Các hộ nghèo huyện Hoành Bồ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các hộ nghèo huyện Hoành Bồ

;

 

Hộ nghèo gia đình bà Bùi Thị Thành, thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ hiện sống cùng con trai và con gái (3-2018). Ảnh: Thanh Hoa
Hộ nghèo gia đình bà Bùi Thị Thành, thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ hiện sống cùng con trai và con gái (3-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Bà Bùi Thị Thành (thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) hàng ngày đi mò hà ngoài bãi về bổ ruột bán ngoài chợ (3-2018). Ảnh: Thanh Hoa
Bà Bùi Thị Thành (thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) hàng ngày đi mò hà ngoài bãi về bổ ruột bán ngoài chợ (3-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Con trai bà Bùi Thị Thành (thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) sức khỏe yếu không làm được việc nặng nhọc (3-2018). Ảnh: Thanh Hoa
Con trai bà Bùi Thị Thành (thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) sức khỏe yếu không làm được việc nặng nhọc (3-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Bà Bùi Thị Thành, thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (3-2018) chẻ củi đun nấu. Ảnh: Thanh Hoa
Bà Bùi Thị Thành, thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ (3-2018) chẻ củi đun nấu. Ảnh: Thanh Hoa

 

Gia đình bà Bùi Thị Thành (thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) nấu ăn bằng bếp củi (3-2018). Ảnh: Thanh Hoa
Gia đình bà Bùi Thị Thành (thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ) nấu ăn bằng bếp củi (3-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo gia đình ông Triệu Đức An, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ (3-2018). Ảnh: Phương Thúy
Hộ nghèo gia đình ông Triệu Đức An, thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ (3-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Ngôi nhà của gia đình hộ nghèo ông Triệu Đức An (thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (3-2018). Ảnh: Phương Thúy
Ngôi nhà của gia đình hộ nghèo ông Triệu Đức An (thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (3-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Chuồng nuôi lợn của gia đình ông Triệu Đức An (thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (3-2018). Ảnh: Phương Thúy
Chuồng nuôi lợn của gia đình ông Triệu Đức An (thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (3-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Tài sản trong nhà của gia đình hộ nghèo ông Triệu Đức An (thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) là chiếc ti vi (3-2018). Ảnh: Phương Thúy
Tài sản trong nhà của gia đình hộ nghèo ông Triệu Đức An (thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) là chiếc ti vi (3-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Vườn cây bỏ hoang của gia đình hộ nghèo ông Triệu Đức An (thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) là chiếc ti vi (3-2018). Ảnh: Phương Thúy
Vườn cây bỏ hoang của gia đình hộ nghèo ông Triệu Đức An (thôn Khe Lèn, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (3-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Hộ nghèo gia đình anh Phạm Văn Chung, chị Nguyễn Thị Hường, trú tai khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (2-108). Ảnh: Thanh Hoa
Hộ nghèo gia đình anh Phạm Văn Chung, chị Nguyễn Thị Hường, trú tai khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ (2-108). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo gia đình anh Phạm Văn Chung (khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) có con bị bại liệt (2-108). Ảnh: Thanh Hoa
Hộ nghèo gia đình anh Phạm Văn Chung (khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) có con bị bại liệt (2-108). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo anh Phạm Văn Chung (khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) trồng rau kiếm thêm thu nhập (2-108). Ảnh: Thanh Hoa
Hộ nghèo anh Phạm Văn Chung (khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) trồng rau kiếm thêm thu nhập (2-108). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo anh Phạm Văn Chung (khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) dùng giếng nước sinh hoạt (2-2018). Ảnh: Thanh Hoa
Hộ nghèo anh Phạm Văn Chung (khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) dùng giếng nước sinh hoạt (2-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Chạn bếp của gia đình anh Phạm Văn Chung (khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh: Thanh Hoa
Chạn bếp của gia đình anh Phạm Văn Chung (khu 6, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo gia đình anh Trịnh Tiến Long, thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ (2-2018). Ảnh Phạm Tăng
Hộ nghèo gia đình anh Trịnh Tiến Long, thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ (2-2018). Ảnh: Phạm Tăng

 

Bể nước khu sinh hoạt gia đình anh Trịnh Tiến Long (thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh Phạm Tăng
Khu bể nước sinh hoạt của gia đình anh Trịnh Tiến Long (thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh: Phạm Tăng

 

Căn bếp của gia đình anh Trịnh Tiến Long (thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh Phạm Tăng
Căn bếp của gia đình anh Trịnh Tiến Long (thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh Phạm Tăng

 

Anh Trịnh Tiến Long (thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) chăm sóc đàn lợn gia đình (2-2018). Ảnh Phạm Tăng
Anh Trịnh Tiến Long (thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) chăm sóc đàn lợn gia đình (2-2018). Ảnh: Phạm Tăng

 

Hộ nghèo gia đình chị Lý Thị Hường trú tại thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ (2-2018). Ảnh: Phương Thúy
Hộ nghèo gia đình chị Lý Thị Hường trú tại thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ (2-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Nhà bếp của gia đình chị Lý Thị Hường (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh: Phương Thúy.
Nhà bếp của gia đình chị Lý Thị Hường (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh: Phương Thúy.

 

Nhà tắm và nhà vệ sinh của gia đình chị Lý Thị Hường (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh: Phương Thúy
Nhà tắm và nhà vệ sinh của gia đình chị Lý Thị Hường (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) (2-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Hộ nghèo chị Lý Thị Hường (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) nấu cám cho lợn (2-2018). Ảnh: Phương Thúy
Hộ nghèo chị Lý Thị Hường (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) nấu cám cho lợn (2-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Hộ nghèo chị Lý Thị Hường (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) cho lợn ăn (2-2018). Ảnh: Phương Thúy
Hộ nghèo chị Lý Thị Hường (thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) cho lợn ăn (2-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ (ngồi ngoài cùng bên phải) (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ (ngồi ngoài cùng bên phải) (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) Có một người con đi làm ăn xa, bản thân ông không có khả năng lao động  (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) có một người con đi làm ăn xa, bản thân ông không có khả năng lao động (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Năm 2017, hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) được địa phương xây dựng căn nhà ở  (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Năm 2017, hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) được địa phương xây dựng căn nhà ở (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) lấy nước sinh hoạt  (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) lấy nước sinh hoạt (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) đang dọn dẹp vườn (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Hộ nghèo ông Hoàng Văn Bảo (xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ) đang dọn dẹp vườn (1-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Hộ nghèo gia đình ông Trần Văn Sáng người Dao Thanh Y, vợ Đặng Thị Bích, trú tại thôn 2, xã Bằng Cả. Ảnh: Phạm Học
Hộ nghèo gia đình ông Trần Văn Sáng người Dao Thanh Y, vợ Đặng Thị Bích, trú tại thôn 2, xã Bằng Cả (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Gia đình ông Sáng có 4 con, 3 đứa đi học. Ảnh: Phạm Học
Gia đình ông Trần Văn Sáng (trú tại thôn 2, xã Bằng Cả) có 4 con, 3 đứa đi học (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Và 1 cháu bé 3 tuổi tên là Trần Thị An. Ảnh: Phạm Học
Cháu bé 3 tuổi tên là Trần Thị An con của ông Trần Văn Sáng (trú tại thôn 2, xã Bằng Cả) (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Nhà, bếp, sân đơn sơ. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Ảnh: Phạm Học
Nhà, bếp, sân đơn sơ. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá của gia đình ông Trần Văn Sáng (trú tại thôn 2, xã Bằng Cả) (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Căn bếp dựng tạm bợ để nấu ăn của gia đình ông Sáng. Ảnh: Phạm Học
Căn bếp dựng tạm bợ để nấu ăn của gia đình ông Trần Văn Sáng (trú tại thôn 2, xã Bằng Cả) (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Gia đình ông Sáng trồng lúa và ngô khoai để sống. Nhà nghèo đông con nên lúc nào thiếu thóc ăn. Ảnh: Phạm Học
Gia đình ông Trần Văn Sáng (trú tại thôn 2, xã Bằng Cả) trồng lúa và ngô khoai để sống. Nhà nghèo đông con nên lúc nào thiếu thóc ăn (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Gia đình hộ nghèo bà Triệu Thị Mùi 71 tuổi, thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm. Ảnh: Phương Thúy
Gia đình hộ nghèo bà Triệu Thị Mùi 71 tuổi, thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm (11-2017). Ảnh: Phương Thúy

 

Ngôi nhà của bà Triệu Thị Mùi mới được Nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng để lợp ngói thay bằng mái Proximang trước đây. Ảnh: Phương Thúy
Ngôi nhà của bà Triệu Thị Mùi (thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm) mới được nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng để lợp ngói thay bằng mái Proximang trước đây (11-2017). Ảnh: Phương Thúy

 

Trong nhà bà Mùi không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc ti vi. Anh: Phương Thúy
Trong nhà bà Triệ Thị Mùi (thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm) không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc ti vi (11-2017). Ảnh: Phương Thúy

 

Không chỉ già yếu, bà Triệu Thị Mùi hiện còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng một cô con gái tật nguyền. Ảnh: Phương Thúy
Không chỉ già yếu, bà Triệu Thị Mùi (thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm) hiện còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng một cô con gái tật nguyền (11-2017). Ảnh: Phương Thúy

 

Cô con gái tật nguyền chị Triệu Thị Hồng (sn 1980) của bà Triệu Thị Mùi. Ảnh: Phương Thúy
Cô con gái tật nguyền chị Triệu Thị Hồng (sn 1980) của bà Triệu Thị Mùi (thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm) (11-2017). Ảnh: Phương Thúy

 

Hộ nghèo gia đình ông Ninh Tiến Đức, thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn. Ảnh Minh Đức
Hộ nghèo gia đình ông Ninh Tiến Đức, thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn (11-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Gia đình ông Ninh Tiến Đức có 7 nhân khẩu sinh sống trong ngôi nhà 30m2. Ảnh Minh Đức
Gia đình ông Ninh Tiến Đức (thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn) có 7 nhân khẩu sinh sống trong ngôi nhà 30m2 (11-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Chỗ ngủ và sinh hoạt tồi tàn của gia đình ông Ninh Tiến Đức. Ảnh Minh Đức
Chỗ ngủ và sinh hoạt tồi tàn của gia đình ông Ninh Tiến Đức (thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn) (11-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Con dâu ông Ninh Tiến Đức nấu cơm bằng bếp củi cho 7 nhân khẩu. Ảnh Minh Đức
Con dâu ông Ninh Tiến Đức (thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn) nấu cơm bằng bếp củi cho 7 nhân khẩu (11-2017). Ảnh: Minh Đức

 

Hộ nghèo chị Vương Thị Luyến (sn 1984), thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương. Ảnh: Khánh Giang
Hộ nghèo chị Vương Thị Luyến (sn 1984), thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương (11-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Do dị tật từ nhỏ, sức khoẻ yếu không có khả năng lao động nên người chồng đã bỏ đi, để chị lại cùng cô con gái Đồng Thị Kim Anh (sn 2013). Ảnh: Khánh Giang
Do dị tật từ nhỏ, sức khoẻ yếu không có khả năng lao động nên người chồng chị Vương Thị Luyến (thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương) đã bỏ đi, để chị lại cùng cô con gái Đồng Thị Kim Anh (sn 2013) (11-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Hai mẹ con sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp do ông, bà ngoại để lại. Ảnh: Kháng Giang
Hai mẹ con chị Vương Thị Luyến (thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương) sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp do ông, bà ngoại để lại (11-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Chị kiếm sống bằng cách đi đóng thuê các túi đất đựng cây keo giống. Ảnh: Kháng Giang
Chị Vương Thị Luyến (thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương) kiếm sống bằng cách đi đóng thuê các túi đất đựng cây keo giống (11-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

... và trồng thêm một số loại cây để bán. Ảnh: Kháng Giang
chị Vương Thị Luyến (thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương) trồng thêm một số loại cây để bán (11-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Chuẩn bị cho bữa cơm tối trong căn bếp chật hẹp và tạm bợ. Ảnh: Kháng Giang
Chị Vương Thị Luyến (thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương) chuẩn bị cho bữa cơm tối trong căn bếp chật hẹp và tạm bợ (11-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

Do sức khoẻ yếu, khó khăn đi lại nhưng chị vẫn cố gắng lao động vì con, để sống hạnh phúc bên con gái yêu. Ảnh: Kháng Giang
Do sức khoẻ yếu, đi lại khó khăn nhưng chị Vương Thị Luyến (thôn Đồng Giang, xã Sơn Dương) vẫn cố gắng lao động vì con, để sống hạnh phúc bên con gái yêu (11-2017). Ảnh: Khánh Giang

 

.
.
.
.