Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), tháng 11-2015 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), tháng 11-2015

;

 

Sáng 9/11, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Sáng 9/11, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ảnh Minh Hà
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ảnh Minh Hà

Sáng 9/11, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 và các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Các Đảng bộ trực thuộc tỉnh theo dõi hội nghị qua đường trực tuyến.

.
.
.
.