Các hộ nghèo huyện Tiên Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các hộ nghèo huyện Tiên Yên

;

 

Gia đình hộ nghèo chị Đặng Thị Giáo, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên có hoàn cảnh rất khó khăn (5-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Gia đình hộ nghèo chị Đặng Thị Giáo, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên có hoàn cảnh rất khó khăn (5-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Gia đình chị Đặng Thị Giáo (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) sinh sống dựa vào củ khoai, củ sắn (5-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Gia đình chị Đặng Thị Giáo (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) sinh sống dựa vào củ khoai, củ sắn (5-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Đồ dùng sinh hoạt trong nhà gia đình chị Đặng Thị Giáo (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) rất tạm bợ  (5-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Đồ dùng sinh hoạt trong nhà gia đình chị Đặng Thị Giáo (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) rất tạm bợ (5-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Gia đình chị Đặng Thị Giáo (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) nấu thức ăn cho gia cầm (5-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Gia đình chị Đặng Thị Giáo (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) nấu thức ăn cho gia cầm (5-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hộ nghèo bà Chíu Thị Múi, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Hộ nghèo bà Chíu Thị Múi, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Căn nhà Chíu Thị Múi (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) sinh sống (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Căn nhà Chíu Thị Múi (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) sinh sống (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Bà Chíu Thị Múi (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) sống một mình dựa vào trợ cấp của nhà nước (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Bà Chíu Thị Múi (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) sống một mình dựa vào trợ cấp của nhà nước (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Bà Chíu Thị Múi (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) có con trai sống gần nhà, nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì nhiều (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Bà Chíu Thị Múi (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) có con trai sống gần nhà, nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì nhiều (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Trong nhà bà Chíu Thị Múi (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) sinh sống không có đồ đạc gì (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Trong nhà bà Chíu Thị Múi (thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) sinh sống không có đồ đạc gì (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hộ nghèo anh Chìu Cắm Khùn (áo xanh) (SN 1984), vợ Chòong Tài Múi (SN 1990), trú tại thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng
Hộ nghèo anh Chìu Cắm Khùn (áo xanh) (SN 1984), vợ Chòong Tài Múi (SN 1990), trú tại thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng

 

Nhà tranh vách nứa của hộ nghèo anh Chìu Căm Khùn (thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng
Nhà tranh vách nứa của hộ nghèo anh Chìu Căm Khùn (thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng

 

Nhà bếp của hộ nghèo anh Chìu Căm Khùn (thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng
Nhà bếp của hộ nghèo anh Chìu Căm Khùn (thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng

 

Khu sinh hoạt của hộ nghèo anh Chìu Căm Khùn (thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng
Khu sinh hoạt của hộ nghèo anh Chìu Căm Khùn (thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng

 

Anh Chìu Căm Khùn (thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) phơi quần áo (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng
Anh Chìu Căm Khùn (thôn Khe Mươi, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên) phơi quần áo (3-2018). Ảnh: Giang Hoàng

 

Hộ nghèo gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Hộ nghèo gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Ngôi nhà của gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Ngôi nhà của gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Đồ đạc trong nhà của gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Đồ đạc trong nhà của gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Bếp nấu ăn của gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Bếp nấu ăn của gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) nuôi lợn (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Gia đình anh Tằng Văn Sáng (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) nuôi lợn (3-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hộ nghèo gia đình ông Chạc Dì Chăn và bà Bùi Thị Lý, thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên. Hai vợ chồng bị mù (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Hộ nghèo gia đình ông Chạc Dì Chăn và bà Bùi Thị Lý, thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên. Hai vợ chồng bị mù (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Phòng ngủ bừa bộn của gia đình ông Chạc Dì Chăn (thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Phòng ngủ bừa bộn của gia đình ông Chạc Dì Chăn (thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Gian bếp của gia đình ông Chạc Dì Chăn (thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Gian bếp của gia đình ông Chạc Dì Chăn (thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Bể nước sinh hoạt của gia đình ông Chạc Dì Chăn (thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Bể nước sinh hoạt của gia đình ông Chạc Dì Chăn (thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Căn nhà cũ kỹ của gia đình ông Chạc Dì Chăn (thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Căn nhà cũ kỹ của gia đình ông Chạc Dì Chăn (thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Gia đình hộ nghèo bà Lương Thị Nuôi (SN 1938), trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (2-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Gia đình hộ nghèo bà Lương Thị Nuôi (SN 1938), trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (2-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Căn nhà của hộ nghèo bà Lương Thị Nuôi (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh Nguyễn Duy
Căn nhà của hộ nghèo bà Lương Thị Nuôi (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hộ nghèo bà Lương Thị Nuôi (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) hiện nay ở một mình (2-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Hộ nghèo bà Lương Thị Nuôi (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) hiện nay ở một mình (2-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hộ nghèo bà Lương Thị Nuôi (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) một mình nấu ăn (2-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Hộ nghèo bà Lương Thị Nuôi (xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) một mình nấu ăn (2-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hộ nghèo ông Tằng A Si (sn 1956), dân tộc Dao, sống neo đơn tại thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Hộ nghèo ông Tằng A Si (sn 1956), dân tộc Dao, sống neo đơn tại thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Căn nhà ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) sinh sống được dựng bằng cây tre, gỗ rất xập xệ (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Căn nhà ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) sinh sống được dựng bằng cây tre, gỗ rất xập xệ (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) sống neo đơn nên mọi việc phải tự lo (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) sống neo đơn nên mọi việc phải tự lo (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Đồ dùng trong nhà ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) rất sơ sài (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Đồ dùng trong nhà ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) rất sơ sài (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) nấu ăn trong căn bếp tồi tàn (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) nấu ăn trong căn bếp tồi tàn (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) bên chiếc máy xay thóc là kế sinh nhai (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy
Ông Tằng A Si (thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu) bên chiếc máy xay thóc là kế sinh nhai (1-2018). Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hộ nghèo gia đình anh Chìu Tiến Bảo, vợ là Phùn Nhì Múi, hộ nghèo duy nhất cua thôn Cống To, xã Tiên Lãng. Ảnh: Lan Anh
Hộ nghèo gia đình anh Chìu Tiến Bảo, vợ là Phùn Nhì Múi, hộ nghèo duy nhất của thôn Cống To, xã Tiên Lãng (12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

Gia đình Bảo rất khó khăn, con trai bị u não chữa trị lâu rồi tốn kém. Ảnh: Lan Anh
Gia đình anh Chìu Tiến Bảo (thôn Cống To, xã Tiên Lãng) rất khó khăn, con trai bị u não chữa trị lâu rồi rất tốn kém (12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

Vợ chồng anh Bảo làm thuê, đi chặt keo để kiếm sống. Ảnh: Lan Anh
Vợ chồng anh Chìu Tiến Bảo (thôn Cống To, xã Tiên Lãng) làm thuê, đi chặt keo để kiếm sống (12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

Anh Bảo đang nấu cám cho lợn... Ảnh: Lan Anh
Anh Chìu Tiến Bảo (thôn Cống To, xã Tiên Lãng) đang nấu cám ...(12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

... và cho lợn ăn. Ảnh: Lan Anh
Gia đình anh Chìu Tiến Bảo (thôn Cống To, xã Tiên Lãng) nuôi lợn (12-2017). Ảnh: Lan Anh

 

Hộ nghèo bà Nguyễn Thị Sen (sn 1931), xã Đồng Rui. Ảnh: Cao Quỳnh
Hộ nghèo bà Nguyễn Thị Sen (sn 1931), xã Đồng Rui. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Bà Nguyễn Thị Sen thuộc diện người già neo đơn, không nơi nương tựa. Ảnh: Cao Quỳnh
Bà Nguyễn Thị Sen (xã Đồng Rui) thuộc diện người già neo đơn, không nơi nương tựa. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Bà Sen sống trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu. Ảnh: Cao Quỳnh
Bà Sen (xã Đồng Rui) sống trong căn nhà đã xuống cấp từ lâu. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Tài sản trong nhà bà Sen không có gì ngoài chiếc giường. Ảnh: Cao Quỳnh
Tài sản trong nhà bà Sen (xã Đồng Rui) không có gì ngoài chiếc giường. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Gia đình hộ nghèo chị Phùn Sám Múi (sn 1990), Chồng Đặng Tiến Phương (sn 1990) thôn Bắc Cương – Khe Ngà, xã Hà Lâu. Ảnh: Nguyễn Dung
Gia đình hộ nghèo chị Phùn Sám Múi (sn 1990), Chồng Đặng Tiến Phương (sn 1990), trú tại thôn Bắc Cương – Khe Ngà, xã Hà Lâu. Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gia đình chị có 2 con trai Đặng Tuấn Điệp (sn 2012); Đặng Tuấn Thiện (sn 2015). Ảnh: Nguyễn Dung
Gia đình chị Phùn Sám Múi (thôn Bắc Cương – Khe Ngà, xã Hà Lâu) có 2 con trai: Đặng Tuấn Điệp (sn 2012); Đặng Tuấn Thiện (sn 2015). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gia đình chị Múi có 1ha trồng keo, nuôi 2 con lợn (theo chương trình hỗ trợ 135), trồng rau và nuôi gà theo hình thức tự cung tự cấp. Ảnh Nguyễn Dung
Gia đình chị Phùn Sám Múi (thôn Bắc Cương – Khe Ngà, xã Hà Lâu) có: 1ha trồng keo, nuôi 2 con lợn (theo chương trình hỗ trợ 135), trồng rau và nuôi gà theo hình thức tự cung tự cấp. Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gia đình chị Múi đang ở trong ngôi nhà tranh, vách đất. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Ảnh Nguyễn Dung
Gia đình chị Phùn Sám Múi (thôn Bắc Cương – Khe Ngà, xã Hà Lâu) đang ở trong ngôi nhà tranh, vách đất. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Ảnh: Nguyễn Dung

 

Bữa ăn hàng ngày của gia đình chỉ có cháo và dưa muối. Ảnh Nguyễn Dung
Bữa ăn hàng ngày của gia đình chị Phùn Sám Múi (thôn Bắc Cương – Khe Ngà, xã Hà Lâu) chỉ có cháo và dưa muối. Ảnh: Nguyễn Dung

 

Hộ nghèo ông Hà Văn Nghiệp trú tại thôn Hà Sàn, xã Đông Ngũ, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ảnh Nguyễn Duy
Hộ nghèo, ông Hà Văn Nghiệp trú tại thôn Hà Sàn, xã Đông Ngũ, có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Ông Nghiệp bị tâm thần từ nhỏ. Hiện tại, ông sống một mình, không thể tự làm việc để kiểm ra tiền sinh sống. Ảnh: Nguyễn Duy
Ông Hà Văn Nghiệp (thôn Hà Sàn, xã Đông Ngũ) bị tâm thần từ nhỏ. Hiện tại, ông sống một mình, không thể tự làm việc để kiếm tiền sinh sống. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Ngôi nhà của ông Hà Văn Nghiệp được xây từ lâu do người thân, hàng xóm và các tổ chức xã hội xây cho. Ảnh Nguyễn Duy
Ngôi nhà của ông Hà Văn Nghiệp (thôn Hà Sàn, xã Đông Ngũ) được xây từ lâu do người thân, hàng xóm và các tổ chức xã hội xây cho. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Chăn chiếu trong nhà của ông Nghiệp đều do người thân, hoặc các tổ chức xã hội khác tặng cho. Ảnh: Nguyễn Duy
Chăn chiếu trong nhà của ông Hà Văn Nghiệp (thôn Hà Sàn, xã Đông Ngũ) đều do người thân, hoặc các tổ chức xã hội khác tặng cho. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Mặc dù có bếp do người họ hàng xây cho, thế nhưng ông Nghiệp cũng không thể tự nấu ăn được. Ảnh Nguyễn Duy
Mặc dù có bếp nhưng ông Hà Văn Nghiệp (thôn Hà Sàn, xã Đông Ngũ) cũng không thể tự nấu ăn được. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hiện nay, ông Nghiệp sống dựa vào họ hàng hoặc hàng xóm xung quanh cho gì ăn nấy. Ảnh Nguyễn Duy
Hiện nay, ông Hà Văn Nghiệp (thôn Hà Sàn, xã Đông Ngũ) sống dựa vào họ hàng hoặc hàng xóm xung quanh cho gì ăn nấy. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Theo cán bộ xã, nhiều lúc đói quá không có gì ăn, ông Nghiệp phải tự đi xuống bãi biển để nhặt nhạnh con ốc về ăn. Ảnh Nguyễn Duy
Theo cán bộ xã Đông Ngũ, nhiều lúc đói quá không có gì ăn, ông Hà Văn Nghiệp (thôn Hà Sàn, xã Đông Ngũ) phải đi xuống bãi biển để nhặt nhạnh con ốc về ăn. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hộ nghèo gia đình chị Sằn Móc Lộc (Chồng là Lỷ A Phùn) tại Thôn Kéo Kai, xã Đại Thành. Ảnh: Phạm Học
Hộ nghèo gia đình chị Sằn Móc Lộc (Chồng là Lỷ A Phùn) tại thôn Kéo Kai, xã Đại Thành. Ảnh: Phạm Học

 

Hộ nghèo gia đình chị Sằn Móc Lộc (Chồng là Lỷ A Phùn) tại thôn Kéo Kai, xã Đại Thành. Ảnh: Phạm Học
Hộ nghèo gia đình chị Sằn Móc Lộc (Chồng là Lỷ A Phùn) tại thôn Kéo Kai, xã Đại Thành. Ảnh: Phạm Học

 

Hộ nghèo bà Nguyễn Thị Sàng (SN 1931) tại thôn Sán Xế Đông, xã Đông Ngũ có hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: Nguyễn Duy
Hộ nghèo bà Nguyễn Thị Sàng (SN 1931) tại thôn Sán Xế Đông, xã Đông Ngũ có hoàn cảnh rất khó khăn. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hiện bà Sàng đang sống với con trai là anh Phạm Văn Giao (SN 1961), 2 mẹ con sống dựa vào nguồn trợ cấp của xã và anh Phạm Văn Giao hàng ngày đi bắt cá, ốc. Ảnh: Nguyễn Duy
Hiện bà Nguyễn Thị Sàng (thôn Sán Xế Đông, xã Đông Ngũ) đang sống với con trai là anh Phạm Văn Giao (SN 1961), 2 mẹ con sống dựa vào nguồn trợ cấp của xã và anh Phạm Văn Giao hàng ngày đi bắt cá, ốc. Bà Sàng hiện bị gẫy 2 chân, đi lại hết sức khó khăn. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Nhà vách tre của gia đình anh Tằng Chi Sòi, thông Khe Léng, xã Đại Dực huyện Tiên Yên. Ảnh: Đỗ Phương
Nhà vách tre của gia đình anh Tằng Chi Sòi, thôn Khe Léng, xã Đại Dực. Ảnh: Đỗ Phương

 

Gia đình anh Tằng Chi Sòi đang được hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Đỗ Phương
Gia đình anh Tằng Chi Sòi (thôn Khe Léng, xã Đại Dực) đang được hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Đỗ Phương

 

Gia đình anh Tằng Chi Sòi đang được hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Đỗ Phương
Gia đình anh Tằng Chi Sòi (thôn Khe Léng, xã Đại Dực) đang được hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Đỗ Phương

 

Gia đình hộ nghèo ông, bà Nguyễn Văn Tít, Phạm Thị Tuyền tại thôn Sán Xế Nam (Đông Ngũ, Tiên Yên) với 2 người con bị tâm thần, hiện đang sống dựa vào tiền trợ cấp thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Duy
Gia đình hộ nghèo ông, bà Nguyễn Văn Tít, Phạm Thị Tuyền tại thôn Sán Xế Nam, xã Đông Ngũ với 2 người con bị tâm thần, hiện đang sống dựa vào tiền trợ cấp thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Gia đình hộ nghèo ông, bà Nguyễn Văn Tít, Phạm Thị Tuyền tại thôn Sán Xế Nam (Đông Ngũ, Tiên Yên) với 2 người con bị tâm thần, hiện đang sống dựa vào tiền trợ cấp thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Duy
Gia đình hộ nghèo ông, bà Nguyễn Văn Tít, Phạm Thị Tuyền tại thôn Sán Xế Nam, xã Đông Ngũ với 2 người con bị tâm thần, hiện đang sống dựa vào tiền trợ cấp thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Duy

 

.
.
.
.