Hệ thống Tài chính - ngân hàng huyện Hoành Bồ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hệ thống Tài chính - ngân hàng huyện Hoành Bồ

;

 

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoành Bồ thực hiện giao dịch tại xã Thống Nhất. Ảnh: Cao Quỳnh
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoành Bồ thực hiện giao dịch tại xã Thống Nhất. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoành Bồ hỗ trợ đồng bào vay vốn phát triển sản xuất. Ảnh: Cao Quỳnh
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoành Bồ hỗ trợ đồng bào vay vốn phát triển sản xuất. Ảnh: Cao Quỳnh

 

.
.
.
.