Tổ chức bộ máy của huyện Tiên Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của huyện Tiên Yên

;

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ:

 Đồng chí Hà Hải Dương,
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ,
Chủ tịch UBND huyện

a

Đồng chí Nguyễn Xuân Long,
Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

A
Đồng chí Hoàng Mạnh Hưng,  
Phó Bí thư­ Huyện uỷ,
Phó Chủ tịch UBND huyện
A
Đồng chí Vũ Hùng Thắng, 
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

A
Đồng chí Lư­ơng Ái Phật, 
Phó Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí Vũ Qúy Cường, 
Trưởng Công an huyện

A
Đồng chí Đào Xuân Thắng, 
Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Yên
A
Đồng chí Hoàng Văn Sinh, 
Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Trưởng Phòng Nội vụ
A
Đồng chí Đào Huy Toàn, 
Trư­ởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
A
Đồng chí Phạm Văn Bình, 
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh thanh tra huyện
A
Đồng chí Lê Thế Hưng, 
Chỉ huy trư­ởng Ban Chỉ huy
quân sự huyện
a
Đồng chí Vũ Tiến Thu, 
Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện

 

BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN TIÊN YÊN KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2015-2020

                                        1- Trương Công Ngàn, Bí thư­ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

                                        2- Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

                                        3- Hoàng Mạnh Hưng, Phó Bí thư­ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        4- Vũ Hùng Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                        5- Lư­ơng Ái Phật, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        6- Lê Tú Oanh, Thường trực HĐND huyện

                                        7- Phạm Văn Hoài, Chánh Văn phòng Huyện ủy

                                        8- Vũ Qúy Cường, Trưởng Công an huyện

                                        9- Hoàng Văn Sinh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

                                        10- Đào Huy Toàn, Tr­ưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

                                        11- Phạm Văn Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

                                        12- Lê Thế Hưng, Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện

                                        13- Vũ Tiến Thu, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

                                        14- Đào Xuân Thắng, Bí th­ư Đảng uỷ thị trấn Tiên Yên

                                        15- Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

                                        16- Đinh Thị Kiều Hương, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

                                        17- Nguyễn Thị Minh Hòa, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

                                        18- Vũ Nhật Quang, Trưởng phòng GD&ĐT

                                        19- Lê Đức Thành, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

                                        20- Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin

                                        21- Hoàng Đức Hậu, Phó chủ tịch HĐND huyện

                                        22- Ngô Văn Tường, Chánh Thanh tra huyện

                                        23- Nguyễn Văn Ty, Bí thư Đảng ủy xã Điền Xá

                                        24- Trịnh Thị Kim Yến, Trưởng phòng Nội vụ

                                        25- Vi Thị Tứ, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Hành chính công

                                        26- La Thị Thủy, Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện

                                        27- Nông Thao Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

                                        28- Lê Thanh Hải, Chủ tịch LĐLĐ huyện

                                        29- Tô Thị Dương, Chủ tịch Hội LHPN huyện

                                        30- Trần Đăng Ninh, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân huyện

                                        31- Vi Quốc Phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đông Hải

                                        32- Lý Văn Diểng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lâu

                                        33- Nguyễn Cao Khải, Bí thư Đảng ủy xã Yên Than

                                        34- Tạ Vĩnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãng

                                        35- Dương Thanh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ

                                        36- Bùi Thị Thơ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng

                                        37- Phạm Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Rui

                                        38- Nguyễn Văn Bổng, Chủ tịch UBND xã Đại Dực

                                        39- Lý Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành

                                        40- Nguyễn Thị Mây, Bí thư Đảng ủy xã Đông Ngũ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN:

A
Đồng chí Nguyễn Xuân Long,
Chủ tịch HĐND huyện
A
Đồng chí Vũ Hùng Thắng, 
Phó Chủ tịch HĐND huyện
A

Đồng chí Hoàng Đức Hậu,
Phó Chủ tịch HĐND huyện

A
Đồng chí Đào Huy Toàn,
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
A

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng,
Phó Ban Kinh tế - Xã hội

A
Đồng chí Lê Tú Oanh,
Trưởng Ban Pháp chế

Đồng chí Trần Văn Phương,
Phó Ban Pháp chế

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021:

                                        1- Vũ Thị Minh Anh, công chức văn hóa xã hội xã Tiên Lãng

                                        2- Trần Đức Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hải

                                        3- Phạm Văn Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh thanh tra huyện

                                        4- Lý Thị Chìu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Lâu

                                        5- Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

                                        6- Vũ Quý Cường, Trưởng Công an huyện

                                        7- Tô Thị Dương, Chủ tịch Hội LHPN huyện

                                        8- Vi Thị Hằng, Phó Bí thư Đoàn TN xã Phong Dụ

                                        9- Trần Thị Hạnh, công chức Văn phòng - thống kê xã Đồng Rui

                                        10- Hoàng Đức Hậu, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng
                                              HĐND&UBND huyện

                                        11- Mai Việt Hồng, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Yên

                                        12- Hoàng Mạnh Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        13- Trần Văn Khởn, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện

                                        14- Đặng Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Ngũ

                                        15- Nình A Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Dực

                                        16- Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

                                        17- Phạm Văn Mạn, Giám đốc Xí nghiệp Hợp Tiến Tiên Yên

                                        18- Nình Móc Mộc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Thành

                                        19- Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

                                        20- Hoàng Thị Ngân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Điền Xá

                                        21- Lê Tú Oanh, Ủy viên Thường trực HĐND huyện

                                        22- Lương Ái Phật, Phó Chủ tịch UBND huyện

                                        23- Trần Văn Phương, Phó Trưởng phòng dân tộc huyện

                                        24- Vũ Nhật Quang, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện

                                        25- Hoàng Văn Sinh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy,
                                              Trưởng Phòng nội vụ huyện

                                        26- Lộc Văn Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lạng

                                        27- Vũ Hùng Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện

                                        28- Triệu Thị Thu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Yên Than

                                        29- Đào Huy Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm
                                              Bồi dưỡng chính trị huyện

                                        30- Nông Thao Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

                                        31- Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN:

A
Đồng chí Trương Công Ngàn,
Chủ tịch UBND huyện
A
Đồng chí Lư­ơng Ái Phật, 
Phó Chủ tịch UBND huyện
A
Đồng chí Hoàng Mạnh Hưng,  
Phó Chủ tịch UBND huyện

Nguồn: QNP

.
.
.
.