Bộ đội biên phòng huyện Cô Tô - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bộ đội biên phòng huyện Cô Tô

;

 

Bộ đội biên phòng đảo Trần
Bộ đội biên phòng đảo Trần tuần tra. Ảnh: Trúc Linh

 

Bộ đội biên phòng đảo Trần.
Bộ đội biên phòng đảo Trần tuần tra. Ảnh: Trúc Linh

 

Bộ đội biên phòng đảo Trần.
Bộ đội biên phòng đảo Trần tuần tra. Ảnh: Trúc Linh

 

Bộ đội biên phòng đảo Trần.
Bộ đội biên phòng đảo Trần tuần tra. Ảnh: Trúc Linh

 

Bộ đội biên phòng đảo Vĩnh Thực
Bộ đội đảo Vĩnh Thực tích cực triển khai công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Trúc Linh

 

Chiến sĩ biên phòng Thanh Lân tuần tra trên biển. Ảnh: Phạm Học
Chiến sĩ biên phòng Thanh Lân tuần tra trên biển. Ảnh: Phạm Học

 

.
.
.
.