Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh

;

 

Lãnh đạo Bộ TTTT, tỉnh Quảng Ninh và Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC bấm nút ra mắt, khai- trương vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Lãnh đạo Bộ TTTT, tỉnh Quảng Ninh và Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC bấm nút ra mắt, khai- trương vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh (28-8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Quang cảnh tại Trung tâm Điều hành thành phố tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Quang cảnh tại Trung tâm Điều hành thành phố tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Quang cảnh tại Trung tâm Điều hành thành phố tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Quang cảnh tại Trung tâm Điều hành thành phố tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Quang cảnh tại Trung tâm Điều hành thành phố tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Quang cảnh tại Trung tâm Điều hành thành phố tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Demo Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh (5-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Demo Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh (5-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Khu vực điều khiển Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh (7-2019). Ảnh: Đỗ Phương
Khu vực điều khiển Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh (7-2019). Ảnh: Đỗ Phương

 

Cán bộ Phòng Quản lý, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, trực hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công gây mất an toàn mạng (7-2019). Ảnh: Thu Chung
Cán bộ Phòng Quản lý, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, trực hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công gây mất an toàn mạng (7-2019). Ảnh: Thu Chung

Trung tâm Điều hành thông minh là một trong những dự án thành phần của Dự án Thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm này sẽ đóng vai trò như “bộ não” tổng hợp, chỉ huy, điều hành, kết nối toàn bộ các hoạt động của địa phương thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều hệ thống và dịch vụ trên địa bàn. Đồng thời, Trung tâm sẽ tự động phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, tư vấn, quyết định và chỉ huy các hoạt động của địa phương, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước.

.
.
.
.