Công ty CP Thủy sản Cái Rồng (huyện Vân Đồn) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty CP Thủy sản Cái Rồng (huyện Vân Đồn)

;

 

Xưởng mắm Cái Rồng (8-2017). Ảnh: Nguyễn Khắc Đạm
Xưởng mắm Cái Rồng (8-2017). Ảnh: Nguyễn Khắc Đạm

 

Phơi ngấu - một khâu của quy trình sản xuất nước mắm sá sùng ở Công ty CP Thuỷ sản Cái Rồng (Vân Đồn). Ảnh: Hà Phong
Phơi ngấu - một khâu của quy trình sản xuất nước mắm sá sùng ở Công ty CP Thuỷ sản Cái Rồng (Vân Đồn). Ảnh: Hà Phong

 

Ảnh: Ngọc Nguyên
Ảnh: Ngọc Nguyên

 

Mắm sau khi được ủ, trộn đủ thời gian sẽ lọc rút thành phẩm rồi đem phơi để nâng cao độ đạm (6-2019). Ảnh: Nguyên Ngọc
Mắm sau khi được ủ, trộn đủ thời gian sẽ lọc rút thành phẩm rồi đem phơi để nâng cao độ đạm (6-2019). Ảnh: Nguyên Ngọc

 

Nước mắm cao đạm sẽ tiếp tục được ủ cùng với nguyên liệu sá sùng trong vòng 2 tháng rồi đem vào lọc rút để lấy nước mắm sá sùng (6-2019). Ảnh: Nguyên Ngọc
Nước mắm cao đạm sẽ tiếp tục được ủ cùng với nguyên liệu sá sùng trong vòng 2 tháng rồi đem vào lọc rút để lấy nước mắm sá sùng (6-2019). Ảnh: Nguyên Ngọc

 

Sản xuất nước mắm Cái Rồng tại Công ty cổ phần Thuỷ Sản Cái Rồng (1-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Sản xuất nước mắm Cái Rồng tại Công ty cổ phần Thuỷ Sản Cái Rồng (1-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Nước mắm sá sùng sau khi hoàn tất các công đoạn sẽ có màu cánh gián đậm (6-2019). Ảnh: Nguyên Ngọc
Nước mắm sá sùng sau khi hoàn tất các công đoạn sẽ có màu cánh gián đậm (6-2019). Ảnh: Nguyên Ngọc

 

Công nhân Công ty CP Thuỷ sản Cái Rồng dán tem nhãn cho sản phẩm nước mắm đóng chai của Công ty (5-2016). Ảnh: Cao Quỳnh
Công nhân Công ty CP Thuỷ sản Cái Rồng dán tem nhãn cho sản phẩm nước mắm đóng chai của Công ty (5-2016). Ảnh: Cao Quỳnh

 

Ảnh: Ngọc Nguyên
Ảnh: Ngọc Nguyên

 

Sản phẩm nước mắm Cái Rồng. Ảnh: Ngọc Nguyên
Sản phẩm nước mắm Cái Rồng. Ảnh: Ngọc Nguyên

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thuỷ Sản Cái Rồng.

Địa chỉ: Thôn Đông Trung, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ngày hoạt động: 03/08/2000.

.
.
.
.