Đình Lục Nà (huyện Bình Liêu) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Đình Lục Nà (huyện Bình Liêu)

;

 

Cổng đình xây gạch dạng tứ trụ, 2 cột giữa cao 7,24 m, 2 cột bên cao 2,46 m đội lân chầu (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)
Cổng đình xây gạch dạng tứ trụ, 2 cột giữa cao 7,24 m, 2 cột bên cao 2,46 m đội lân chầu (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)

 

Đình Lục Nà được xây dựng vào thời kỳ Hậu Lê, lấy tên từ bản Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)
Đình Lục Nà được xây dựng vào thời kỳ Hậu Lê, lấy tên từ bản Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)

 

Gian chính diện Đình Lục Nà (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)
Gian chính diện Đình Lục Nà (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)

 

Kiến trúc bên trong Đình Lục Nà (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)
Kiến trúc bên trong Đình Lục Nà (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)

 

Bia đá khắc ghi lịch sử Đình Lục Nà (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)
Bia đá khắc ghi lịch sử Đình Lục Nà (8-2017). Ảnh: Vũ Thị Hằng (CTV)

Đình Lục Nà được xây dựng vào thời kỳ Hậu Lê, lấy tên từ bản Lục Nà, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Đình là nơi để họp bàn các “việc làng”, là nơi thờ “Thành hoàng” của làng và là nơi diễn ra các lễ hội, hoạt động văn hóa của nhân dân trong vùng. Nơi đây đã ghi đậm mốc son lịch sử cách mạng của huyện Bình Liêu.

.
.
.
.