

Quy chế khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

Ngày 26/07/2018, Ban Thường  vụ Thị uỷ Quảng Yên ban hành Quy chế khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo Quyết định số 603-QĐ/TU. Quy chế được áp dụng từ ngày ký và thay thế Quy chế Thi đua- Khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ban hành theo Quyết định số 473-QĐ/TU ngày 29/03/2012 của Ban Thường vụ Thị uỷ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 603-QĐ/TU ngày 26/7/2018 của Ban thường vụ Thị uỷ Quảng Yên về việc ban hành Quy định về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên

Quy chế tổ chức lễ tang và viếng người từ trần.

Ngày 26/07/2018, Ban Thường  vụ Thị uỷ Quảng Yên ban hành Quy chế tổ chức lễ tang và viếng người từ trền theo Quyết định số 602-QĐ/TU. Quy chế được áp dụng từ ngày Quyết định ban hành và thay thế Quy chế tổ chức lễ tang và viếng người từ trần ban hành theo Quyết định số 132-QĐ/TU ngày 29/03/2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 602-QĐ/TU ngày 26/07/2018 của Ban Thường vụ Thị uỷ Quảng Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang và viếng người từ trần.

Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thi công - dự toán hạng mục nâng cấp đê

Ngày 23/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thi công - dự toán hạng mục nâng cấp đê đoạn từ K20 + 240 đến K25 và sửa chữa cống Vị Dương thuộc dự án Tổng thể nâng cấp đê Hà Nam, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3227/QĐ-UBND

Về việc thu hồi 2.711.723,98 m2 đất của Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng

Ngày 21/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3196/QĐ-UBND về việc thu hồi 2.711.723,98 m2 đất của Công ty TNHH MTV đóng tàu Phà Rừng (đã được UBND tỉnh cho thuê đất giai đoạn I tại QĐ số 1938/QĐ-UBND ngày 19/6/2009) tại các xã Hiệp Hòa, Sông Khoai và phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên giao cho UBND thị xã Quảng Yên quản lý.
 
 
Về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để làm trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Yên
 
Ngày 21/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3197/QĐ-UBND về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để làm trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quảng Yên tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên.
 
 

V/v Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Hòa

Ngày 15/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3153/QĐ-UBND V/v Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam Hòa (phân khu A6) tại các phường, xã: Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc và Cẩm La, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định 3153/QĐ-UBND

Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể, tặng Cờ Thi đua cho tập thể, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Quảng Yên đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017
 
Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3057/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 15 tập thể, tặng Cờ Thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Quảng Yên đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017.
 
 

Gii quyết vướng mc liên quan đến vic trin khai D án đu tư xây dng, kinh doanh h tng k thut KCN và cng Nam Tin Phong

Ngày 26/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo 219/TB-UBND về việc chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN và cảng Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Thông báo 219/TB-UBND

V vic thu hi Quy hoch chi tiết xây dng t l 1/500 m rng Nhà máy bia Đông Mai 

Ngày 20/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc thu hồi Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng Nhà máy bia Đông Mai tại xã Đông Mai, huyện Yên Hưng (nay là phường Đông Mai, TX Quảng Yên) do Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long thực hiện.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2337/QĐ-UBND

V/v  Giao đt có thu tin s dng đt (giai đon 1) cho Công ty CP Minh Phúc

Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2316/QĐ-UBND v/v  Giao đất có thu tiền sử dụng đất (giai đoạn 1) cho Công ty CP Minh Phúc để xây dựng công viên nghĩa trang thị xã Quảng Yên tại phường Tân An, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định 2316/QĐ-UBND

V/v Thu hi đt đã giao cho Trung tâm nghiên cng dng khoa hc và sn xut lâm nông nghip Qung Ninh

Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2314/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất đã giao cho Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh tại Quyết định 4329/QĐ-UB ngày 29/11/2002 của UBND tỉnh để làm vườn ươm cây giống lâm nông nghiệp tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định 2314/QĐ-UBND

V vic cho đất đ làm Văn phòng giao dch

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thị xã Quảng Yên Quảng Ninh thuê 166,8 m2 đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Hợp thức hóa quyền sử dụng đất) để làm Văn phòng giao dịch tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1777/QĐ-UBND

V vic thu hi đt ca Trường mm non Hoa Hng

Ngày 19/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Trường mầm non Hoa Hồng (đã được UBND tỉnh giao đất không thu tiền sử dụng đất tại Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 06/9/2013) cho Công ty TNHH Thanh Sơn thuê 1.207,6m2 đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường mầm non Hoa Hồng (khu B) tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1587/QĐ-UBND

Đề án bổ sung quy hoạch và thành lập khu Kinh tế ven biển

Ngày 27/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1325/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án bổ sung quy hoạch và thành lập khu Kinh tế ven biển Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1325/QĐ-UBND

Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 12 Trường học tại 15 điểm trường

Ngày 20/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho 12 Trường học tại 15 điểm trường học trên địa bàn thị xã Quảng Yên.
 
 
Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 
Ngày 13/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (đợt 5).
 
 
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư phẫu thuật thay thủy tinh thể

Ngày 07/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư phẫu thuật thay thủy tinh thể của Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1051/QĐ-UBND

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong

Ngày 04/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1).

Tệp đính kèm: Quyết định số 1025/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Sông Khoai

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định số 903/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hải Yến

Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 671/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hải Yến, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 671/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại thôn Núi Đanh

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại thôn Núi Đanh, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 592/QĐ-UBND

Dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh - giai đoạn 1.

Tệp đính kèm: Quyết định số 593/QĐ-UBND

Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 583/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh “V/v thu hồi đất do UBND phường Quảng Yên và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam quản lý, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần thủy sản Phú Minh Hưng để đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Nhà máy chế biến thủy sản tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên”.

Tệp đính kèm: Quyết định số 583/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ gạch ngói

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ gạch ngói tại Km 7, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh của Công ty CP Viglacera Hạ Long 1.

Tệp đính kèm: Quyết định số 605/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.