Hội thảo khoa học "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế – Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh", tháng 10-2014 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hội thảo khoa học "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế – Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh", tháng 10-2014

;

Sáng 11-10, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản  tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế- nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh”.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thảo.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thảo.

 

 

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thảo.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội thảo.

 Ảnh Nghĩa Hiếu

.
.
.
.