Các hộ nghèo huyện Vân Đồn - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các hộ nghèo huyện Vân Đồn

;

 

Hộ nghèo gia đình chị Chìu Thị Múi, xã Đài Van, huyện Vân Đồn (3-2018). Ảnh: Minh Đức
Hộ nghèo gia đình chị Chìu Thị Múi, xã Đài Van, huyện Vân Đồn (3-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Đồ đạc trong chị Chìu Thị Múi (xã Đài Van, huyện Vân Đồn) (3-2018). Ảnh: Minh Đức
Đồ đạc trong chị Chìu Thị Múi (xã Đài Van, huyện Vân Đồn) (3-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Bếp nấu ăn của gia đình chị Chìu Thị Múi (xã Đài Van, huyện Vân Đồn) (3-2018). Ảnh: Minh Đức
Bếp nấu ăn của gia đình chị Chìu Thị Múi (xã Đài Van, huyện Vân Đồn) (3-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Gia đình chị Chìu Thị Múi (xã Đài Van, huyện Vân Đồn) kinh tế dựa vào chăn nuôi lợn và một số gà (3-2018). Ảnh: Minh Đức
Gia đình chị Chìu Thị Múi (xã Đài Van, huyện Vân Đồn) kinh tế dựa vào chăn nuôi lợn và một số gà (3-2018). Ảnh: Minh Đức

 

Gia đình hộ nghèo bà Nguyễn Thị Hoa cùng con gái chị Tạ Thị Mối và cháu Trần Đức Thắng, trú tại thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (2-2018). Ảnh: Vân Anh
Gia đình hộ nghèo bà Nguyễn Thị Hoa cùng con gái chị Tạ Thị Mối và cháu Trần Đức Thắng, trú tại thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn (2-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Căn nhà cùng vật dụng của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vân Anh
Căn nhà cùng vật dụng của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Gian bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vân Anh
Gian bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) nấu ăn bằng bếp củi (2-2018). Ảnh: Vân Anh
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) nấu ăn bằng bếp củi (2-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Giếng nước sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vân Anh
Giếng nước sinh hoạt của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) chặt củi và thu hoạch bưởi đem bán kiếm thêm thu nhập (2-2018). Ảnh: Vân Anh
Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) chặt củi và thu hoạch bưởi đem bán kiếm thêm thu nhập (2-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Bà Nguyễn Thị Hoa nhặt rau nấu cơm (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vân Anh
Bà Nguyễn Thị Hoa nhặt rau nấu cơm (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Gia đình hộ nghèo bà Đặng Thị Mai (sn 1944) trú tại thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn (1-2018). Ảnh: Vân Anh
Gia đình hộ nghèo bà Đặng Thị Mai (sn 1944) trú tại thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn (1-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Đồ đạc trong nhà bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) (1-2018). Ảnh: Vân Anh
Đồ đạc trong nhà bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) (1-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Căn bếp của hộ nghèo bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) (1-2018). Ảnh: Vân Anh
Căn bếp của hộ nghèo bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) (1-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) sống cùng cháu Chìu Phương Uyên (áo xanh) (1-2018). Ảnh: Vân Anh
Bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) sống cùng cháu Chìu Phương Uyên (áo xanh) (1-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Các cháu của bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) (1-2018). Ảnh: Vân Anh
Các cháu của bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) (1-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) nấu ăn bằng bếp củi (1-2018). Ảnh: Vân Anh
Bà Đặng Thị Mai (thôn Đài Làng, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn) nấu ăn bằng bếp củi (1-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Hộ nghèo gia đình cụ Lê Văn Phú (sn 1929), sống tại thôn Nam Hải, xã Minh Châu. Cụ sống một mình nhiều năm nay. Ở kế bên là nhà con gái, con rể. Ảnh: Tạ Quân
Hộ nghèo gia đình cụ Lê Văn Phú (sn 1929), sống tại thôn Nam Hải, xã Minh Châu. Cụ sống một mình nhiều năm nay. Ở kế bên là nhà con gái, con rể (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Căn nhà của cụ được xây từ năm 1992. Đã được sửa chữa, chưa có điều kiện xây mới. Ảnh: Tạ Quân
Căn nhà của cụ Lê Văn Phú (thôn Nam Hải, xã Minh Châu) được xây từ năm 1992, đã được sửa chữa, chưa có điều kiện xây mới (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Bên trong căn nhà đã xuống cấp dột nát. Phòng ngủ của cụ vẫn phải căng thêm 1 lớp vải để hứng nước mưa dột từ mái xuống. Ảnh: Tạ Quân
Bên trong căn nhà cụ Lê Văn Phú (thôn Nam Hải, xã Minh Châu) đã xuống cấp dột nát. Phòng ngủ của cụ vẫn phải căng thêm 1 lớp vải để hứng nước mưa dột từ mái xuống (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Đa phần xà cột trên mái nhà đã bị mối mọt, phải bắt các con ốc biển vào tránh mối mọt, xuống cấp tiếp tiếp. Ảnh: Tạ Quân
Đa phần xà cột trên mái nhà cụ Lê Văn Phú (thôn Nam Hải, xã Minh Châu) đã bị mối mọt, những con ốc biển được bắt về bịt vào để tránh mối mọt xuống cấp tiếp (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Căn bếp tồi tàn do con rể và con gái sống cạnh xây cho cụ. Các đồ dùng trong căn bếp đã được sử dụng nhiều năm nay. Ảnh: Tạ Quân
Căn bếp tồi tàn do con rể và con gái sống cạnh xây cho cụ Lê Văn Phú (thôn Nam Hải, xã Minh Châu). Các đồ dùng trong căn bếp đã được sử dụng nhiều năm nay (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Họ nghèo gia đình chị Chiềng Cắm Múi, dân tộc Dao, thôn Đài Van, xã Đài Xuyên, là hộ nghèo nhiều năm nay. Ảnh: Nguyễn Hoa
Hộ nghèo gia đình chị Chiềng Cắm Múi, dân tộc Dao, thôn Đài Van, xã Đài Xuyên, là hộ nghèo nhiều năm nay (12-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Kinh tế gia đình chị Chiềng Cắm Múi chủ yếu làm nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hoa
Kinh tế gia đình chị Chiềng Cắm Múi (thôn Đài Van, xã Đài Xuyên) chủ yếu làm nông nghiệp (12-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

... và nuôi vài con lợn trong trong chuồng gỗ tự đóng. Ảnh: Nguyễn Hoa
Chị Chiềng Cắm Múi (thôn Đài Van, xã Đài Xuyên) nuôi vài con lợn trong trong chuồng gỗ tự đóng (12-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Do nhà nghèo nên đứa con lớn của chị Múi chỉ có chiếc áo mỏng manh mặc trong mùa Đông. Ảnh: Nguyễn Hoa
Do nhà nghèo nên đứa con lớn của chị Chiềng Cắm Múi (thôn Đài Van, xã Đài Xuyên) chỉ có chiếc áo mỏng manh mặc trong mùa Đông (12-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Chị Múi nấu cơm cho con nhỏ trong căn bếp tồi tàn. Ảnh: Nguyễn Hoa
Chị Chiềng Cắm Múi (thôn Đài Van, xã Đài Xuyên) nấu cơm cho con nhỏ trong căn bếp tồi tàn (12-2017). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Hộ nghèo gia đình anh Tô Minh Đạt, chị Trần Thị Thùy, trú tại thôn Cây Thau, xã Đoàn Kết.
Hộ nghèo gia đình anh Tô Minh Đạt, chị Trần Thị Thùy, trú tại thôn Cây Thau, xã Đoàn Kết (12-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

Anh Tô Minh Đạt bị tai nạn giao thông năm 2013, trải qua nhiều đợt phẫu thuật, mất nhiều chi phí nhưng vẫn chưa hồi phục được đôi chân.
Anh Tô Minh Đạt (thôn Cây Thau, xã Đoàn Kết) bị tai nạn giao thông năm 2013, trải qua nhiều đợt phẫu thuật, mất nhiều chi phí nhưng vẫn chưa hồi phục được đôi chân (12-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

4 năm nay, anh Đạt phải dùng nạng để đi lại, sức khỏe yếu không phụ giúp được cho gia đình.
4 năm nay, anh Tô Minh Đạt (thôn Cây Thau, xã Đoàn Kết) phải dùng nạng để đi lại, sức khỏe yếu không phụ giúp được cho gia đình (12-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

Chị Trần Thị Thùy mới sinh, con nhỏ nên phải ở nhà chăm nom.
Chị Trần Thị Thùy vợ anh Tô Minh Đạt (thôn Cây Thau, xã Đoàn Kết) mới sinh, con nhỏ nên phải ở nhà chăm nom (12-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

Thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào quán bán nước.
Thu nhập của gia đình Tô Minh Đạt (thôn Cây Thau, xã Đoàn Kết) yếu trông vào quán bán nước (12-2017). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo gia đình anh Ngô Văn Seo, 43 tuổi (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân).
Hộ nghèo gia đình anh Ngô Văn Seo, 43 tuổi, trú tại thôn Đồng Cống, xã Bình Dân (12-2017). Ảnh: Vân Anh

 

Vợ chồng anh có 2 đứa con: cháu Ngô Thúy Nga (10 tuổi) con nuôi, nhưng không may bị teo não và cháu mới sinh gần 1 tuổi.
Vợ chồng anh Ngô Văn Seo (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân) có 2 đứa con: cháu Ngô Thúy Nga (10 tuổi) con nuôi, nhưng không may bị teo não và cháu mới sinh gần 1 tuổi (12-2017). Ảnh: Vân Anh

 

Gia đình anh Ngô Văn Seo có cuộc sống bấp bênh, thu nhập chính trông vào mấy sào ruộng của gia đình và ai thuê gì thì anh làm lấy.
Gia đình anh Ngô Văn Seo (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân) có cuộc sống bấp bênh, thu nhập chính trông vào mấy sào ruộng của gia đình (12-2017). Ảnh: Vân Anh

 

...và ai thuê gì thì anh làm lấy.
Anh Ngô Văn Seo (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân) ai thuê gì thì anh làm lấy (12-2017). Ảnh: Vân Anh

 

Cuộc sống của gia đình bây giờ anh là lao động chính, phải nuôi 4 miệng ăn (bố đẻ anh là ông Ngô Ngọa Sáng 90 tuổi già, yếu và đã không còn minh mẫn; vợ và 2 con nhỏ).
Cuộc sống của gia đình bây giờ anh Ngô Văn Seo (thôn Đồng Cống, xã Bình Dân) là lao động chính, phải nuôi 4 miệng ăn (bố đẻ anh là ông Ngô Ngọa Sáng 90 tuổi già, yếu và đã không còn minh mẫn; vợ và 2 con nhỏ) (12-2017). Ảnh: Vân Anh

 

Hộ nghèo gia đình ông Lê Tiến Lê (SN 1939), bà Châu Thị Dạ (SN 1943) tại thôn Quang Trung, xã Minh Châu. Ảnh: Tạ Quân
Hộ nghèo gia đình ông Lê Tiến Lê (SN 1939), bà Châu Thị Dạ (SN 1943) tại thôn Quang Trung, xã Minh Châu (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Căn nhà của ông Lê Tiến Lê đã dột nát, vật dụng đáng giá nhất là chiếc nồi cơm điện và 2 chiếc quạt.
Căn nhà của ông Lê Tiến Lê (thôn Quang Trung, xã Minh Châu) đã dột nát, vật dụng đáng giá nhất là chiếc nồi cơm điện và 2 chiếc quạt (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Căn buồng nơi cất giữ những dụng cụ lao động đi rừng, đi biển, nghề đem lại thu nhập chính cho gia đình ông bà.
Căn buồng nơi cất giữ những dụng cụ lao động đi rừng, đi biển, nghề đem lại thu nhập chính cho gia đình ông bà Lê Tiến Lê (thôn Quang Trung, xã Minh Châu) (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Căn bếp đơn sơ, cũ kỹ. Cho tới nay, gia đình ông bà Lê Tiến Lê vẫn dùng củi đun nấu cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình.
Căn bếp đơn sơ, cũ kỹ. Cho tới nay, gia đình ông bà Lê Tiến Lê (thôn Quang Trung, xã Minh Châu) vẫn dùng củi đun nấu cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Nghề chính của ông Lê Tiến Lê là đánh hà ngoài bể, đem lại lại thu nhập từ 20-50.000 đ/ngày cho gia đình
Nghề chính của ông Lê Tiến Lê (thôn Quang Trung, xã Minh Châu) là đánh hà ngoài bể, đem lại lại thu nhập từ 20-50.000 đ/ngày cho gia đình (12-2017). Ảnh: Tạ Quân

 

Hộ nghèo bà Phạm Thị Xuyến Thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, hiện đang sống một  mình. Ảnh: Dương Trường
Hộ nghèo bà Phạm Thị Xuyến, trú tại thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, hiện đang sống một mình (11-2017). Ảnh: Dương Trường

 

Hộ nghèo bà Phạm Thị Xuyến Thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, hiện đang sống một  mình. Ảnh: Dương Trường
Hộ nghèo bà Phạm Thị Xuyến, thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, hiện đang sống một mình (11-2017). Ảnh: Dương Trường

 

.
.
.
.