Tổ chức bộ máy của huyện Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Hải Hà

;

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HẢI HÀ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí  Phạm Xuân Đài

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Đồng chí Lưu Văn Thường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Đồng chí Hoàng Văn Thái

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí Nguyễn Văn Lê

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Đinh Tuấn Phương

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Đồng chí Nguyễn Thế Hòa

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Liêm

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khoắn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy

 

Đồng chí Nguyễn Đức Quang

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC HIỆN NAY

1

Nguyễn Mạnh Cường

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Phạm Xuân Đài

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

3

Lưu Văn Thường

UVBTV - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

4

Nguyễn Văn Lê

UVBTV - Phó chủ tịch HĐND huyện

5

Hoàng Phi Trường

Phó Chủ tịch HĐND huyện

6

Đinh Tuấn Phương

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

7

Hoàng Văn Thái

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

8

 

 UVBTV - Trưởng Công an huyện

9

Nguyễn Đức Quang

UVBTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

10

Nguyễn Thế Hoà

UVBTV -  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

11

Trần Đức Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

12

Nguyễn Hữu Liêm

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

13

Phạm Thanh Hùng

Chủ tịch LĐLĐ huyện

14

 

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa

15

Nguyễn Ngọc Khoắn

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

16

Bùi Văn Vượng

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

17

Đặng Thị Hạnh

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện

18

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện

19

Nguyễn Bích Thuỷ

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

20

Nguyễn Tiến Đức

Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

21

 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân

22

Phạm Quang Hảnh

Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Hà

23

Nguyễn Sơn Hà

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

24

Đỗ Đức Ngọc

Chủ tịch HĐND xã Quảng Minh

25

Bùi Văn Lương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Trung

26

Nguyễn Văn Pẩu

Bí thư Đảng ủy xã Cái Chiên

27

Phoòng Nhục Phí

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quảng Đức

28

Phạm Thị Thu Hường

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

29

Đồng Mạnh Hùng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

30

Nguyễn Thị Xuân

Chánh Văn phòng Huyện uỷ

31

Hà Ngọc Luân

Trưởng ban Quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh

32

Bùi Thanh Tuấn

Bí thư Huyện Đoàn

33

Nguyễn Kim Quy

Bí thư Đảng ủy Quảng Minh

34

Đào Thị Huệ

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

35

Trần Quốc Toản

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa

36

Nguyễn Minh Sơn

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện

37

Nguyễn Quốc Hương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền

38

 

Chánh án Tòa án nhân dân

39

Bùi Văn Lánh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Thắng

40

Phùng Thế Vinh

Chính trị viên, Đồn Biên phòng Quảng Đức


Hội đồng nhân dân huyện Hải Hà

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Ông Nguyễn Văn Lê

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

Ông Hoàng Phi Trường

Phó Chủ tịch HĐND huyện

kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Ông Nguyễn Hùng Sơn

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Ông Phạm Quang Hảnh

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Ông Bùi Văn Nam

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện


Ủy ban nhân dân huyện

Ông Phạm Xuân Đài

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Ông Hoàng Văn Thái

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện

Ông Trần Đức Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

.
.
.
.