Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

;

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai trương hoạt động Trung tâm hành chính công tỉnh.
Ngày 26-3-2014, tại tầng 1 Tòa nhà liên cơ quan số 2 của tỉnh (phường Hồng Hà, TP Hạ Long), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khai trương hoạt động Trung tâm hành chính công tỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

 

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Nguyễn Hoa
Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Cán bộ Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC. Ảnh: Nguyễn Thanh
Cán bộ Trung tâm HCC tỉnh hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Nhân viên tư pháp phục vụ nhân dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Nhân viên tư pháp phục vụ nhân dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Cán bộ làm việc tại TT HCC tỉnh hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua tổng đài tư vấn 1900558826. Ảnh Nguyễn Huế
Cán bộ làm việc tại TT HCC tỉnh hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua tổng đài tư vấn 1900558826. Ảnh: Nguyễn Huế

 

Cán bộ TT HCC tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Hà
Cán bộ TT HCC tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Hà

 

Giám sát việc giải quyết các TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh. Ảnh Ngọc Hà
Giám sát việc giải quyết các TTHC tại Trung tâm HCC tỉnh. Ảnh: Ngọc Hà

 

Cán bộ TTHCC tỉnh hướng dẫn công dân lấy số thứ tự để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh Thanh Tùng
Cán bộ TTHCC tỉnh hướng dẫn công dân lấy số thứ tự để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Tùng

 

Ảnh Minh Hà
Ảnh: Minh Hà

 

Cán bộ Phòng Quản lý hành chính về TTXH và Quản lý XNC - Công an tỉnh hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính tại TT HCH tinh. Ảnh: Tuấn Hương
Cán bộ Phòng Quản lý hành chính về TTXH và Quản lý XNC - Công an tỉnh hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính tại TT HCH tinh. Ảnh: Tuấn Hương

 

Cán bộ Công an Quảng Ninh giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh
Cán bộ Công an Quảng Ninh giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

 

Cán bộ Công an Quảng Ninh giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Ảnh Nguyễn Huế
Cán bộ Công an Quảng Ninh giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

 

Cán bộ Sở NN&PTNT giới thiệu cho công dân về danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Ảnh Nguyễn Thanh
Cán bộ Sở NN&PTNT giới thiệu cho công dân về danh mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Giải quyết các thủ tục hải quan tại TTHCC tỉnh. Ảnh Minh Hà
Giải quyết các thủ tục hải quan tại TTHCC tỉnh. Ảnh: Minh Hà

- Địa chỉ: Tầng 1 - Trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại:  033.3634669

- Fax:  033.3634667

- E-mail:  hanhchinhcongquangninh@gmail.com

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh là đơn vị hành chính trực thuộc Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh. Được thành lập theo quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 28/6/2013; thông báo số 1226-TB/TU ngày 26/12/2013; văn bản số 782/UBND-TH3 ngày 24/2/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

I. CHỨC NĂNG:

1. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức và cá nhân theo quy định.

2. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động  của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Trung tâm hành chính công tỉnh có con dấu, tài khoản riêng theo quy định.

II. NHIỆM VỤ:

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hanh chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; của các Sở, ban, ngành theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả theo quy định.

b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chuyển hồ sơ đến các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với các quy định về thủ tục hành chính và công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

6. Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm; mối quan hệ giữa Trung tâm với các Sở, ban, ngành liên quan và giữa Trung tâm với các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

7. Hướng dẫn nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc điều chính, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

9. Đề xuất việc đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

10. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

12. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Theo QNP

.
.
.
.