Danh sách Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (từ năm 2011-2016) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Danh sách Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (từ năm 2011-2016)

;

DANH SÁCH CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ ĐẠT TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU 5 NĂM LIỀN
(Từ năm 2011 đến 2015) đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ

a
 

 

a
 

 

a
 

 DANH SÁCH CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ ĐẠT TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU 5 NĂM LIỀN (Từ năm 2011 đến 2015) đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen

a
 

 

a
 

 

a
 

 

a
 

DANH SÁCH
ĐẢNG VIÊN ĐẠT TIÊU CHUẨN "HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ" TIÊU BIỂU 5 NĂM LIỀN
(Từ năm 2011 đến 2015) đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen

Tệp đính kèm: Danh sách đảng viên đạt tiêu chuẩn

DANH SÁCH
CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN "TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH"
TIÊU BIỂU 5 NĂM LIỀN
(Từ năm 2011 đến 2015) đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen

Tệp đính kèm: Danh sách chi bộ đạt tiêu chuẩn

Nguồn: QNP

 

.
.
.
.