Các hộ nghèo huyện Cô Tô - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các hộ nghèo huyện Cô Tô

;

 

Chị Nguyễn Thị Minh hôn Đồng Hải, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: Phạm Tăng
Hộ nghèo chị Nguyễn Thị Minh, thôn Đồng Hải, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, chồng chị mất vì bão khi đang đánh cá trên biển. Mẹ con chị Minh nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng (11-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

Chị Nguyễn Thị Minh hôn Đồng Hải, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: Phạm Tăng
Hộ nghèo chị Nguyễn Thị Minh, thôn Đồng Hải, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, chồng chị mất vì bão khi đang đánh cá trên biển. Mẹ con chị Minh nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng (11-2017). Ảnh: Phạm Tăng

 

.
.
.
.