Chế độ, chính sách (TX Đông Triều) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chế độ, chính sách (TX Đông Triều)

;

Quy chế quản lý, sử dụng, tiếp nhận và xử lý tin báo qua đường dây nóng của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thị xã Đông Triều.

Ngày 14/06/2018, Ủy ban nhân dân Thị xã Đông Triều ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, tiếp nhận và xử lý tin báo qua đường dây nóng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thị xã Đông Triều. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1230/QĐ-UBD ngày 14/06/2018 của UBND Thị xã Đông Triều ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, tiếp nhận và xử lý tin báo qua đường dây nóng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thị xã Đông Triều.

Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Giáo xứ Đông Khê để làm nhà nguyện khu 3

Ngày 13/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3536/QĐ-UBND về việc giao 249,1m2 đất không thu tiền sử dụng đất cho Giáo xứ Đông Khê theo hình thức hợp thức hóa quyền sử dụng đất để làm nhà nguyện khu 3 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3536/QĐ-UBND

Thu hồi đất của Công ty cổ phần Nông trường Đông Triều cho Công ty TNHH Cotto Tiến Đạt thuê đất đợt 3 để khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói tại xã Bình Khê

Ngày 12/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND về việc thu hồi 24.935,2m2 đất Công ty cổ phần Giống vật nuôi và cây trồng Đông Triều 2006 (nay là Công ty cổ phần Nông trường Đông Triều), cho Công ty TNHH Cotto Tiến Đạt thuê đất đợt 3 theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.
 
 
Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, tặng Cờ Thi đua, tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ngày 9/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 23 tập thể, tặng Cờ Thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 14 cá nhân thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm học 2016-2017.

Tệp đính kèm: Quyết định số 3054/QĐ-UBND

V/v cho Công ty TNHH Hoàng Quế 22/12 thuê đất giai đoạn 2

Ngày 31/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh "V/v cho Công ty TNHH Hoàng Quế 22/12 thuê đất giai đoạn 2 theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và điều chỉnh ranh giới diện tích cho Công ty TNHH Hoàng Quế 22/12 thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch cao cấp và khai thác sét tại xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều".

Tệp đính kèm: Quyết định số 2985/QĐ-UBND

V vic giao đt, cho Công ty c phn tp đoàn Đi Dương thuê đt đ thc hin d án T hp tài chính, trung tâm thương mi và nhà 

Ngày 24/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2833/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh “Về việc giao đất, cho Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương thuê đất để thực hiện dự án Tổ hợp tài chính, trung tâm thương mại và nhà ở tại xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương”.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2833/QĐ-UBND

V vic thu hi, cho thuê b sung và điu chnh ranh gii, din tích thuê đt cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ô tô Thanh Thủy

Ngày 7/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc thu hồi, cho thuê bổ sung và điều chỉnh ranh giới, diện tích cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ô tô Thanh Thủy thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để xây dựng xưởng sửa chữa ô tô tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2648/QĐ-UBND

V vic thu hi và điu chnh ranh gii, din tích giao đt không thu tin s dng đt cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều

Ngày 4/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND về việc thu hồi và điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh để làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu hồ Tân Yên tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều và phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2612/QĐ-UBND

Trin khai thc hin Tháng hành đng vì tr em năm 2017

Ngày 22/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 171/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác tổ chức và triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Thông báo số 171/TB-UBND

Về việc thu hồi và cho Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam

Ngày 21/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí – TKV thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án Bãi đổ thải mỏ Tràng Bạch tại xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 2367/QĐ-UBND

D án Khu dng ngh và gii thiu sn phm du lch Qung Ninh

Ngày 16/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2318/QĐ-UBND v/v Thu hồi và giao đất cho Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà thuê đất để thực hiện dự án Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định 2318/QĐ-UBND

D án khai thác than ti xã Hng Thái Tây và xã Hoàng Quế

Ngày 14/06/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 2288/QĐ-UBND v/v Cho Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hồng Thái - TKV thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án khai thác than tại xã Hồng Thái Tây và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định 2288/QĐ-UBND

La chn nhà thu tư vn Kim đnh an toàn đp Khe Chè

Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Kiểm định an toàn đập Khe Chè, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1848/QĐ-UBND

V vic thu hi và điu chnh ranh gii, din tích giao đt không thu tin s dng đt... đ làm h cha nước phc v tưới tiêu h Yên Dưỡng

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc thu hồi và điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh để làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu hồ Yên Dưỡng tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1775/QĐ-UBND

V vic thu hi và điu chnh ranh gii, din tích giao đt không thu tin s dng đt... đ làm h cha nước phc v tưới tiêu h Khe Ươn 1

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc thu hồi và điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh để làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu hồ Khe Ươn 1 tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1774/QĐ-UBND

V vic thu hi và điu chnh ranh gii, din tích giao đt không thu tin s dng đt... đ làm h cha nước phc v tưới tiêu h Rc Chày

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc thu hồi và điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh để làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu hồ Rộc Chày tại xã Hồng Thái Đông và xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1773/QĐ-UBND

V vic tăng cường kim tra, giám sát đi vi d án Nhà máy x lý rác thi

Ngày 22/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 3584/UBND-CN về việc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với dự án Nhà máy xử lý rác thải tại xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Công văn số 3584/UBND-CN

V vic thu hi 39.609m2 đt Công ty c phn Nông trường Đông Triu cho Công ty TNHH Cotto Tiến Đt thuê đt giai đon 2

Ngày 18/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND về việc thu hồi 39.609m2 đất Công ty cổ phần Giống vật nuôi và cây trồng Đông Triều 2006 (nay là Công ty cổ phần Nông trường Đông Triều), cho Công ty TNHH Cotto Tiến Đạt thuê đất giai đoạn 2 theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói tại xã Bình Khê, TX Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1571/QĐ-UBND

Dự án Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch

Ngày 28/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1332/QĐ-UBND v/v Thu hồi đất của UBND xã Hoàng Quế và Công ty TNHH MTV 397, cho Tổng Công ty Đông Bắc thuê 312.506,2m2 đất giai đoạn 1 theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để thực hiện dự án Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch tại xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định 1332/QĐ-UBND

V/v Chấp thuận địa điểm nghiên cứu Quy hoạch khu khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng

Ngày 27/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1311/QĐ-UBND v/v Chấp thuận địa điểm nghiên cứu Quy hoạch khu khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án trên địa bàn thị xã Đông Triều tại thôn Đông Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định 1311/QĐ-UBND

Về việc thu hồi chủ trương nghiên cứu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trại lợn giống ông bà Đông Triều
 
Ngày 27/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1313/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương nghiên cứu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trại lợn giống ông bà Đông Triều tại thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 
 
Về việc thu hồi chủ trương để UBND thị xã Đông Triều nghiên cứu quy hoạch khu khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng
 
Ngày 18/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương để UBND thị xã Đông Triều nghiên cứu quy hoạch khu khai thác đất làm vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án trên địa bàn thị xã Đông Triều tại khu vực núi Cặp Mèo, thôn Đìa Sen, xã An Sinh, thị xã Đông Triều.
 
 
Về việc thu hồi đất trong quá trình hạ thấp vườn đồi của các hộ dân

Ngày 10/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2330/UBND-CN về việc thu hồi đất trong quá trình hạ thấp vườn đồi của các hộ dân trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Công văn số 2330/UBND-CN

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm hành chính - Văn hóa mới 

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Trung tâm hành chính - Văn hóa mới thị xã Đông Triều thuộc các phường Kim Sơn, Xuân Sơn, Hưng Đạo, Đức Chính và xã Tràng An, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 923/QĐ-UBND

Tuyến đường tránh bảo vệ môi trường khu dân cư hồ Cầu Cuốn và Miếu Mỏ

Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 683/QĐ-UBND về việc chấp thuận sơ đồ hướng tuyến đường tránh bảo vệ môi trường khu dân cư hồ Cầu Cuốn và Miếu Mỏ tại xã Yên Thọ và xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 683/QĐ-UBND

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Thái Tây

Ngày 16/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 462/QĐ-UBND v/v Dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định 462/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành thuê đất

Ngày 09/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Thành thuê đất giai đoạn 1 theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm để khai thác đất phục vụ san nền dự án Khu dân cư đô thị Yên Thanh (thành phố Uông Bí) tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 689/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Khe Chè

Ngày 08/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Khe Chè, thị xã Đông Triều thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8).

Tệp đính kèm: Quyết định số 672/QĐ-UBND

Về việc giao 18.726 m2 đất không thu tiền sử dụng đất cho Chùa Báo Ân

Ngày 03/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc giao 18.726 m2 đất không thu tiền sử dụng đất cho Chùa Báo Ân theo hình thức hợp thức hóa quyền sử dụng đất để xây dựng chùa Báo Ân tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 628/QĐ-UBND

Về việc Chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty CP SXVL xây dựng Kim Sơn

Ngày 02/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1251/UBND-TD3 về việc Chỉ đạo giải quyết nội dung kiến nghị của Công ty CP SXVL xây dựng Kim Sơn, Đông Triều.

Tệp đính kèm: Công văn số 1251/UBND-TD3

Tạm dừng hoạt động của Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp

Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1149/UBND-CN về việc tạm dừng hoạt động của Nhà máy sản xuất gạch ngói cao cấp tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều của Công ty cổ phần Gạch ngói Kim Sơn.

Tệp đính kèm: Công văn số 1149/UBND-CN

Thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để khai thác sét sản xuất gạch ngói

Ngày 20/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc thu hồi và cho Công ty cổ phần Gốm Đất Việt thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để khai thác sét sản xuất gạch ngói, nạo vét mở rộng lòng hồ Đập Làng tại xã Tràng An, thị xã Đông Triều.

Tệp đính kèm: Quyết định số 520/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.