Lễ hội Bạch Đằng (TX Quảng Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Lễ hội Bạch Đằng (TX Quảng Yên)

;

 

Lễ hội Bạch Đằng (4-2018). Ảnh: Dương Văn Toàn
Lễ hội Bạch Đằng (4-2018). Ảnh: Dương Văn Toàn

 

Rước kiệu đức thánh Trần Hưng Đạo trong Lễ hội Bạch Đằng (4-2016). Ảnh: Lê Biên Thùy - Phòng VHTT Quảng Yên
Rước kiệu đức thánh Trần Hưng Đạo trong Lễ hội Bạch Đằng (4-2016). Ảnh: Lê Biên Thùy - Phòng VHTT Quảng Yên

 

Tiết mục văn nghệ tái hiện chiến thắng hào hùng của cha ông ta trên sông Bạch Đằng tại lễ kỷ niệm 1080 và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng (4-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Tiết mục văn nghệ tái hiện chiến thắng hào hùng của cha ông ta trên sông Bạch Đằng tại lễ kỷ niệm 1080 và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng (4-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Diễn xướng lễ xuất quân của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn năm 1288 (4-2018). Ảnh: Dương Văn Toàn
Diễn xướng lễ xuất quân của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn năm 1288 (4-2018). Ảnh: Dương Văn Toàn

 

 

Diễn xướng tái hiện chiến thắng Bạch Đằng tại Lễ hội Bạch Đằng (4-2008). Ảnh: Lê Biên Thùy - Phòng VHTT Quảng Yên
Diễn xướng tái hiện chiến thắng Bạch Đằng tại Lễ hội Bạch Đằng (4-2008). Ảnh: Lê Biên Thùy - Phòng VHTT Quảng Yên

 

Tái hiện duyệt nghi thức diễu binh (4-2018). Ảnh: Dương Văn Toàn
Tái hiện duyệt nghi thức diễu binh (4-2018). Ảnh: Dương Văn Toàn

 

Thi bơi chài trên bến đò rừng xưa (4-2018). Ảnh: Dương Văn Toàn
Thi bơi chài trên bến đò rừng xưa (4-2018). Ảnh: Dương Văn Toàn

Lễ hội Bạch Đằng gắn liền với Bạch Đằng giang, con sông đã chứng kiến chiến thắng lẫy lừng của quân dân Đại Việt thời Trần do Trần Hưng Đạo làm Tổng chỉ huy, đập tan giấc mộng xâm lược của kẻ thù hung hãn phương Bắc thế kỷ XIII (1288). Lễ hội được tổ chức hàng năm kỷ niệm chiến công xưa như ôn lại bài học ngời sáng để đời đời con cháu noi theo gương sáng của ông cha, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc thân yêu.

.
.
.
.