Hội nghị triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, tháng 6-2016 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hội nghị triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, tháng 6-2016

;

 

Lễ ký cam kết
Lễ ký cam kết

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các doanh nghiệp về các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo NQ 35 của Chính phủ.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi với các doanh nghiệp về các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo NQ 35 của Chính phủ.

Ảnh Đỗ Phương

Ngày 7/6, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị triển khai NQ 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Lễ ký cam kết giữa UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

.
.
.
.