Tổ chức bộ máy của TP Uông Bí - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tổ chức bộ máy của TP Uông Bí

;

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Thành ủy Uông Bí

Địa chỉ         : Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh 
Điện thoại    : 02033.854441
Fax              : 02033.660551

E-mail: vanphong.tuub@quangninh.gov.vn

Thành ủy Uông Bí

II. Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy: 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/d.c%20Lam%20Bi%20thu.jpg

- Đồng chí: Trần Văn Lâm   
- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy,
                   Chủ tịch HĐND Thành phố
- Điện thoại: 0203.6.576.467
- Email:
tranvanlam308@quanninh.gov.vn                                                                                             

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/DSCF1308%201copy.jpg

- Đồng chí: Hoàng Thị Hà   
- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Thành ủy
- Điện thoại: 02033.854.438
- Email:
hoangthiha@quanninh.gov.vn                                                                   
                                 

            - Đồng chí: Phạm Tuấn Đạt
            - Chức vụ:Phó Bí thư Thành ủy

            - Số điện thoại: 0203.3561258 
            - Email: phamtuandat@quangninh.gov.vn 

http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/A%20Ha-PBT.jpg

- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà
- Chức vụ: Chủ tịch UBND Thành phố.
- Số điện thoại: 02033.856.588
- Email:
nguyenmanh_ha@quangninh.gov.vn                                                                                                     

III. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 43 đồng chí:

1. Đ/c Trần Văn Lâm  

Bí thư Thành ủy

2. Đ/c Hoàng Thị Hà

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

3. Đ/c Nguyễn Mạnh Hà

Phó Bí thư Thành ủy

4. Đ/c Phạm Ngọc Hải

UV BTV - Phó Chủ tịch HĐND thành phố

5. Đ/c Nguyễn Đình Trung

UV BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố

6. Đ/c Phạm Tuấn Đạt 

UV BTV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

7. Đ/c Đặng Đình Sách

UV BTV - Phó Chủ tịch UBND thành phố

8. Đ/c Phạm Cao Hải

UV BTV - Trưởng BDV - CT UBMTTQ thành phố

9. Đ/c Nguyễn Văn Bích

UV BTV- CN UBKT Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố

10. Đ/c Đào Ngọc Sơn

UV BTV - Bí thư Đảng bộ phường Quang Trung

11. Đ/c Vũ Đức Tính

UV BTV – Trưởng Công an thành phố

12. Đ/c Nguyễn Văn Thành

UV BTV - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

13. Đ/c Nguyễn Chiến Thắng

UV BTV - Trưởng BTG Thành ủy

14. Đ/c Nguyễn Văn Hưng

Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phổ

15. Đ/c Lã Hoàng Mai

Phó Chủ tịch MTTQ Thành phố

16. Đ/c Mạc Xuân Tú

Bí thư Đảng bộ phường Phương Đông

17. Đ/c Nguyễn Lan Anh

Chủ tịch LĐLĐ thành phố

18. Đ/c Nguyễn Trung Hải

Trưởng phòng Kinh tế

19. Đ/c Phạm Hồng Điệp

Trưởng phòng TC-KH

20. Đ/c Đinh Quốc Hùng

Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố

21. Đ/c Đào Văn Phức

Bí thư Đảng bộ phường Trưng Vương

22. Đ/c Bùi Văn Thành

Trưởng phòng TN-MT

23. Đ/c Bùi Hải Trường

Trưởng phòng Tư pháp

24. Đ/c Trần Viết Tiệp

BT- Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển

25. Đ/c Nguyễn Thị Thanh

Bí thư Đảng bộ - CT UBND phường Bắc Sơn

26. Đ/c Võ Tiến Quang

Bí thư Đảng ủy phường Vàng Danh

27. Đ/c Phạm Xuân Thành

Chủ tịch UBND phường Yên Thanh

28. Đ/c Cù Văn Thắng

Phó Ban Tổ chức Thành ủy

29. Đ/c Bùi Đức Anh

Trưởng phòng QLĐT

30. Đ/c Ngô Quốc Tuấn

Trưởng phòng LĐTB-XH thành phố

31. Đ/c Đỗ Trường Sơn

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

32. Đ/c Hoàng Quốc Trung

Chánh Văn phòng Thành ủy

33. Đ/c Phan Hồng Anh

Trưởng phòng GD - ĐT thành phố

34. Đ/c Đặng Phúc Lâm

Chánh án Tòa án thành phố

35. Đ/c Vũ Thị Hồng Nhung

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Nam Khê

36. Đ/c Dương Trọng Kháng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn

37. Đ/c Phạm Thị Thúy

Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố

38. Đ/c Hà Thị Huyền

Bí thư Đảng ủy xã Điền Công

39. Đ/c Phạm Thị Nga

Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố

40. Đ/c Lê Trọng Thanh

Phó Giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm

41. Đ/c Lê Văn Hanh

Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí

42. Đ/c Vũ Đình Hưng

UVBTV - Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự thành phố

IV. Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí: 

1. Đ/c Trần Văn Lâm  

8. Đ/c Phạm Cao Hải

2. Đ/c Hoàng Thị Hà

9. Đ/c Nguyễn Chiến Thắng

3. Đ/c Nguyễn Mạnh Hà

10. Đ/c Nguyễn Văn Bích

4. Đ/c Phạm Ngọc Hải

11. Đ/c Nguyễn Văn Thành

5. Đ/c Nguyễn Đình Trung

12. Đ/c Đào Ngọc Sơn

6. Đ/c Phạm Tuấn Đạt

13. Đ/c Vũ Đình Hưng

7. Đ/c Đặng Đình Sách

14. Đ/c Vũ Đức Tính

V. Bí thư Thành ủy:

- Đồng chí Trần Văn Lâm.

VI. Phó Bí thư Thành ủy:

1. Đồng chí Hoàng Thị Hà

2. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà

VII. Ủy ban kiểm tra Thành ủy gồm 5 đồng chí: 

1. Đ/c Nguyễn Văn Bích             4. Đ/c Nguyễn Thị Nhạn                                         
2. Đ/c Nguyễn Thị Bốn 5. Đ/c Bùi Tiến Hưng
3. Đ/c Phạm Thu Hà  

 

 

 

* Chủ nhiệm UBKT Thành ủy:

- Đồng chí Nguyễn Văn Bích.

* Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy:

- Đồng chí Phạm Thu Hà

- Đồng chí Nguyễn Thị Bốn

VIII. Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 26/5/2016, Ủy ban Bầu cử thành phố Uông Bí ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Uông Bí khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND Uông Bí

.
.
.
.