Cảng Mũi Chùa (huyện Tiên Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Cảng Mũi Chùa (huyện Tiên Yên)

;

 

Toàn cảnh cảng Mũi Chùa. Ảnh: Khánh Giang
Toàn cảnh cảng Mũi Chùa. Ảnh: Khánh Giang

 

Ảnh; Khánh Giang
Ảnh: Khánh Giang

Cảng Mũi Chùa được Bộ GT-VT đồng ý cho xây dựng từ năm 1996 gồm 2 bến cho tàu 1.000 DWT làm hàng (mỗi bến dài 54m cách biệt thành khu hàng rời và hàng bao), kho chứa hàng (1.440m2); kho chứa xăng (100m3), bãi chứa hàng (4.500m2) 2 cần trục 16 tấn, hệ thống phễu, băng chuyền... Công suất hàng hoá thông qua cảng là 260.000 tấn/năm.

.
.
.
.