Các hộ nghèo TP Móng Cái - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các hộ nghèo TP Móng Cái

;

 

Hộ nghèo bà Đỗ Thị Hảo (SN 1933), trú tại thôn 2, xã Hải Tiến, TP Móng Cái (5-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo bà Đỗ Thị Hảo (SN 1933), trú tại thôn 2, xã Hải Tiến, TP Móng Cái (5-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Ngôi nhà cũ nát của gia đình bà (5-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Ngôi nhà cũ nát của gia đình bà Đỗ Thị Hảo (thôn 2, xã Hải Tiến, TP Móng Cái) (5-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Đồ đạc sơ sài của cả gia đình bà Đỗ Thị Hảo (thôn 2, xã Hải Tiến, TP Móng Cái) (5-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Đồ đạc sơ sài của cả gia đình bà Đỗ Thị Hảo (thôn 2, xã Hải Tiến, TP Móng Cái) (5-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Hộ nghèo gia đình bà Vi Thị Bảy, trú tại thôn 3, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái (4-2018). Ảnh: Phương Thúy
Hộ nghèo gia đình bà Vi Thị Bảy, trú tại thôn 3, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái (4-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Ngôi nhà mới của 3 bà cháu Vi Thị Bảy được Vietcombank Móng Cái hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng, đã hoàn thành (4-2018). Ảnh: Phương Thúy
Ngôi nhà mới của 3 bà cháu Vi Thị Bảy được Vietcombank Móng Cái hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng, đã hoàn thành (4-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Trong nhà bà Vi Thị Bảy (thôn 3, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc giường (4-2018). Ảnh: Phương Thúy
Trong nhà bà Vi Thị Bảy (thôn 3, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc giường (4-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Móng Cái tặng quà cho 2 cháu Hải và Linh là cháu bà Vi Thị Bảy (thôn 3, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) (4-2018). Ảnh: Phương Thúy
Lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Móng Cái tặng quà cho 2 cháu Hải và Linh là cháu bà Vi Thị Bảy (thôn 3, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) (4-2018). Ảnh: Phương Thúy

 

Gia đình hộ nghèo, bà Phạm Thị Tài, trú tại thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái (4-2018). Ảnh Nguyễn Dung
Gia đình hộ nghèo, bà Phạm Thị Tài, trú tại thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái (4-2018). Ảnh Nguyễn Dung

 

Cán bộ địa phương đến thăm hỏi gia đình hộ nghèo, bà Phạm Thị Tài (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Cán bộ địa phương đến thăm hỏi gia đình hộ nghèo, bà Phạm Thị Tài (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Bà Phạm Thị Tài (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) chuẩn bị tỏi khô để mang ra chợ bán (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Bà Phạm Thị Tài (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) chuẩn bị tỏi khô để mang ra chợ bán (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Bà Phạm Thị Tài (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) chuẩn bị tỏi khô mang ra chợ bán (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung:
Bà Phạm Thị Tài (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) chuẩn bị tỏi khô mang ra chợ bán (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung:

 

Sinh hoạt của gia đình bà Phạm Thị Tài (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) dựa vào nguồn nước giếng tự khoan (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung
Sinh hoạt của gia đình bà Phạm Thị Tài (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) dựa vào nguồn nước giếng tự khoan (4-2018). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Gia đình hộ nghèo bà Hoàng Thị Nhẫn, thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Gia đình hộ nghèo bà Hoàng Thị Nhẫn, thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Kinh tế gia đình bà Hoàng Thị Nhẫn (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) phụ thuộc vào vài sào ruộng (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Kinh tế gia đình bà Hoàng Thị Nhẫn (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) phụ thuộc vào vài sào ruộng (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Ruộng cà rốt của gia đình bà Hoàng Thị Nhẫn (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Ruộng cà rốt của gia đình bà Hoàng Thị Nhẫn (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Bếp nấu ăn của gia đình bà Hoàng Thị Nhẫn (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái)  (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Bếp nấu ăn của gia đình bà Hoàng Thị Nhẫn (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Bà Nhẫn (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) phơi tỏi đem bán (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh
Bà Nhẫn (thôn 1, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái) phơi tỏi đem bán (3-2018). Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

.
.
.
.