Sở Du lịch Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Sở Du lịch Quảng Ninh

;

Tên cơ quan: SỞ DU LỊCH

Địa chỉ: Tầng 15, Trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3838.882

Fax: 033.3836.938

E-mail: sdl@quangninh.gov.vn

1- Tổ chức bộ máy:

 Đồng chí PHẠM NGỌC THỦY  Giám đốc
Đồng chí PHẠM NGỌC THỦY Giám đốc

 

a
Đồng chí TRỊNH ĐĂNG THANH,
Phó Giám đốc phụ trách

 

a
Đồng chí LÊ MINH TÂN,
Phó Giám đốc

 

kmkyuk
Đồng chí NGUYỄN THÙY YÊN,
Phó Giám đốc

2- Quá trình hình thành và phát triển:

- Ngày 9/7/1960, thành lập Công ty Du lịch Quảng Ninh với tên gọi Công ty Du lịch kiêm cung ứng tàu biển Hồng Quảng.

- Đầu năm 1962, Công ty Du lịch Hải Ninh được thành lập.

- Năm 1964 (sáp nhập tỉnh) thành lập Công ty Du lịch và cung ứng tàu biển Quảng Ninh.

- Ngày 28/3/1986, UBND tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định 172/QĐ-UB thành lập Công ty Du lịch Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

- Đến ngày 7/10/1992, đổi tên thành Công ty Du lịch và cung ứng tàu biển Quảng Ninh.

- Ngày 17/4/1993, thành lập Sở Du lịch Quảng Ninh.

- Tháng 3/2008, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được thành lập.

- Ngày 28/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1270/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

3- Tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

- Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

+ Về cơ sở lưu trú và dịch vụ có 1.200 cơ sở với 19.000 phòng (17.100 phòng trên bờ, 1.900 trên tàu du lịch).

+ Khách sạn từ 1 đến 5 sao (trên bờ) có 114 cơ sở với 6.500 phòng.

+ Phương tiện vận chuyển: tàu du lịch có 533 tàu với 22.000 ghế ngồi, 200 tàu có cơ sở lưu trú với 1.900 phòng, 4.000 giường.

+ Có 50 công ty lữ hành của tỉnh và 12 chi nhánh công ty lữ hành tỉnh ngoài.

+ Có khoảng 2.000 tổ chức (DN, HTX và hộ kinh doanh cá thể) tham gia kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch, với khoảng 23.000 lao động trực tiếp và 37.000 lao động gián tiếp và có liên quan.

- Năm 2014, tổng lượng khách du lịch ước đạt 7,5 triệu lượt, đạt 97% kế hoạch, bằng 98% cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,55 triệu lượt, đạt 93% kế hoạch, bằng 98% cùng kỳ; khách lưu trú 3,6 triệu lượt, đạt 95% kế hoạch, tăng 20% cùng kỳ.

- Năm 2015, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 7,7 triệu lượt, tăng 103% so cùng kỳ 2014. Trong đó: khách quốc tế đạt 2,75 triệu lượt, bằng 101,9% kế hoạch, tăng 8% cùng kỳ; khách lưu trú đạt 3,9 triệu lượt, tăng 6% cùng kỳ (khách quốc tế đạt 1,46 triệu lượt). Tổng doanh thu du lịch đạt 6.548 tỉ đồng, tăng 19% so năm 2014.

Nguồn: QNP

.
.
.
.