Chế độ, chính sách (Huyện Hoành Bồ) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (Huyện Hoành Bồ)

;

Quy định kiểm tra, sát hạch chất lượng công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khối chính quyền.

Ngày 30/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ ban hành Quyết định số 3161/QĐ-UBND Quy định kiểm tra, sát hạch chất lượng công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khối chính quyền. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND Huyện Hoành Bồ ban hành Quy định kiểm tra, sát hạch chất lượng công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khối chính quyền

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Ngày 11/10/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hoành bồ ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND quy định việc áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND Huyện Hoành Bồ ban hành áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Quy chế quản lý, sửa dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

Ngày 27/08/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ. Quyết định có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 27/08/2018 của UBND Huyện Hoành Bồ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.

Thu hồi 4.000,0m2 đất của Công ty thương mại du lịch Thăng Long Cửa hàng xăng dầu

Ngày 30/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3350/QĐ-UBND thu hồi 4.000,0m2 đất của Công ty thương mại du lịch Thăng Long tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ để xây dựng Cửa hàng xăng dầu (đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1936/QĐ - UBND ngày 10/7/2006) giao cho Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ quản lý.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3350/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của UBND huyện Hoành Bồ cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất

Ngày 25/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của UBND huyện Hoành Bồ cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất (giai đoạn 1) theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để khai thác sét làm vật liệu xây dựng sản xuất gạch ngói tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3263/QĐ-UBND

Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ Thi đua, Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoành Bồ đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017

Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 10 tập thể, tặng Cờ Thi đua cho 02 tập thể, tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 08 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoành Bồ đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3056/QĐ-UBND

V/v giao đt cho Công ty đu tư xây dng và kinh doanh nhà Qung Ninh

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 19/02/2004 của UBND tỉnh “V/v giao đất cho Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh để đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu tái định cư và nhà ở cán bộ công nhân viên của Nhà máy gạch Hoành Bồ tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ”.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2649/QĐ-UBND

V vic thu hi đt và cho Công ty c phn Đu tư và xây dng Trường Phúc thuê đt

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2647/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Trường Phúc thuê đất theo phương thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần để xây dựng trường tiểu học Quảng La tại xã Quảng La huyện Hoành Bồ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2647/QĐ-UBND

V vic thu hi, cho thuê đt b sung và điu chnh ranh gii, din tích đt cho Công ty c phn Viglacera H Long

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2645/QĐ-UBND về việc thu hồi, cho thuê đất bổ sung và điều chỉnh ranh giới, diện tích đất cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thuê đất tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ để làm bãi chứa nguyên liệu nhà máy gạch tuynel.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2645/QĐ-UBND

Về việc thu hồi 81.250,0m2 đất của Công ty Vân Đồn giao cho UBND huyện Hoành Bồ quản lý

Ngày 18/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc thu hồi 81.250,0 m2 đất của Công ty Vân Đồn (nay là xí nghiệp Vân Đồn chi nhánh Công ty TNHH MTV Trường Thành) đang quản lý sử dụng (được thuê theo Quyết định số 139/QĐ/UB ngày 09/01/2004) giao cho Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ quản lý.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1574/QĐ-UBND

Thu hồi đất của UBND huyện Hoành Bồ cho Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long thuê đất...

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 911/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất của UBND huyện Hoành Bồ (được giao tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh); cho Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long thuê đất (giai đoạn 2) theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để xây dựng các công trình phụ trợ.

Tệp đính kèm: Quyết định 911/QĐ-UBND

Chống ngập lụt tổng thể cho khu vực cánh đồng Ba Sào

Ngày 10/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chống ngập lụt tổng thể cho khu vực cánh đồng Ba Sào, thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ.

Tệp đính kèm: Quyết định số 419/QĐ-UBND

Về việc kiểm tra tổng thể Dự án cải tạo, xây dựng trận địa tên lửa dự bị của Trung đoàn 213 - Sư đoàn 363 

Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1148/UBND-CN về việc kiểm tra tổng thể Dự án cải tạo, xây dựng trận địa tên lửa dự bị của Trung đoàn 213 - Sư đoàn 363 - Quân chủng Phòng không, Không quân tại thôn Bằng Xăm, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ.

Tệp đính kèm: Công văn số 1148/UBND-CN

Nguồn: QNP

.
.
.
.