Những hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Những hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh

;

Tháng 3 năm 1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh và G.T d’Argenlieu duyệt binh trên tuần dương hạm Emile Bertin ở Vịnh Hạ Long (24-3-1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh và G.T d’Argenlieu duyệt binh trên tuần dương hạm Emile Bertin ở Vịnh Hạ Long (24-3-1946)

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự trên chiến hạm Emile Bertin ở Vịnh Hạ Long (24-3-1946)
Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự trên chiến hạm Emile Bertin ở Vịnh Hạ Long (24-3-1946).

Lần đặt chân đầu tiên của Bác tới Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long là chuyến đi để lo việc dân, việc nước.

Khi đó, Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ký Hiệp định sơ bộ Pháp -Việt (6/3/1946). Đây là chủ trương sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để tránh một lúc phải đối đầu với nhiều kẻ thù và tranh thủ thêm thời gian hòa bình, xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ.Tuy nhiên, phía Pháp luôn trì hoãn thi hành những điều khoản đã ký và thường xuyên vi phạm Hiệp định.

Ngày 24/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Vịnh Hạ Long, hội kiến Georges Thierry d’Argenlieu, Cao uỷ Pháp tại Đông Dương trên tuần dương hạm Emile Bertin để bàn về tiến trình thi hành Hiệp định. Tham dự có một số quan chức hai bên.

“Nếu đô đốc (D’Argenlieu) muốn đem tàu bè ra lung lạc tôi thì ông ta đã lầm to. Những tàu đó không thể nào đi ngược các dòng sông của chúng tôi” - Bác nói với tướng Raoul Salan trên máy bay trở về Hà Nội, sau khi chứng kiến cuộc diễu binh thị uy lực lượng quân sự trên Vịnh Hạ Long của Pháp.

Tháng 5 năm 1955

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đoàn đại biểu đồng bào vùng mỏ Hòn Gai, Hải Phòng-Kiến An, Khu tự trị Thái-Mèo, đoàn đại biểu chiến sĩ Liên khu V tại Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đoàn đại biểu đồng bào vùng mỏ Hòn Gai, Hải Phòng-Kiến An, Khu tự trị Thái-Mèo, đoàn đại biểu chiến sĩ Liên khu V tại Phủ Chủ tịch.

Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (21/7/1954), khu Hồng Quảng, thành phố Hải Phòng nằm trong vùng tập kết 300 ngày của quân đội Pháp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Khu mỏ Hồng Quảng với tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” đã giải phóng và tiếp quản Khu mỏ vào ngày 25/4/1955.

Ngày 23/5/1955, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp các đoàn đại biểu đồng bào vùng mỏ Hòn Gai, đoàn đại biểu chiến sĩ Liên khu V tập kết, Hải Phòng – Kiến An, Khu tự trị Thái – Mèo đến chúc mừng, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 năm ngày sinh của Người.

Tháng 10 năm 1957

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân dân khu Hồng Quảng tại sân vận động Hồng Gai (4-10-1957).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân dân khu Hồng Quảng tại sân vận động Hồng Gai (4-10-1957).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu, ngày 5-10-1957. Cùng đi với người có đồng chí Nguyễn Tuân, Bí thư Khu ủy Hồng Quảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu, ngày 5-10-1957. Cùng đi với người có đồng chí Nguyễn Tuân, Bí thư Khu ủy Hồng Quảng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu, ngày 5-10-1957. Cùng đi với người có đồng chí Nguyễn Tuân, Bí thư Khu ủy Hồng Quảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu, ngày 5-10-1957. Cùng đi với người có đồng chí Nguyễn Tuân, Bí thư Khu ủy Hồng Quảng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng với đồng chí Nguyễn Tuân, Bí thư Khu ủy Hồng Quảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng với đồng chí Nguyễn Tuân, Bí thư Khu ủy Hồng Quảng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng đồng chí Phạm Hoành, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu Hồng Quảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng đồng chí Phạm Hoành, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu Hồng Quảng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu và cùng đánh cá với ngư dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu và cùng đánh cá với ngư dân.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu và cùng đánh cá với ngư dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu và cùng đánh cá với ngư dân.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu và cùng đánh cá với ngư dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Tuần Châu và cùng đánh cá với ngư dân.

Đất nước ta những năm 1955 - 1957 là giai đoạn mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhận thức rõ để củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước là một cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ. Để thống nhất ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần đại đoàn kết, thúc đẩy, ổn định sản xuất, tập trung chăm lo đời sống của nhân dân. 

Trong bối cảnh ấy, từ ngày 3/10 đến 5/10/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm khu Hồng Quảng. Người đã làm việc với lãnh đạo khu Hồng Quảng, nói chuyện với nhân dân, thăm Vịnh Hạ Long và cùng lao động sản xuất với ngư dân.

Ngày 4/10/1957, nói chuyện với cán bộ, công nhân và đồng bào các dân tộc khu Hồng Quảng tại sân vận động Hòn Gai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần anh dũng, cần cù của nhân dân khu Hồng Quảng trong chiến đấu, sản xuất.

Người nhấn mạnh: “Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính. Muốn thế phải gần gũi nhân dân, khuyến khích nhân dân, lãnh đạo nhân dân…

Tháng 10 năm 1958

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh tại Phủ Chủ tịch (27-10-1958).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh tại Phủ Chủ tịch (27-10-1958).

Ngày 27/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh (nay là tỉnh Quảng Ninh) tại Phủ Chủ tịch nhân dịp đoàn về thăm thủ đô Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Người căn dặn mọi người phải tăng cường đoàn kết, hăng hái thi đua sản xuất, tiết kiệm, cảnh giác với âm mưu chia rẽ phá hoại của bọn tay sai Mỹ - Diệm.

Tháng 3 năm 1959

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ than Đèo Nai (30-3-1959).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ than Đèo Nai (30-3-1959).

Năm 1959, Miền Bắc nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ khôi phục kinh tế và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế theo con đường xã hội chủ nghĩa. Ngành than khi ấy có vị trí đặc biệt quan trọng, là nguồn năng lượng chủ yếu phục vụ xây dựng đất nước. Chính vì vậy, Bác Hồ càng dành sự quan tâm lớn cho khu Hồng Quảng và ngành than.

Từ ngày 30 đến 31/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm khu Hồng Quảng. Người đã đi thăm một số đơn vị hải quân bảo vệ bờ biển Đông Bắc, kiểm tra tình hình biển đảo và nói chuyện với công nhân, cán bộ mỏ Đèo Nai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai (30-3-1959).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai (30-3-1959).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai (30-3-1959).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ Đèo Nai (30-3-1959).

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ Đèo Nai, nói chuyện với công nhân, cán bộ mỏ Đèo Nai, chiều ngày 30/3/1959. Bác ân cần căn dặn: Than ở Vùng mỏ vào loại than tốt nhất của thế giới. Cảnh của Vùng mỏ vào loại kỳ quan của loài người. Các chú phải làm than cho tốt…”

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 244 (31-3-1959).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 244 (31-3-1959).

 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh thăm Sở chỉ huy Trung đoàn 244.
Chủ Tịch Hồ Chí Minh thăm Sở chỉ huy Trung đoàn 244.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ tầu hải quân T.524 tại cảng Bãi Cháy.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ tầu hải quân T.524 tại cảng Bãi Cháy.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đảng ăn cơm cùng cán bộ, chiến sĩ tầu hải quân T.524 tại cảng Bãi Cháy.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đảng ăn cơm cùng cán bộ, chiến sĩ tầu hải quân T.524 tại cảng Bãi Cháy.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đời sống, sản xuất của nhân dân đảo Tuần Châu (31-3-1959).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đời sống, sản xuất của nhân dân đảo Tuần Châu (31-3-1959).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân đảo Tuần Châu (31-3-1959).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân đảo Tuần Châu (31-3-1959).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem cây dừa mới đưa từ đất liền ra trồng tại đảo Tuần Châu (31-3-1959).
Chủ tịch Hồ Chí Minh xem cây dừa mới đưa từ đất liền ra trồng tại đảo Tuần Châu (31-3-1959).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Hòn Rồng trên Vịnh Hạ Long (31-3-1959).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Hòn Rồng trên Vịnh Hạ Long (31-3-1959).

Tháng 2 năm 1960

Đồng bào các dân tộc tỉnh Hải Ninh vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm (19-2-1960).
Đồng bào các dân tộc tỉnh Hải Ninh vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm (19-2-1960).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại diện các gia đình có công với cách mạng trong kháng chiến chống Pháp của tỉnh Hải Ninh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại diện các gia đình có công với cách mạng trong kháng chiến chống Pháp của tỉnh Hải Ninh.

Đầu những năm 1960, tỉnh Hải Ninh có nhiều thành tựu trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và vận động nhân dân theo con đường làm ăn tập thể; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ghi nhận và biểu dương những thành tích của tỉnh, ngày 19/2 và 20/2/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hải Ninh.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Soáy Nguồn ở xã Đoan Tĩnh, thăm Xưởng gốm Dụ Phong, Móng Cái và một số cơ sở sản xuất của tỉnh. Người đi bộ qua cầu Bắc Luân sang thăm thị trấn Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc), vào thăm một trường tiểu học, chia quà cho các cháu và ngồi nghỉ hóng mát bên cầu.

Nói chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh Hải Ninh, sau khi nêu lên những thành tích mà tỉnh đã đạt được, Người chỉ ra các biện pháp nhằm thúc đẩy nông nghiệp và căn dặn cán bộ, đồng bào Hải Ninh phải đoàn kết.

Người nhấn mạnh: “Tỉnh Hải Ninh có nhiều dân tộc, đã sẵn có truyền thống đoàn kết, nay càng đoàn kết hơn nữa. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, đoàn kết Việt – Trung. Đoàn kết là sức mạnh, có sức mạnh thì làm gì cũng thành”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hải Ninh tại Sân vận động TX Móng Cái (20-2-1960).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hải Ninh tại Sân vận động TX Móng Cái (20-2-1960).

Ngày 20/2/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Hải Ninh tại Sân vận động thị xã Móng Cái. Trong bài nói chuyện, Người kêu gọi nhân dân ra sức sản xuất, thực hành tiết kiệm.

Bác nói: “Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người dân sung sướng ấm no. Muốn đạt được mục đích đó thì trước hết mọi người phải ra sức sản xuất, thực hành tiết kiệm”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà trẻ, chia kẹo cho thiếu nhi là con cháu của công nhân Xí nghiệp gốm Dụ Phongvaf HTX Nông nghiệp Soáy Ngườn, TX Móng Cái.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà trẻ, chia kẹo cho thiếu nhi là con cháu của công nhân Xí nghiệp gốm Dụ Phong và HTX Nông nghiệp Soáy Ngườn, TX Móng Cái.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà trẻ, chia kẹo cho thiếu nhi là con cháu của công nhân Xí nghiệp gốm Dụ Phongvaf HTX Nông nghiệp Soáy Ngườn, TX Móng Cái.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà trẻ, chia kẹo cho thiếu nhi là con cháu của công nhân Xí nghiệp gốm Dụ Phong và HTX Nông nghiệp Soáy Ngườn, TX Móng Cái.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một lớp học và chụp ảnh cùng thầy, trò Trường Tiểu-Trung học Hoa Văn, TX Móng Cái.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một lớp học và chụp ảnh cùng thầy, trò Trường Tiểu-Trung học Hoa Văn, TX Móng Cái.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một lớp học và chụp ảnh cùng thầy, trò Trường Tiểu-Trung học Hoa Văn, TX Móng Cái.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một lớp học và chụp ảnh cùng thầy, trò Trường Tiểu-Trung học Hoa Văn, TX Móng Cái.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một lớp học của Trường Tiểu-Trung học Hoa Văn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một lớp học của Trường Tiểu-Trung học Hoa Văn.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng giáo viên, học sinh Trường cấp I, II tỉnh Hải Ninh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng giáo viên, học sinh Trường cấp I, II tỉnh Hải Ninh.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Hải Ninh (2-1960).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Hải Ninh (2-1960).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay đồn trưởng Đồn Biên phòng Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) khi Người đi qua cầu Bắc Luân sang thăm Đông Hưng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay đồn trưởng Đồn Biên phòng Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) khi Người đi qua cầu Bắc Luân sang thăm Đông Hưng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Lâm trường Đoan Tĩnh, Móng Cái.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Lâm trường Đoan Tĩnh, Móng Cái.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nông trường Hữu Nghị, Móng Cái.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nông trường Hữu Nghị, Móng Cái.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Xưởng Cơ khí tỉnh Hải Ninh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Xưởng Cơ khí tỉnh Hải Ninh.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Xưởng hốm sứ Dụ Phong. Người đã vẽ hoa lên sản phẩm bát sứ của xưởng gốm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Xưởng hốm sứ Dụ Phong. Người đã vẽ hoa lên sản phẩm bát sứ của xưởng gốm.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm dây chuyền sản xuất bát tại Xưởng hốm sứ Dụ Phong.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm dây chuyền sản xuất bát tại Xưởng gốm sứ Dụ Phong.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm dây chuyền sản xuất bát tại Xưởng hốm sứ Dụ Phong.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm dây chuyền sản xuất bát tại Xưởng gốm sứ Dụ Phong.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh thăm hỏi cán bộ, xã viên HTX Soáy Nguồn, xã Đoan Tĩnh, TX Móng Cái.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh thăm hỏi cán bộ, xã viên HTX Soáy Nguồn, xã Đoan Tĩnh, TX Móng Cái.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh thăm nhà chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Soáy Nguồn, xã Đoan Tĩnh, TX Móng Cái.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh thăm nhà chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Soáy Nguồn, xã Đoan Tĩnh, TX Móng Cái.

Tháng 3 năm 1961

Ngày 15/3/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa bà Đặng Dĩnh Siêu, phu nhân Thủ tướng Chu Ân Lai (Trung Quốc) tham quan Vịnh Hạ Long. Cùng đi có ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; bà Hà Thị Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trước đó, ngày 2/3/1961, với tư cách là Chủ tịch Hội phụ nữ Trung Quốc, bà Đặng Dĩnh Siêu dẫn đầu Đoàn đại biểu phụ nữ Trung Quốc sang thăm Việt Nam và dự Đại hội lần thứ III Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp này, bà đã đến thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và bà Đặng Dĩnh Siêu chụp ảnh cùng các chiến sĩ trên tầu hải quân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và bà Đặng Dĩnh Siêu chụp ảnh cùng các chiến sĩ trên tầu hải quân.

Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”- Căn dặn của Chủ tịch Hồ Chì Minh với các chiến sĩ hải quân khi Người thăm hang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long, ngày 15/3/1961.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng cán bộ khu Hồng Quảng, tại Bãi Cháy (3-1961).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng cán bộ khu Hồng Quảng, tại Bãi Cháy (3-1961).

Tháng 5 năm 1961

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh Hải Ninh (8-5-1961).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ chủ chốt tỉnh Hải Ninh (8-5-1961).

Năm 1961 là năm đầu tiên cả nước bắt đầu triển khai thực hiện "Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961-1965)".

Cùng với nhân dân miền Bắc, nhân dân khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh hăng hái thi đua, đẩy mạnh sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngày 8 và 9/5/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm tỉnh Hải Ninh, thăm đảo Cô Tô. Trên đường đi, máy bay đưa Bác đã dừng lại Tiên Yên. Tại Trà Cổ, Cô Tô, Người đã gặp gỡ, trò chuyện, ân cần hỏi thăm đời sống và nhắc nhở nhân dân phải hăng hái tham gia lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trà Cổ đến thăm đảo Cô Tô. Cùng đi với Bác có đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trà Cổ đến thăm đảo Cô Tô. Cùng đi với Bác có đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trà Cổ đến thăm đảo Cô Tô. Cùng đi với Bác có đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trà Cổ đến thăm đảo Cô Tô. Cùng đi với Bác có đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh.

 

Nhân dân Cô Tô vui mừng chòa đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm đảo (9-5-1961).
Nhân dân Cô Tô vui mừng chòa đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm đảo (9-5-1961).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với hơn 2000 đồng bào, cán bộ, bộ đội đảo Cô Tô.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với hơn 2000 đồng bào, cán bộ, bộ đội đảo Cô Tô.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với hơn 2.000 đồng bào, cán bộ, bộ đội đảo Cô Tô. Bác ân cần dặn dò: Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Cô Tô (9-5-1961).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Cô Tô (9-5-1961).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Cô Tô (9-5-1961).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đảo Cô Tô (9-5-1961).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh bới xem chất lượng giống khoia lang bà con trồng trên đảo Cô Tô.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh bới xem chất lượng giống khoai lang bà con trồng trên đảo Cô Tô.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Ninh bới xem chất lượng giống khoai lang bà con trồng trên đảo Cô Tô.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị đồng chí Hoàng Chính, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Ninh bới xem chất lượng giống khoai lang bà con trồng trên đảo Cô Tô.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đời sống người dân trên đảo Cô Tô.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đời sống người dân trên đảo Cô Tô.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đời sống người dân trên đảo Cô Tô.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hỏi đời sống người dân trên đảo Cô Tô.

Tháng 1 năm 1962

Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng vũ trụ Liên Xô Giecsman Titốp trên tàu Hải quân thăm Vịnh Hạ Long (22-1-1962).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng vũ trụ Liên Xô Giecsman Titốp trên tàu Hải quân thăm Vịnh Hạ Long (22-1-1962).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G. Titov với các cháu thiếu niên khu Hồng Quảng tại Bãi Cháy (22-1-1962).
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G. Titov với các cháu thiếu niên khu Hồng Quảng tại Bãi Cháy (22-1-1962).

Tiếp theo Yuri Gagarin, ngày 7/8/1961, German Titov, phi công vũ trụ Liên Xô đã thực hiện thành công chuyến bay vòng quanh thế giới trên tàu vũ trụ “Phương Đông” II.

Nhận lời mời của Trung ương Đảng, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 1/1962, Ghecman Titốp đã sang thăm Việt Nam.

Ngày 22/1/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Titov về thăm khu Hồng Quảng, thăm Vịnh Hạ Long trong sự chào đón nồng nhiệt của cán bộ, nhân dân khu mỏ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho một hòn đảo trên Vịnh Hạ Long là đảo Titov để thể hiện cho tình hữu nghị Việt - Xô.

G.Titốp cảm ơn và nói: "Đó thật là một vinh dự lớn lao cho cháu".

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G.Titov và Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam ngồi xuồng do đích thân G.Titov chèo, ghé vào hòn đảo trên Vịnh Hạ Long mà sau đó được Người đặt tên là đảo G.Titov.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G.Titov và Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam ngồi xuồng do đích thân G.Titov chèo, ghé vào hòn đảo trên Vịnh Hạ Long mà sau đó được Người đặt tên là đảo G.Titov.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G.Titov và Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam ngồi xuồng do đích thân G.Titov chèo, ghé vào hòn đảo trên Vịnh Hạ Long mà sau đó được Người đặt tên là đảo G.Titov.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G.Titov và Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam ngồi xuồng do đích thân G.Titov chèo, ghé vào hòn đảo trên Vịnh Hạ Long mà sau đó được Người đặt tên là đảo G.Titov.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G.Titov và Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam ngồi xuồng do đích thân G.Titov chèo, ghé vào hòn đảo trên Vịnh Hạ Long mà sau đó được Người đặt tên là đảo G.Titov.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng G.Titov và Đại sứ Liên Xô tại Việt Nam ngồi xuồng do đích thân G.Titov chèo, ghé vào hòn đảo trên Vịnh Hạ Long mà sau đó được Người đặt tên là đảo G.Titov.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện cùng G.Titov và Đai sứ Liên Xô tại Việt Nam trên tầu Hải Lâm thăm VỊnh Hạ Long.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện cùng G.Titov và Đai sứ Liên Xô tại Việt Nam trên tầu Hải Lâm thăm Vịnh Hạ Long.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện cùng G.Titov và Đai sứ Liên Xô tại Việt Nam trên tầu Hải Lâm thăm VỊnh Hạ Long.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trò chuyện cùng G.Titov và Đai sứ Liên Xô tại Việt Nam trên tầu Hải Lâm thăm Vịnh Hạ Long.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng với G.Titov và thủy thủ tầu Hải Lâm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng với G.Titov và thủy thủ tầu Hải Lâm.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng với G.Titov và thủy thủ tầu Hải Lâm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng với G.Titov và thủy thủ tầu Hải Lâm.

Tháng 11 năm 1962

Chủ tịch Hồ Chí Minh chia kẹo cho thiếu nhi Ngọc Vừng trong chuyến thăm của Người dân tới đảo (13-11-1962).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chia kẹo cho thiếu nhi Ngọc Vừng trong chuyến thăm của Người dân tới đảo (13-11-1962).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các đơn vị hải quân tại quân cảng Vạn Hoa (13-11-1962).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các đơn vị hải quân tại quân cảng Vạn Hoa (13-11-1962).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các đơn vị hải quân tại cảng Vạn Hoa (13-11-1962).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các đơn vị hải quân tại cảng Vạn Hoa (13-11-1962).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng thuỷ thủ tàu Hải Lâm và cán bộ, chiến sĩ hải quân đóng ở quân cảng Vạn Hoa (13-11-1962).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng thuỷ thủ tàu Hải Lâm và cán bộ, chiến sĩ hải quân đóng ở quân cảng Vạn Hoa (13-11-1962).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng thủy thủ tầu Hải Lâm (ảnh trái) và cán bộ, chiến sĩ hải quân đóng ở quân cảng Vạn Hoa (13-11-1962).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng thủy thủ tầu Hải Lâm (ảnh trái) và cán bộ, chiến sĩ hải quân đóng ở quân cảng Vạn Hoa (13-11-1962).

Trong những năm 1961 - 1962, khu mỏ Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh đã tích cực cùng nhân dân miền Bắc đẩy mạnh cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ miền Bắc và chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Ngày 13/11/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm quân và dân đảo Ngọc Vừng, huyện Cẩm Phả (nay là huyện Vân Đồn); thăm quân cảng Vạn Hoa.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ hải quân tại quân cảng Vạn Hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn:  “Là chiến sĩ hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho đất nước”.

Tháng 8 năm 1964

Sau khi đưa tàu chiến xâm phạm vùng biển nước ta (2/8/1964), ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ leo thang đưa máy bay đánh phá Hòn Gai (Quảng Ninh), Bến Thủy (Vinh, Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa) và Cảng Gianh (Quảng Bình).

Quân và dân Quảng Ninh đã phối hợp cùng các lực lượng hải quân, phòng không chiến đấu dũng cảm, bắn rơi 2 máy bay Mỹ, bắt sống Trung úy Everett Alvarez là tên phi công Mỹ đầu tiên bị bắt sống trên miền Bắc, góp phần vào thắng lợi chung bắn rơi 8 mãy bay Mỹ trong Chiến thắng trận đầu 5/8/1964 của cả nước.

Tối 7/8/1964, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự lễ tuyên dương công trạng các đơn vị phòng không và hải quân Việt Nam lập chiến công trong chiến đấu chống cuộc tiến công bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ ngày 2 và 5/8/1964. Người biểu dương chiến công và căn dặn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh công tác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 2 năm 1965

Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xuồng máy từ Bãi Cháy sang Hòn Gai dự mít tinh tại sân Trường cấp III Hòn Gai, sớm ngày 2-2-1965.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xuồng máy từ Bãi Cháy sang Hòn Gai dự mít tinh tại sân Trường cấp III Hòn Gai, sớm ngày 2-2-1965.

 

HCM cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh QN tại nhà khách BC tối 1-2-1965. Người ngồi thứ 2, phải sang là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thọ Trân. Người ngồi thứ 2, trái sang là Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh QN Hoàng Chính.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại nhà khách Bãi Cháy tối 1-2-1965. Người ngồi thứ 2, phải sang là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thọ Trân. Người ngồi thứ 2, trái sang là Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh Hoàng Chính.

Năm 1964, Quảng Ninh đã đạt nhiều thành tích trong chiến đấu và sản xuất. Đặc biệt, tỉnh đã giành được hai thắng lợi rất vẻ vang, đó là đã bắn rơi 2 máy bay, bắt sống một tên phi công Mỹ và Công ty Than Hồng Gai đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 20 vạn tấn than.

Ghi nhận thành tích đó, Tết Ất Tỵ (năm 1965), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về ăn Tết với quân và dân Quảng Ninh.

Buổi chiều 30 Tết, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an lên đường xuống thăm Quảng Ninh. Bác nói với các đồng chí xung quanh, Quảng Ninh vừa lập công xuất sắc, đánh thắng trận đầu ngày 5/8/1964, bắt sống tên giặc lái đầu tiên nên chúng ta phải xuống động viên và chúc mừng. Hơn nữa, sắp tới Tổ quốc ta đang rất cần than để đẩy mạnh sản xuất, phục vụ đời sống. Chúng ta xuống để động viên quân và dân Vùng mỏ đẩy mạnh sản xuất trong năm mới.

Bộ đội và nhân dân đảo Quảng Ninh đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-2-1965).
Bộ đội và nhân dân đảo Quảng Ninh đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-2-1965).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng bào, cán bộ, các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tấm ảnh chân dung của Người (2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng bào, cán bộ, các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tấm ảnh chân dung của Người (2-2-1965).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng bào, cán bộ, các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tấm ảnh chân dung của Người (2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng đồng bào, cán bộ, các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tấm ảnh chân dung của Người (2-2-1965).

 

Đòng chí Nguyễn Thọ Chân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh biếu Bác Hòn than đầu tiên của kế hoạch khai thác năm 1965 vì miền Nam ruột thịt.
Đòng chí Nguyễn Thọ Chân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh biếu Bác Hòn than đầu tiên của kế hoạch khai thác năm 1965 vì miền Nam ruột thịt.

Nói chuyện với hơn hai vạn đại biểu đồng bào các dân tộc trong tỉnh tại sân vận động Hòn Gai sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ (2/2/1965), Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương những thành tích mà Quảng Ninh đã đạt được trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chiến đấu. Bác đã tặng “Cờ thưởng luân lưu thi đua khá nhất” cho ngành than và thiệp chúc tết cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Người nói: “Lần này về thăm, Bác rất vui lòng thấy đồng bào tiến bộ khá về mọi mặt. Việc hợp nhất hai tỉnh đã thành công tốt, cán bộ và đồng bào các dân tộc đoàn kết vui vẻ, hăng hái thi đua, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh thành một tỉnh giàu mạnh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cờ thưởng luân lưu thi đua khá nhất tặng ngành than.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cờ thưởng luân lưu thi đua khá nhất tặng ngành than.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thiệp chúc tết cho ông Vòong Tống Hôn, HTX Hùng Tiến, huyện Cẩm Phả vì thành tích trồng được 11.000 cây xanh lên tốt (2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thiệp chúc tết cho ông Vòong Tống Hôn, HTX Hùng Tiến, huyện Cẩm Phả vì thành tích trồng được 11.000 cây xanh lên tốt (2-2-1965).

Tại buổi mít tinh của hơn hai vạn đại biểu đồng bào các dân tộc trong tỉnh sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965, Chủ tịch Bác đã tặng “Cờ thưởng luân lưu thi đua khá nhất” cho ngành than và thiệp chúc tết cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc. Người nói: “Năm nay, Bác tặng một lá cờ thưởng luân lưu cho cả ngành than. Đơn vị nào muốn được lá cờ thì phải thi đua gương mẫu trong mọi việc. Những cán bộ và công nhân nào xuất sắc nhất, Bác sẽ tặng giải thưởng riêng”.

Trên đường từ Hòn Gai về Uông Bí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân ở đòi thồn Yên Lập, xẫ Minh Thành, huyện Yên Hưng (nay thuộc TX Quảng Yên). Người ngồi cạnh, bên tay trái Bác là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn; người đứng, quàng khăn là Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thọ Chân. Người ngồi sau lưng Bác (áo trắng) là Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Quảng Ninh Hoàng Chính.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết gia đình ông bà Trần Mọc Sinh, dân tộc Hoa ở thôn Khe Cát, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) (2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết gia đình ông bà Trần Mộc Sinh, dân tộc Hoa ở thôn Khe Cát, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) (2-2-1965).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết gia đình ông bà Trần Mọc Sinh, dân tộc Hoa ở thôn Khe Cát, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) (2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết gia đình ông bà Trần Mộc Sinh, dân tộc Hoa ở thôn Khe Cát, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên) (2-2-1965).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc tết nhân dân Uông Bí, công nhân cồn trường xây dựng Nhà máy Điện Uông Bí, mỏ than Vàng Danh, ngày mùng 1 tết Ất Tỵ (2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc tết nhân dân Uông Bí, công nhân cồn trường xây dựng Nhà máy Điện Uông Bí, mỏ than Vàng Danh, ngày mùng 1 tết Ất Tỵ (2-2-1965).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nói chuyện và chúc tết nhân dân Uông Bí, ngày mùng 1 tết Ất Tỵ (2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nói chuyện và chúc tết nhân dân Uông Bí, ngày mùng 1 tết Ất Tỵ (2-2-1965).

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện và chúc tết nhân dân, công nhân TX Uông Bí ngày mùng 1 tết Ất Tỵ (2-2-1965).
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện và chúc tết nhân dân, công nhân TX Uông Bí ngày mùng 1 tết Ất Tỵ (2-2-1965).

Chúc Tết và nói chuyện với nhân dân, cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Uông Bí và mỏ than Vàng Danh tại Uông Bí, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: Cần phải tăng cường quản lý kinh tế, nắm vững kỹ thuật, giữ gìn kỷ luật lao động, ra sức học tập kinh nghiệm của chuyên gia và công nhân Liên Xô. Công tác thiết kế và xây dựng phải làm cho chắc, cho kỹ, tránh làm ẩu rồi phải chữa đi, chữa lại vừa lãng phí sức người, sức của, vừa không tốt cho sản xuất. Bác nhấn mạnh, phải tiết kiệm nguyên vật liệu, phải giữ gìn tốt máy móc, vì đó là do mồ hôi của nhân dân ta mà ra.

Tháng 11 năm 1968

Ngày 15/11/1968, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp Đoàn hơn 30 đại biểu công nhân, cán bộ ngành than và tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 15-11-1968, tại Phủ Chủ tịch, Chủ Tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng. Nhà nước đã tiếp hơn 30 đại biểu công nhân, cán bộ ngành than và tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 15-11-1968, tại Phủ Chủ tịch, Chủ Tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng. Nhà nước đã tiếp hơn 30 đại biểu công nhân, cán bộ ngành than và tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi hỏi thăm sức khoẻ các đại biểu, Người hoan nghênh những kết quả bước đầu của ngành than, nêu bật vị trí quan trọng của than trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chỉ rõ sản lượng than gần đây giảm chủ yếu là công tác quản lý và tổ chức kém. Người căn dặn anh chị em phải thật thà phê bình và tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu đưa mức sản xuất than lên vì sản xuất than cũng như đánh giặc, phải có nhiệt tình cách mạng, tinh thần yêu nước và làm chủ xí nghiệp.

Người cũng chỉ ra rằng, công nhân phải tham gia quản lý, cán bộ phải tham gia lao động, phải chống tham ô lãng phí, đẩy mạnh thi đua yêu nước và chăm lo đời sống vật chất và văn hoá của công nhân.

Ngày 15/11/1968, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp Đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành than và tỉnh Quảng Ninh. Bác căn dặn: Bác rất mong tất cả công nhân và cán bộ cố gắng hơn nữa, đẩy mạnh ngành than trở thành một ngành gương mẫu cho các ngành kinh tế khác và tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”.

.
.
.
.