Hội cờ người truyền thống (xã Đại Xuyên, huyện Vân Đồn) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hội cờ người truyền thống (xã Đại Xuyên, huyện Vân Đồn)

;

 

Hội cờ người truyền thống (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn).
Hội cờ người truyền thống vào mùng 2 tết tại xã Đài Xuyên (Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn).

 

Hội cờ người truyền thống (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn)
Hội cờ người truyền thống vào mùng 2 tết tại xã Đài Xuyên (Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn)

 

Trò chơi dân gian bịt mắt đập Niêu được tổ chức trong Hội cờ người (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn).
Trò chơi dân gian bịt mắt đập Niêu được tổ chức trong Hội cờ người vào mùng 2 tết tại xã Đài Xuyên (Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn).

 

Trò chơi bịt mắt bắt Vịt được tổ chức trong Hội cờ người (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn).
Trò chơi bịt mắt bắt Vịt được tổ chức trong Hội cờ người vào mùng 2 tết tại xã Đài Xuyên (Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn).

 

Trờ chơi đẩy gậy được tổ chức trong Hội cờ người (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn).
Trò chơi đẩy gậy được tổ chức trong Hội cờ ngườivào mùng 2 tết tại xã Đài Xuyên (Vân Đồn) (2-2018). Ảnh: Vũ Dũng (Đài Vân Đồn).

Tại xã Đài Xuyên, môn cờ người truyền thống năm nào cũng được tổ chức vào mừng 2 Tết, qua đó tạo nét đẹp trong văn hóa, bản sắc dân tộc của người dân nơi đây. Ngoài môn cơ người truyền thống, xã Đài Xuyên còn tổ chức các trò chơi dân gian như: Đẩy gậy, chơi bịt mắt đập niêu và bắt vịt… Các trò chơi này không phân biệt lứa tuổi, mọi nguời đều có thể tham gia.

.
.
.
.