Các hộ nghèo huyện Ba Chẽ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các hộ nghèo huyện Ba Chẽ

;

 

Hộ nghèo gia đình anh Chíu Khắc Bàn (bên trái) trú tại thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ (1-2018). Ảnh: Minh Đức
Hộ nghèo gia đình anh Chíu Khắc Bàn (bên trái) trú tại thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ (1-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Căn nhà sinh sống của hộ nghèo anh Chíu Khắc Bàn (thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ) (1-2018). Ảnh: Minh Đức
Căn nhà sinh sống của hộ nghèo anh Chíu Khắc Bàn (thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ) (1-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Bên trong nhà của hộ nghèo anh Chíu Khắc Bàn (thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ) tạm bợ và xiêu vẹo (1-2018). Ảnh: Minh Đức
Bên trong nhà của hộ nghèo anh Chíu Khắc Bàn (thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ) tạm bợ và xiêu vẹo (1-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Gia đình hộ nghèo anh Chíu Khắc Bàn (thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ) nuôi lợn để tăng gia (1-2018). Ảnh: Minh Đức
Gia đình hộ nghèo anh Chíu Khắc Bàn (thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ) nuôi lợn để tăng gia (1-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Anh Chíu Khắc Bàn (thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ) dọn dẹp nhà cửa (1-2018). Ảnh: Minh Đức
Anh Chíu Khắc Bàn (thôn Khe Hố, xã Nam Sơn, Ba Chẽ) dọn dẹp nhà cửa (1-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Hộ nghèo Vi Văn Nở trú tại thôn làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (1-2018). Ảnh: Lương Giang
Hộ nghèo Vi Văn Nở trú tại thôn làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (1-2018). Ảnh: Lương Giang

 

Ngôi nhà tre nứa xiêu vẹo của hộ nghèo Vi Văn Nở (thôn làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) (1-2018). Ảnh: Lương Giang
Ngôi nhà tre nứa xiêu vẹo của hộ nghèo Vi Văn Nở (thôn làng Mô, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) (1-2018). Ảnh: Lương Giang

 

Gia đình hộ nghèo chị Chìu Kim Tư (sn 1959), chồng Chìu Phúc Hình (sn 1963) thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ (1-2018). Ảnh: Lưu Linh
Gia đình hộ nghèo chị Chìu Kim Tư (sn 1959), chồng Chìu Phúc Hình (sn 1963) thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ (1-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Chị Chìu Kim Tư (thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) có 3 người con: Chìu A Tài (sn 1994) khuyết tật từ nhỏ; Chìu A Hai (sn 1996) đang đi làm thuê; Chìu Kim Xoan (sn 2003) bỏ học ở nhà (1-2018). Ảnh: Lưu Linh
Chị Chìu Kim Tư (thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) có 3 người con: Chìu A Tài (sn 1994) khuyết tật từ nhỏ; Chìu A Hai (sn 1996) đang đi làm thuê; Chìu Kim Xoan (sn 2003) bỏ học ở nhà (1-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Hộ nghèo chị Chìu Kim Tư (thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) trồng 400 cây trà hoa vàng, 5ha keo, chăn nuôi gà, lợn theo hướng tự cung tự cấp (1-2018). Ảnh: Lưu Linh
Hộ nghèo chị Chìu Kim Tư (thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) trồng 400 cây trà hoa vàng, 5ha keo, chăn nuôi gà, lợn theo hướng tự cung tự cấp (1-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Hộ nghèo chị Chìu Kim Tư (thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) dùng nước khe núi nấu ăn cho gia đình (1-2018). Ảnh: Lưu Linh
Hộ nghèo chị Chìu Kim Tư (thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) dùng nước khe núi nấu ăn cho gia đình (1-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Hộ nghèo chị Chìu Kim Tư (thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá (1-2018). Ảnh: Lưu Linh
Hộ nghèo chị Chìu Kim Tư (thôn Loỏng Toỏng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ) trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá (1-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Gia đình ông Triệu Quay Trình (sn 1954), Chíu Thị Ba (sn 1960) thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (1-2018). Ảnh Nguyễn Dung
Gia đình ông Triệu Quay Trình (sn 1954), vợ là Chíu Thị Ba (sn 1960) thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (1-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Căn nhà lụp xụp, đồ đạc không có gì của gia đình ông Triệu Quay Trình (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) (1-2018). Ảnh Nguyễn Dung
Căn nhà lụp xụp, đồ đạc không có gì của gia đình ông Triệu Quay Trình (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) (1-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Ông Triệu Quay Trình (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) đang nấu cám cho gà, lợn trong căn bếp của gia đình (1-2018). Ảnh Nguyễn Dung
Ông Triệu Quay Trình (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) đang nấu cám cho gà, lợn trong căn bếp của gia đình (1-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Ông Triệu Quay Trình (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) đang cho lợn ăn (1-2018). Ảnh Nguyễn Dung
Ông Triệu Quay Trình (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) đang cho lợn ăn (1-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Ông Triệu Quay Trình (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) chăm sóc đàn gà của gia đình (1-2018). Ảnh Nguyễn Dung
Ông Triệu Quay Trình (thôn Tàu Tiên, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) chăm sóc đàn gà của gia đình (1-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Hộ cận nghèo anh Triệu A Hai, thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc. Ảnh: Phạm Tăng
Hộ cận nghèo gia đình anh Triệu A Hai, thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc (12-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Gia đình anh Hai có 2 đứa con đang học cấp I. Ảnh: Phạm Tăng
Gia đình anh Triệu A Hai (thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc) có 2 đứa con đang học cấp I (12-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Gia đình anh Triệu A Hai sinh sống bằng nghề đi làm thuê, làm ruộng, ngoài ra còn nuôi đàn lợn theo dự án hỗ trợ 135. Ảnh: Phạm Tăng
Gia đình anh Triệu A Hai (thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc) sinh sống bằng nghề đi làm thuê, làm ruộng, ngoài ra còn nuôi đàn lợn theo dự án hỗ trợ 135 (12-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Gia đình anh Triệu A Hai sống trong căn nhà tồi tàn, đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Phạm Tăng
Gia đình anh Triệu A Hai (thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc) sống trong căn nhà tồi tàn, đã xuống cấp trầm trọng (12-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Trong nhà anh Hai chỉ có chiếc ti vi cũ là tài sản đáng giá nhất. Ảnh: Phạm Tăng
Trong nhà anh Triệu A Hai (thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc) chỉ có chiếc ti vi cũ là tài sản đáng giá nhất (12-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Hộ nghèo gia đình ông Triệu Quay Cao ở thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc. Ảnh: Minh Đức
Hộ nghèo gia đình ông Triệu Quay Cao ở thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc (12-2017). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Ông Triệu Quay Cao chăm sóc đàn gà để kiếm thêm thu nhập.
Ông Triệu Quay Cao (thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc) chăm sóc đàn gà để kiếm thêm thu nhập (12-2017). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Bà Chíu A Nhì, vợ ông Triệu Quay Cao chăm sóc đàn lợn của gia đình.
Bà Chíu A Nhì, vợ ông Triệu Quay Cao (thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc) chăm sóc đàn lợn của gia đình (12-2017). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Ông Triệu Tắc Lầu, 93 tuổi, bố của ông Triệu Quay Cao sống cùng gia đình con trai trong ngôi nhà vách nứa.
Ông Triệu Tắc Lầu, 93 tuổi, bố của ông Triệu Quay Cao (thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc) sống cùng gia đình con trai trong ngôi nhà vách nứa (12-2017). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Cán bộ xã và thôn đến thăm hỏi tình hình gia đình ông Triệu Quay Cao.
Cán bộ xã và thôn đến thăm hỏi tình hình gia đình ông Triệu Quay Cao (thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc) (12-2017). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Hộ nghèo gia đình anh Triệu Kim Quang (sn 1978), vợ Triệu Thị Phăng (SN 1980), thôn Tàu Tiến, xã Đồn Đạc. Ảnh Nguyễn Dung
Hộ nghèo gia đình anh Triệu Kim Quang (sn 1978), vợ Triệu Thị Phăng (sn 1980), thôn Tàu Tiến, xã Đồn Đạc (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Anh Triệu Kim Quan có 3 người con, con trai lớn Triệu Xuân Chiến bị ốm, liệt nằm 1 chỗ từ năm học lớp 3 đến nay. Ảnh Nguyễn Dung
Anh Triệu Kim Quan (thôn Tàu Tiến, xã Đồn Đạc) có 3 người con, con trai lớn Triệu Xuân Chiến bị ốm, liệt nằm 1 chỗ từ năm học lớp 3 đến nay (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gia đình anh Triệu Kim Quang chăn nuôi rất ít thu nhập không đáng kể, vợ chồng anh chủ yếu trồng rừng và làm thuê. Ảnh Nguyễn Dung
Gia đình anh Triệu Kim Quang (thôn Tàu Tiến, xã Đồn Đạc) chăn nuôi rất ít thu nhập không đáng kể, vợ chồng anh chủ yếu trồng rừng và làm thuê (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gian bếp ọp ẹp của gia đình anh Triệu Kim Quan. Ảnh Nguyễn Dung
Gian bếp ọp ẹp của gia đình anh Triệu Kim Quang (thôn Tàu Tiến, xã Đồn Đạc) (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

...không có nhà vệ sinh. Ảnh Nguyễn Dung
Gia đình anh Triệu Kim Quang (thôn Tàu Tiến, xã Đồn Đạc) không có nhà vệ sinh (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Hộ nghèo gia đình anh Bàn A Ba (sn 1987), vợ Chiếng Thị Liên (sn 1988) thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc. Ảnh: Nguyễn Dung
Hộ nghèo gia đình anh Bàn A Ba (sn 1987), vợ Chiếng Thị Liên (sn 1988) thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào trồng rừng, chăn thả vài con gà, gần đây mới được hỗ trợ 1 con trâu từ tháng 11-2017 theo chương trình 135. Ảnh: Nguyễn Dung
Kinh tế gia đình anh Bàn A Ba (thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc) phụ thuộc vào trồng rừng, chăn thả vài con gà, gần đây mới được hỗ trợ 1 con trâu từ tháng 11-2017 theo chương trình 135 (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Anh Bàn A Ba có 4 đứa con nhỏ, trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Ảnh: Nguyễn Dung
Anh Bàn A Ba (thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc) có 4 đứa con nhỏ, trong nhà không có tài sản gì đáng giá (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gia đình anh Bàn A Ba sử dụng nguồn nước dẫn từ khe về sinh hoạt. Ảnh Nguyễn Dung
Gia đình anh Bàn A Ba (thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc) sử dụng nguồn nước dẫn từ khe về sinh hoạt (11-2017). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Ngôi nhà vách nứa của gia đình anh Triệu Quý Tiến và chị Chíu Thị Ba, thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Thanh Hằng
Ngôi nhà vách nứa của gia đình anh Triệu Quý Tiến và chị Chíu Thị Ba, thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (11-2017). Ảnh: Thanh Hằng

 

Ngôi nhà vách nứa của gia đình anh Triệu Quý Tiến và chị Chíu Thị Ba, thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ. Ảnh: Thanh Hằng
Ngôi nhà vách nứa của gia đình anh Triệu Quý Tiến và chị Chíu Thị Ba, thôn Khe Vang, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (11-2017). Ảnh: Thanh Hằng

 

.
.
.
.