Lễ hội Bạch Đằng (TX Quảng Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Lễ hội Bạch Đằng (TX Quảng Yên)

;

 

Tiết mục văn nghệ tái hiện chiến thắng hào hùng của cha ông ta trên sông Bạch Đằng tại lễ kỷ niệm 1080 và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng (4-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Tiết mục văn nghệ tái hiện chiến thắng hào hùng của cha ông ta trên sông Bạch Đằng tại lễ kỷ niệm 1080 và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng (4-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Giải bơi thuyền chải truyền thống trên dòng sông Bạch Đằng (lễ kỷ niệm 1080 và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng) (4-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Giải bơi thuyền chải truyền thống trên dòng sông Bạch Đằng (lễ kỷ niệm 1080 và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng) (4-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Rước kiệu đức thánh Trần Hưng Đạo trong Lễ hội Bạch Đằng (4-2016). Ảnh: Lê Biên Thùy - Phòng VHTT Quảng Yên
Rước kiệu đức thánh Trần Hưng Đạo trong Lễ hội Bạch Đằng (4-2016). Ảnh: Lê Biên Thùy - Phòng VHTT Quảng Yên

 

Diễn xướng tái hiện chiến thắng Bạch Đằng tại Lễ hội Bạch Đằng (4-2008). Ảnh: Lê Biên Thùy - Phòng VHTT Quảng Yên
Diễn xướng tái hiện chiến thắng Bạch Đằng tại Lễ hội Bạch Đằng (4-2008). Ảnh: Lê Biên Thùy - Phòng VHTT Quảng Yên

Lễ hội Bạch Đằng gắn liền với Bạch Đằng giang, con sông đã chứng kiến chiến thắng lẫy lừng của quân dân Đại Việt thời Trần do Trần Hưng Đạo làm Tổng chỉ huy, đập tan giấc mộng xâm lược của kẻ thù hung hãn phương Bắc thế kỷ XIII (1288). Lễ hội được tổ chức hàng năm kỷ niệm chiến công xưa như ôn lại bài học ngời sáng để đời đời con cháu noi theo gương sáng của ông cha, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc thân yêu.

.
.
.
.