Các hộ nghèo huyện Bình Liêu - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các hộ nghèo huyện Bình Liêu

;

 

Hộ nghèo gia đình chị Nình Thị Hoa, trú tại thôn Chang Nà, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu (4-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo gia đình chị Nình Thị Hoa, trú tại thôn Chang Nà, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu (4-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Bà Nình Thị Hoa (thôn Chang Nà, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) chồng mất, có 5 người con (4-2018). Ảnh Hoàng Giang
Bà Nình Thị Hoa (thôn Chang Nà, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) chồng mất, có 5 người con (4-2018). Ảnh Hoàng Giang

 

Con bà Nình Thị Hoa (thôn Chang Nà, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) học bài (4-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Con bà Nình Thị Hoa (thôn Chang Nà, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) học bài (4-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Ngôi nhà bà Nình Thị Hoa (thôn Chang Nà, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) sinh sống (4-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Ngôi nhà bà Nình Thị Hoa (thôn Chang Nà, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) sinh sống (4-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Hộ nghèo anh Tằng Văn Phúc, bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (3-2018). Ảnh: Quang Minh
Hộ nghèo anh Tằng Văn Phúc, bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu (3-2018). Ảnh: Quang Minh

 

Anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) cụt mất một tay nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt (3-2018). Ảnh: Quang Minh
Anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) cụt mất một tay nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt (3-2018). Ảnh: Quang Minh

 

Căn nhà của hộ nghèo anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Quang Minh
Căn nhà của hộ nghèo anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Quang Minh

 

Anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) mưu sinh chủ yếu trên vài chục mét vuông đất để trồng rau, nuôi ong (3-2018). Ảnh: Quang Minh
Anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) mưu sinh chủ yếu trên vài chục mét vuông đất để trồng rau, nuôi ong (3-2018). Ảnh: Quang Minh

 

Anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) thu hoạch lâm sản (3-2018). Ảnh: Quang Minh
Anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) thu hoạch lâm sản (3-2018). Ảnh: Quang Minh

 

Đồ đạc trong nhà hộ nghèo anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Quang Minh
Đồ đạc trong nhà hộ nghèo anh Tằng Văn Phúc (bản Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Quang Minh

 

Gia đình hộ nghèo chị Nình Thị Xuân, thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu (3-2018). Ảnh: Lan Anh
Gia đình hộ nghèo chị Nình Thị Xuân, thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu (3-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Căn nhà của chị Nình Thị Xuân (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Lan Anh
Căn nhà của chị Nình Thị Xuân (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Con gái thứ 2 của gia đình chị Nình Thị Xuân (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Lan Anh
Con gái thứ 2 của gia đình chị Nình Thị Xuân (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Chị Nình Thị Xuân (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) và con út (3-2018). Ảnh: Lan Anh
Chị Nình Thị Xuân (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) và con út (3-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Chị Nình Thị Xuân (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) nấu cơm bằng bếp củi (3-2018).. Ảnh: Lan Anh
Chị Nình Thị Xuân (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) nấu cơm bằng bếp củi (3-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Hộ nghèo, gia đình ông Chíu Dì Thìn (sn 1957), Vợ là Dường Mản Múi (SN 1956) trú tại thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn. Ảnh: Nguyễn Dung
Hộ nghèo, gia đình ông Chíu Dì Thìn (sn 1957), vợ là Dường Mản Múi (sn 1956) trú tại thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn (3-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Kinh tế gia đình ông Chíu Dì Thìn dựa vào: trồng hồi quế 3ha, trồng lúa hơn 1.000m2, nuôi 2 con lợn. Ảnh: Nguyễn Dung
Kinh tế gia đình ông Chíu Dì Thìn (thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn) dựa vào: trồng hồi quế 3ha, trồng lúa hơn 1.000m2, nuôi 2 con lợn (3-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Gia đình ông sử dụng nước khe suối cho sinh hoạt, không có nhà tiêu hợp vệ sinh và nuôi lợn gần nhà ở. Ảnh: Nguyễn Dung
Gia đình ông Chíu Dì Thìn (thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn) sử dụng nước khe suối cho sinh hoạt, không có nhà tiêu hợp vệ sinh và nuôi lợn gần nhà ở (3-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Ông Chíu Dì Thìn có 3 con trai: Chíu Sáng Nàm (sn 1979) đã lấy vợ ở riêng; Chíu Sáng Cấu (sn 1989) đã lấy vợ ở riêng; Chíu Sáng Sểnh (sn 1995) lấy vợ ở chung với bố mẹ (trong ảnh là anh Chíu Sáng Sểnh). Ảnh: Nguyễn Dung
Ông Chíu Dì Thìn (thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn) có 3 con trai: Chíu Sáng Nàm (sn 1979) đã lấy vợ ở riêng; Chíu Sáng Cấu (sn 1989) đã lấy vợ ở riêng; Chíu Sáng Sểnh (sn 1995) đã lấy vợ ở chung với bố mẹ (trong ảnh là anh Chíu Sáng Sểnh) (3-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

vợ anh Chíu Sáng Sểnh là Phùn Nhì Múi (sn 1996). Hai vợ chồng mới sinh con chưa đầy tháng. Ảnh: Nguyễn Dung
Vợ anh Chíu Sáng Sểnh (thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn) là Phùn Nhì Múi (sn 1996). Hai vợ chồng mới sinh con chưa đầy tháng (3-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Gia đình bà Chìu Tài Múi là hộ nghèo nhiều năm của thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa.
Gia đình bà Chìu Tài Múi là hộ nghèo nhiều năm của thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa.

 

Ngôi nhà của gia đình bà Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Ngôi nhà của gia đình bà Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Vườn rau của gia đình bà Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Vườn rau của gia đình bà Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bữa trưa đạm bạc của bà Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Bữa trưa đạm bạc của bà Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bà Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) nuôi gà để phục vụ thực phẩm cho gia đình (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Bà Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) nuôi gà để phục vụ thực phẩm cho gia đình (3-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Gia đình hộ nghèo chị Lục Thị Mạ (sn 1983), trú tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Gia đình hộ nghèo chị Lục Thị Mạ (sn 1983), trú tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gia đình hộ nghèo chị Lục Thị Mạ (thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) có 5 đứa con(4 gái, 1 trai) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Gia đình hộ nghèo chị Lục Thị Mạ (thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) có 5 đứa con (4 gái, 1 trai) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Bếp nấu ăn của gia đình chị Lục Thị Mạ (thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Bếp nấu ăn của gia đình chị Lục Thị Mạ (thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Chị Lục Thị Mạ (thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) phơi quần áo khoảng sân trước nhà (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Chị Lục Thị Mạ (thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) phơi quần áo khoảng sân trước nhà (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Chị Lục Thị Mạ (thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) trồng rau trong vườn nhà (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Chị Lục Thị Mạ (thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) trồng rau trong vườn nhà (3-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Hộ nghèo gia đình chị Phùn Tài Múi (áo xanh bên trái), trú  tại thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu là hộ gia đình dân tộc Dao (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh
Hộ nghèo gia đình chị Phùn Tài Múi (áo xanh bên trái), trú tại thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu là hộ gia đình dân tộc Dao (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Ngôi nhà gia đình chị Phùn Tài Múi (thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) đang ở (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh
Ngôi nhà gia đình chị Phùn Tài Múi (thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) đang ở (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Căn bếp của gia đình chị Phùn Tài Múi (thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh
Căn bếp của gia đình chị Phùn Tài Múi (thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Chị Phùn Tài Múi (thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) chăm sóc đàn vịt của gia đình (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh
Chị Phùn Tài Múi (thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) chăm sóc đàn vịt của gia đình (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Chị Phùn Tài Múi (thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) dọn dẹp nhà cửa (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh
Chị Phùn Tài Múi (thôn Nà Sa, Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) dọn dẹp nhà cửa (2-2018). Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Hộ nghèo gia đình ông Chìu Tắc Phu, thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (2-2018). Ảnh: Lưu Linh
Hộ nghèo gia đình ông Chìu Tắc Phu, thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (2-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Căn nhà của hộ nghèo ông Chìu Tắc Phu (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Lưu Linh
Căn nhà của hộ nghèo ông Chìu Tắc Phu (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Ông Chìu Tắc Phu (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) gấp chăn, màn dọn dẹp nhà cửa (2-2018). Ảnh: Lưu Linh
Ông Chìu Tắc Phu (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) gấp chăn, màn dọn dẹp nhà cửa (2-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Ông Chìu Tắc Phu (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) quét dọn sân vườn (2-2018). Ảnh: Lưu Linh
Ông Chìu Tắc Phu (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) quét dọn sân vườn (2-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Gia đình hộ nghèo ông Chìu Tắc Phu (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) chăn nuôi gia cầm kiếm thêm thu nhập (2-2018). Ảnh: Lưu Linh
Gia đình hộ nghèo ông Chìu Tắc Phu (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) chăn nuôi gia cầm kiếm thêm thu nhập (2-2018). Ảnh: Lưu Linh

 

Hộ nghèo gia đình anh Anh Lạc Lòng Nồng (sn 1975, bên trái), thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (2-2018). Ảnh Hoàng Quỳnh
Hộ nghèo gia đình anh Lạc Lòng Nồng (sn 1975, bên trái), thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (2-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Gian bếp của gia đình anh Anh Lạc Lòng Nồng (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh Hoàng Quỳnh
Gian bếp của gia đình anh Lạc Lòng Nồng (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Đồ đạc sơ sài của gia đình anh Anh Lạc Lòng Nồng (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh Hoàng Quỳnh
Đồ đạc sơ sài của gia đình anh Lạc Lòng Nồng (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Hộ nghèo gia đình anh Anh Lạc Lòng Nồng (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) chăm sóc đàn heo (2-2018). Ảnh Hoàng Quỳnh
Hộ nghèo gia đình anh Lạc Lòng Nồng (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) chăm sóc đàn heo (2-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Hộ nghèo gia đình chị Chu Thị Xuân (sn 1990, áo xanh), chồng Lý Văn Tâm (sn 1991) trú tại thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (2-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Hộ nghèo gia đình chị Chu Thị Xuân (sn 1990, áo xanh), chồng Lý Văn Tâm (sn 1991) trú tại thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (2-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Ngôi nhà của gia đình chị Chu Thị Xuân (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Ngôi nhà của gia đình chị Chu Thị Xuân (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gian bếp của gia đình chị Chu Thị Xuân (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Gian bếp của gia đình chị Chu Thị Xuân (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Chị Chu Thị Xuân (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) chăn nuôi lợn (2-2018). Ảnh Nguyễn Dung
Chị Chu Thị Xuân (thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) chăn nuôi lợn (2-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Hộ nghèo anh Chìu Dảu Thìn trú tại bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh Phạm học
Hộ nghèo anh Chìu Dảu Thìn trú tại bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh: Phạm học

 

Vợ hộ nghèo anh Chìu Dảu Thìn là Dường Mằn Múi (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học
Vợ anh Chìu Dảu Thìn là Dường Mằn Múi (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học

 

Con lớn của hộ nghèo  anh Chìu Dảu Thìn là Chìu A Tắc (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh Phạm học
Con lớn anh Chìu Dảu Thìn là Chìu A Tắc (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học

 

Con gái của anh Chìu Dảu Thìn là Chìu Thị Thủy (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học
Con gái anh Chìu Dảu Thìn là Chìu Thị Thủy (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học

 

Con út của anh Chìu Dảu Thìn là Chìu A Sin (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh Phạm học
Con út anh Chìu Dảu Thìn là Chìu A Sin (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh Phạm học

 

Căn nhà hộ nghèo anh Chìu Dảu Thìn (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học
Căn nhà hộ nghèo anh Chìu Dảu Thìn (bản Nà Dun, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học

 

Bên trong nhà hộ nghèo anh Chìu Dảu Thìn (bản Nà Dun xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học
Bên trong nhà hộ nghèo anh Chìu Dảu Thìn (bản Nà Dun xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Phạm học

 

Hộ nghèo chị Nguyễn Thị Tầm, bản Là Chuồng, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Hộ nghèo chị Nguyễn Thị Tầm, bản Là Chuồng, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Chị Nguyễn Thị Tầm (bản Là Chuồng, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) có 2 đứa con (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Hộ nghèo chị Nguyễn Thị Tầm (bản Là Chuồng, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) có 2 đứa con (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Căn bếp tồi tàn của gia đình chị Nguyễn Thị Tầm (bản Là Chuồng, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Căn bếp tồi tàn của gia đình chị Nguyễn Thị Tầm hộ nghèo bản Là Chuồng, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Bằng khen học sinh giỏi của các con chị Nguyễn Thị Tầm hộ nghèo bản Là Chuồng, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Bằng khen học sinh giỏi của các con chị Nguyễn Thị Tầm hộ nghèo bản Là Chuồng, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Gia đình bà Chìu Nhì Múi (ngồi bên phải), hộ nghèo thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh Nguyễn Hoa
Gia đình bà Chìu Nhì Múi (ngồi bên phải), hộ nghèo thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (1-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Ngôi nhà bà Chìu Nhì Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) được xây dựng bằng đất cách đây gần 30 năm đã xuống cấp (1-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Ngôi nhà bà Chìu Nhì Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) được xây dựng bằng đất cách đây gần 30 năm đã xuống cấp (1-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bà Chìu Nhì Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) vừa lấy củi trên rừng về để phục vụ đun nấu trong gia đình (1-2018). Ảnh Nguyễn Hoa
Bà Chìu Nhì Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) vừa lấy củi trên rừng về để phục vụ đun nấu trong gia đình (1-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bà Chìu Nhì Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) trồng thêm sắn để chăn nuôi (1-2018). Ảnh Nguyễn Hoa
Bà Chìu Nhì Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) trồng thêm sắn để chăn nuôi (1-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bà Chìu Nhì Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) trồng rau để phục vụ bữa ăn gia đình (1-2018). Ảnh Nguyễn Hoa
Bà Chìu Nhì Múi (thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) trồng rau để phục vụ bữa ăn gia đình (1-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Hộ nghèo bà Ngô Thị Hà, thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm, sống cùng hai người con trai bị tâm thần. Hiện một người đang đi điều trị, một người ở với bà (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Hộ nghèo bà Ngô Thị Hà, thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm, sống cùng hai người con trai bị tâm thần. Hiện một người đang đi điều trị, một người ở với bà (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Nhà của bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) bị vỡ cửa kính do con trai bà bị tâm thần lên cơn, đập phá (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Nhà của bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) bị vỡ cửa kính do con trai bà bị tâm thần lên cơn, đập phá (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) dọn dẹp, gấp chăn màn cho hai người con trai bị tâm thần (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) dọn dẹp, gấp chăn màn cho hai người con trai bị tâm thần (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) một mình chuẩn bị bữa cơm chiều (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) một mình chuẩn bị bữa cơm chiều (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) thu hoạch rong riềng nhưng chưa bán được (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) thu hoạch rong riềng nhưng chưa bán được (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) trò chuyện cùng cán bộ xã (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Bà Ngô Thị Hà (thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm) trò chuyện cùng cán bộ xã (1-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Gia đình hộ nghèo Chị Hoàng Thị Nguyệt (sn 1979), thôn Nà Phạ 2, xã Tình Húc. Ảnh: Lưu Linh
Gia đình hộ nghèo chị Hoàng Thị Nguyệt (sn 1979), thôn Nà Phạ 2, xã Tình Húc (12-2017). Ảnh: Lưu Linh

 

Chị Nguyệt sống trong căn nhà đơn sơ, tài sản trong nhà không có gì ngoài chiếc giường và vài đồ dùng cá nhân lặt vặt. Ảnh: Lưu Linh
Chị Hoàng Thị Nguyệt (thôn Nà Phạ 2, xã Tình Húc) sống trong căn nhà đơn sơ, tài sản trong nhà không có gì ngoài chiếc giường và vài đồ dùng cá nhân lặt vặt (12-2017). Ảnh: Lưu Linh

 

Gia đình chị làm ruộng để sinh sống. Ảnh: Lưu Linh
Gia đình chị Hoàng Thị Nguyệt (thôn Nà Phạ 2, xã Tình Húc) làm ruộng để sinh sống (12-2017). Ảnh: Lưu Linh

 

Khu bếp của gia đình chị Nguyệt. Ảnh: Lưu Linh
Khu bếp của gia đình chị Hoàng Thị Nguyệt (thôn Nà Phạ 2, xã Tình Húc) (12-2017). Ảnh: Lưu Linh

 

Cán bộ hội phụ nữ xã Tình Húc trò chuyện, tuyên truyền về thực hiện chính sách dân số, bình đẳng giới với chị Hoàng Thị Nguyệt . Ảnh: Lưu Linh
Cán bộ hội phụ nữ xã Tình Húc trò chuyện, tuyên truyền về thực hiện chính sách dân số, bình đẳng giới với chị Hoàng Thị Nguyệt (thôn Nà Phạ 2, xã Tình Húc) (12-2017). Ảnh: Lưu Linh

 

Hộ nghèo gia đình anh Chìu Quay Phu sống cùng vợ chồng em trai là anh Chìu Quay Cấu, chị La Thị Phặt và 2 người con, trú tại thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô. Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo gia đình anh Chìu Quay Phu sống cùng vợ chồng em trai là anh Chìu Quay Cấu, chị La Thị Phặt và 2 người con, trú tại thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô (12-2017). Ảnh: Lương Giang

 

Anh Chìu Quay Phu chưa kết hôn, tài sản chỉ có chiếc gường kê ngoài gian nhà chính. Ảnh: Hoàng Giang
Anh Chìu Quay Phu (thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô) chưa kết hôn, tài sản chỉ có chiếc giường kê ngoài gian nhà chính (12-2017). Ảnh: Lương Giang

 

Gia đình anh Chìu Quay Phu không có ruộng, chỉ có khoảnh vườn nhỏ trước nhà để trồng thêm rau cải thiện bữa ăn. Ảnh: Hoàng Giang
Gia đình anh Chìu Quay Phu (thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô) không có ruộng, chỉ có khoảnh vườn nhỏ trước nhà để trồng thêm rau cải thiện bữa ăn (12-2017). Ảnh: Lương Giang

 

Chị La Thị Phặt nấu cám nuôi lợn trong khu bếp của gia đình. Ảnh: Hoàng Giang
Chị La Thị Phặt em dâu anh Chìu Quay Phu (thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô) nấu cám nuôi lợn trong khu bếp của gia đình (12-2017). Ảnh: Lương Giang

 

Dù là hộ nghèo của thôn nhưng gia đình anh Chìu Quay Phu vẫn phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Ảnh: Hoàng Giang
Dù là hộ nghèo của thôn nhưng gia đình anh Chìu Quay Phu (thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô) vẫn phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (12-2017). Ảnh: Lương Giang

 

Gia đình hộ nghèo ông Chíu Dì Cóong sn 1963 (trong ảnh bên trái), vợ Dường Tài Múi (sn 1968), thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn. Ảnh: Minh Đức
Gia đình hộ nghèo ông Chíu Dì Cóong sn 1963 (trong ảnh bên trái), vợ Dường Tài Múi (sn 1968), thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn (12-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Gia đình ông Cóong có 4 con: Chìu Tài Múi (đã lấy chồng), Chíu Sáng Pẩu (lấy vợ ở riêng), Chíu Nhì Múi (đã lấy chồng), Chíu Sáng Say (lấy vợ ở chung nhà). Ảnh: Minh Đức
Gia đình ông Chíu Dì Cóong (thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn) có 4 con: Chìu Tài Múi (đã lấy chồng), Chíu Sáng Pẩu (lấy vợ ở riêng), Chíu Nhì Múi (đã lấy chồng), Chíu Sáng Say (lấy vợ ở chung nhà) (12-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Kinh tế gia đình ông Cóong có: 2ha quế, nuôi 1 con lợn, hơn 2.000m2 đất trồng lúa. Ảnh: Minh Đức
Kinh tế gia đình ông Chíu Dì Cóong (thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn) có: 2ha quế, nuôi 1 con lợn, hơn 2.000m2 đất trồng lúa (12-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Và nuôi vài con gà. Ảnh: Minh Đức
Ông Chíu Dì Cóong nuôi vài con gà (12-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Trong cưn bếp lụp xụp, gia đình ông Chíu Dì Cóong vẫn nấu ăn bằng bếp củi. Ảnh: Minh Đức
Trong căn bếp lụp xụp, gia đình ông Chíu Dì Cóong (thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn) vẫn nấu ăn bằng bếp củi (12-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Gia đình hộ nghèo Giáp Thị Liên, Thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô. Ảnh: Đỗ Phương
Gia đình hộ nghèo chị Giáp Thị Liên, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô (12-2017). Ảnh: Đỗ Phương

 

Gia đình chị Giáp Thị Liên có 5 người: Mẹ già, chị Thanh và 3 cháu nhỏ. Ảnh: Đỗ Phương
Gia đình chị Giáp Thị Liên (thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô) có 5 người: Mẹ già, chị Thanh và 3 cháu nhỏ (12-2017). Ảnh: Đỗ Phương

 

Ảnh: Đỗ Phương
Con gái chị Giáp Thị Liên (thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô) (12-2017). Ảnh: Đỗ Phương

 

Gia đình chị Liên sống trong căn nhà  vách đất. Trong nhà lấm lem, tồi tàn không có vật dụng gì ngoài chước giường.
Gia đình chị Giáp Thị Liên (thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô) sống trong căn nhà vách đất. Trong nhà lấm lem, tồi tàn không có vật dụng gì ngoài chiếc giường (12-2017). Ảnh: Đỗ Phương

 

Kinh tế của gia đình phụ thuộc chị Thanh đi lao động tự do, bốc vác tại cửa khẩu Hoành Mô.
Kinh tế của gia đình phụ thuộc chị Giáp Thị Liên (thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô) đi lao động tự do, bốc vác tại cửa khẩu Hoành Mô (12-2017) (12-2017). Ảnh: Đỗ Phương

 

Hộ nghèo, gia đình chị Hoàng Thị Đào (sn 1982) tại thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại. Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo, gia đình chị Hoàng Thị Đào (sn 1982) tại thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại (12-2017). Ảnh: Hoàng Giang

 

Chị có 2 con trai là Lài Văn Dũng (sn 2002) và Lài Minh Phong (sn 2007). Ảnh: Hoàng Giang
Chị Hoàng Thị Đào (thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại) có 2 con trai là Lài Văn Dũng (sn 2002) và Lài Minh Phong (sn 2007) (12-2017). Ảnh: Hoàng Giang

 

Thu nhập chính của gia đình do một mình chị đi cấy (1 vụ/năm), ngoài ra đi nhặt củi, làm thuê trong thôn khi có người nhờ. Ảnh: Hoàng Giang
Thu nhập chính của gia đình do một mình chị Hoàng Thị Đào (thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại) đi cấy (1 vụ/năm), ngoài ra đi nhặt củi, làm thuê trong thôn khi có người nhờ (12-2017). Ảnh: Hoàng Giang

 

Gia đình chị dùng nước khe múc về để sinh hoạt, nhà vệ sinh tuềnh toàng. Ảnh: Hoàng Giang
Gia đình chị Hoàng Thị Đào (thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại) dùng nước khe múc về để sinh hoạt, nhà vệ sinh tuềnh toàng (12-2017). Ảnh: Hoàng Giang

 

Cán bộ thôn Tùng Cầu đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Đào và 2 con trai (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Hoàng Giang
Cán bộ thôn Tùng Cầu đến thăm gia đình chị Hoàng Thị Đào (thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại) và 2 con trai (thứ 3 từ trái sang) (12-2017). Ảnh: Hoàng Giang

 

Hộ nghèo vợ chồng anh Chìu Tấc Sằn (26 tuổi), thôn Khe Vằn, xã Húc Động. Ảnh: Lan Anh
Hộ nghèo vợ chồng anh Chìu Tấc Sằn (26 tuổi), thôn Khe Vằn, xã Húc Động (12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

Giá đình anh Chìu Tấc Sằn sống trong căn nhà vách đất. Ảnh Lan Anh
Giá đình anh Chìu Tấc Sằn (thôn Khe Vằn, xã Húc Động) sống trong căn nhà vách đất (12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

Gia đình anh Chìu Tấc Sằn sống bằng nghề làm nông và trồng rau. Ảnh: Lan Anh
Gia đình anh Chìu Tấc Sằn (thôn Khe Vằn, xã Húc Động) sống bằng nghề làm nông và trồng rau (12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

Hiện, gia đình anh Chìu Tấc Sằn vẫn nấu bằng bếp củi. Ảnh: Lan Anh
Hiện, gia đình anh Chìu Tấc Sằn (thôn Khe Vằn, xã Húc Động) vẫn nấu bằng bếp củi (12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

Hộ nghèo cao tuổi, sống neo đơn, bà Diềng Múi Mản, thôn Sông Móoc B, xã Đồng Văn. Ảnh: Phương Thúy
Hộ nghèo cao tuổi, sống neo đơn, bà Diềng Múi Mản, thôn Sông Móoc B, xã Đồng Văn (12-2017). Ảnh: Minh Hà

 

Nhà tranh vách đất đã xuống cấp của hộ Diềng Múi Mản. Ảnh: Phương Thúy
Bà Diềng Múi Mản (thôn Sông Móoc B, xã Đồng Văn) sống trong căn nhà tranh vách đất đã xuống cấp (12-2017). Ảnh: Minh Hà

 

Bà Diềng Múi Mản sống bằng nghề nông nghiệp và trồng rừng. Ảnh: Phương Thúy
Bà Diềng Múi Mản (thôn Sông Móoc B, xã Đồng Văn) sống bằng nghề nông nghiệp và trồng rừng (12-2017). Ảnh: Minh Hà

 

Căn nhà mới của bà Diềng Múi Mản đang được xây dựng nhờ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Doanh nghiệp. Ảnh: Phương Thúy
Căn nhà mới của bà Diềng Múi Mản (thôn Sông Móoc B, xã Đồng Văn) đang được xây dựng nhờ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và Doanh nghiệp (12-2017). Ảnh: Minh Hà

 

Hộ nghèo gia đình ông Phù Phu Sáng, thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm giới thiệu chuồng bò cho cán bộ xã, thôn.
Hộ nghèo gia đình ông Phù Phu Sáng, thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm, giới thiệu chuồng bò của gia đình cho cán bộ xã, thôn (11-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

Bà Lỳ Tài Múi, vợ ông Phùn Phu Sáng xay sắn để nuôi gà.
Bà Lỳ Tài Múi, vợ ông Phùn Phu Sáng (thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm) xay sắn để nuôi gà (11-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hiện, gia đình ông Phùn Phu Sáng vẫn chưa có điện, phải sử dụng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời.
Hiện, gia đình ông Phùn Phu Sáng (thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm) vẫn chưa có điện, phải sử dụng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời (11-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

Vào mùa khô, nguồn nước ở đây không đủ để gia đình ông Phùn Phu Sáng sử dụng và sinh hoạt.
Vào mùa khô, nguồn nước ở đây không đủ để gia đình ông Phùn Phu Sáng (thôn Ngàn Phe, xã Đồng Tâm) sử dụng và sinh hoạt (11-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

Ngôi nhà hộ nghèo Tô Xuân Hỷ, thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hoa
Ngôi nhà hộ nghèo Tô Xuân Hỷ, thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu (11-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Anh Tô Xuân Hỷ là hộ nghèo đã hơn 6 năm nay. Ảnh: Nguyễn Hoa
Anh Tô Xuân Hỷ (xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) là hộ nghèo đã hơn 6 năm nay (11-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Khu vực bếp của gia đình anh Hỷ. Ảnh: Nguyễn Hoa
Khu vực bếp của gia đình anh Tô Xuân Hỷ (xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) (11-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bữa trưa đạm bạc gồm cháo trắng vào rau cải muối của mẹ anh Hỷ. Ảnh: Nguyễn Hoa
Bữa trưa đạm bạc gồm cháo trắng vào rau cải muối của mẹ anh Tô Xuân Hỷ (xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) (11-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Anh Hỷ đang chuẩn bị lưới ra suối bắt cá. Ảnh: Nguyễn Hoa
Anh Tô Xuân Hỷ (xã Tình Húc, huyện Bình Liêu) đang chuẩn bị lưới để ra suối bắt cá (11-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Hộ nghèo gia đình ông Lý Duy Hoa, thôn Co Nhan II, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu. Ảnh: Phạm Tằng
Hộ nghèo gia đình ông Lý Duy Hoa, thôn Co Nhan II, xã Tình Húc (11-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Hộ nghèo gia đình ông Lý Duy Hoa, thôn Co Nhan II, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu. Ảnh: Phạm Tằng
Hộ nghèo gia đình ông Lý Duy Hoa, thôn Co Nhan II, xã Tình Húc (11-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Nhà vách đất của hộ nghèo Ngô Thiên Phú, thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu. Ảnh: Thanh Tùng
Nhà vách đất của hộ nghèo Ngô Thiên Phú, thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm (11-2017). Ảnh: Thanh Tùng

 

Không gian sinh sống trật hẹp của gia đình anh Ngô Thiên Phú. Ảnh: Thanh Tùng
Không gian sinh sống chật hẹp của gia đình anh Ngô Thiên Phú (thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm) (11-2017). Ảnh: Thanh Tùng

 

Không gian sinh sống trật hẹp của gia đình anh Ngô Thiên Phú. Ảnh: Thanh Tùng
Không gian sinh sống trật hẹp của gia đình anh Ngô Thiên Phú (thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm) (11-2017). Ảnh: Thanh Tùng

 

Khu vực nấu ăn của gia đình anh Ngô Thiên Phú. Ảnh: Thanh Tùng
Khu vực nấu ăn của gia đình anh Ngô Thiên Phú (thôn Nà Áng, xã Đồng Tâm) (11-2017). Ảnh: Thanh Tùng

 

Không gian sinh hoạt chật hẹp của gia đình ông Chìu Tắc Quang, thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu. Ảnh: Phương Thúy
Không gian sinh hoạt chật hẹp của gia đình ông Chìu Tắc Quang, thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm (11-2017). Ảnh: Phương Thúy

 

Cháu của ông Chìu Tắc Quang, thôn Ngàn Vằng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu. Ảnh: Phương Thúy
Cháu của ông Chìu Tắc Quang, thôn Ngàn Vằng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (11-2017). Ảnh: Phương Thúy

 

Bố mẹ ông Chìu Tắc Quang, thôn Ngàn Vằng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu năm nay đã trên 80 tuổi. Ảnh: Phương Thúy
Bố mẹ ông Chìu Tắc Quang, thôn Ngàn Vằng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu năm nay đã trên 80 tuổi (11-2017). Ảnh: Phương Thúy

 

.
.
.
.