Chế độ, chính sách (huyện Tiên Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (huyện Tiên Yên)

;

Một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2018. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 12/1/2018 của UBND Huyện Tiên Yên ban hành một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2018.

V/v Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017

Ngày 16/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 3168/QĐ-UBND v/v Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 07 tập thể, tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, tặng Bằng khen cho 16 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017.

Tệp đính kèm: Quyết định 3168/QĐ-UBND

V vic hết thi hn nghiên cu quy hoch, d án Trm dng ngh ti th trn Tiên Yên

Ngày 28/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 224/TB-UBND về việc hết thời hạn nghiên cứu quy hoạch, dự án Trạm dừng nghỉ tại thị trấn Tiên Yên đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Cẩm Phả.

Tệp đính kèm: Thông báo số 224/TB-UBND

Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất và gia hạn thời gian thuê đất

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất và gia hạn thời gian cho Công ty TNHH MTV Sản xuất hàng xuất khẩu A-N-T thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm để làm xưởng gia công giấy xuất khẩu tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2639/QĐ-UBND

V vic gii th cht kim soát liên ngành

Ngày 4/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2614/QĐ-UBND về việc giải thể chốt kiểm soát liên ngành tại ngã ba Yên Than, xã Yên Than, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2614/QĐ-UBND

Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Hải Lạng

Ngày 09/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1434/QĐ-UBND v/v Giao đất không thu tiền sử dụng đất (hợp thức hóa quyền sử dụng đất) cho Trường Tiểu học Hải Lạng để làm trường học tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định 1434/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuê đất

Ngày 25/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1267/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian thuê đất cho Công ty TNHH MTV Khai thác Vật liệu và Xây dựng Vĩnh Khánh thuê đất (theo hình thức trả tiền hàng năm) để làm khai trường khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Nà Lìn, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1267/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.