Tổ chức bộ máy của huyện Hoành Bồ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Hoành Bồ

;

 

1. Thông tin chung

Tên cơ quan : Huyện uỷ huyện Hoành Bồ

Địa chỉ         : Hoành Bồ - Quảng Ninh

Điện thoại    : 0203.3858041

Fax              : 0203.3690893

E-mail          : huhb@quangninh.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy

BÍ THƯ HUYỆN ỦY

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

ĐT: 02033.858.398

Email:

    nguyenanhtu@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

     

Đồng chí: Phí Tiến Lữ

ĐT: 02033.858.078

Email:

phitienlu@quangninh.gov.vn

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ  HUYỆN UỶ

     

Đồng chí: Triệu Đức Hương

Email: Trieuduchuong@quangninh.gov.vn

 

 

3. Ban Thường vụ huyện ủy

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú
      Bí thư Huyện ủy

ĐT: 02033.858.398

Email:

                  nguyenanhtu@quangninh.gov.vn   

 

 

 

Đồng chí: Phí Tiến Lữ
       Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

ĐT: 02033.858.078

Email:

phitienlu@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Triệu Đức Hương

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: Trieuduchuong@quangninh.gov.vn

   

 

 Đồng chí: Tô Quốc Hưng

Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Email:

toquochung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 


 

Đồng chí: Khổng Minh Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

ĐT: 02033.502.666

Email:

khongminhthanh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trọng Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

ĐT: 02033.502.666

Email:

nguyentrongkhanh@quangninh.gov.vn


 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Quý

Ủy viên BTV huyện ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo

ĐT: 02033.858.138
Email:

nguyenhoangquy@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Hợp

Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Email: Lexuanhop@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Bùi Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

ĐT: 02033.858.667

Email:

buithithuha@quangninh.gov.vn

 

 

  

 

 

 Đồng chí: Mai Viết Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Quý

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Công an huyện

4. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ (2015-2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

ĐC: Nguyễn Anh Tú

02033.858.078

Bí thư Huyện ủy

 

2

ĐC: Phí Tiến Lữ

02033.858.078

Phó bí thư Thường trực  Huyện uỷ

 

3

 ĐC: Triệu Đức Hương


  0913267378

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 4

ĐC: Tô Quốc Hưng
 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 5

ĐC: Nguyễn Hữu Nhã   Phó Chủ tịch UBND huyện

 

6


ĐC: Khổng Minh Thành

 

 02033.502.666


Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

7


ĐC: Nguyễn Trọng Khánh

 

02033.502.666


Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

 

8


Bùi Thị Thu Hà

 

02033.858.667


Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

 9

ĐC: Nguyễn Đức Quý

 

Trưởng Công an huyện

10

ĐC: Mai Viết Hùng

 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

11

ĐC:Nguyễn Hoàng Quý

 

02033.858.138

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

12

ĐC: Lê Xuân Hợp

 

Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

ĐC: Đặng Thị Yến

 

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

14

ĐC: Vũ Thế Quyết

 

Trưởng phòng Lao Động Thương binh và xã hội huyện

 15

ĐC: Phạm Thị Thu Hằng

 

Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

16

ĐC: Nguyễn Như Trang

 

02033.858.053

Chánh Văn phòng Huyện ủy

17

ĐC: Đinh Thị Nhung

 

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

18

ĐC: Đỗ Quyết Tiến

 

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Dân

19

ĐC: Đỗ Thị Phương

 

Chủ tịch Hội LHPN huyện

20

ĐC: Đoàn Thị Lịch

 

Chủ tịch LĐLĐ huyện

21

ĐC: Tạ Hữu Dũng

 

Bí thư Huyện đoàn

22

ĐC: Nguyễn Hồng Quang

 

Phó chủ tịch  UBMT TQ huyện

23

ĐC: Hoàng Việt Dũng

 

Trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện

24

ĐC: Phạm Sĩ Hùng

 

Chánh Thanh tra huyện

25

ĐC: Bùi Xuân Hưng

 

Trưởng Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện

26

ĐC: Lý Ngọc Nam

 

Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

27

ĐC: Nguyễn Văn Ngọc

 

Bí Thư Đảng uỷ xã Lê Lợi

28

ĐC: Bùi Minh Tấn

 

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Trới

29

ĐC: Đoàn Mạnh Tuấn

 

Giám Đốc TTTT và Văn hoá huyện

30

ĐC: Phạm Đức Tuấn

 

Trưởng Ban Quản lý dự án công trình

31

Bế Thị Hằng

 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoành Bồ

32

ĐC: Vũ Công Mười

 

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

33

ĐC: Phạm Thanh Ân

 

Quyền Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện

34

ĐC: Nguyễn Hồng Cấp

 

Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất

35

ĐC: Nguyễn Xuân Hải

 

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Dương

36

Đ/C: Bàn Ngọc Hương

 

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lâm

 37 ĐC: Bàn Sinh Hương   Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng
38 ĐC: Nguyễn Tiến Mạnh   Giám Đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện
39
ĐC: Linh Du Minh
   Bí thư Đảng ủy xã Đồng Sơn

5. HĐND Huyện Hoành Bồ

+ Chủ tịch HĐND Huyện:

 

                                                       


 

+ Phó Chủ tịch HĐND Huyện:

            Ông: Lê Xuân Hợp          

Dân tộc: Kinh

Trình độ:

- Văn hóa: 10/10

- Chuyên môn: Đại học ngành quản trị kinh doanh và xây dựng cơ bản

- Lý luận: Cao cấp

Số điện thoại:

Email: lexuanhop@quangninh.gov.vn

Bà: Đặng Thị Yến

 Dân tộc: Dao

Trình độ: Đại học ngành Lâm nghiệp

- Văn hóa: 12/12

- Chuyên môn: Đại học ngành Lâm nghiệp

- Lý luận: Cao cấp

- Số điện thoại: 02033.858.036

Email: Dangthiyen@quangninh.gov.vn

 

.
.
.
.