Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 12-2016 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII, tháng 12-2016

;

 

Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII.
Quang cảnh kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp.
Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp.

 

Chủ tọa điều hành kỳ họp.
Chủ tọa điều hành kỳ họp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu tại kỳ họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long phát biểu tại kỳ họp.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc trao giấy chứng nhận tham dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII cho thanh, thiếu niên tiêu biểu của tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc trao giấy chứng nhận tham dự kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII cho thanh, thiếu niên tiêu biểu của tỉnh

 

Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu tiến hành bầu bổ sung chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ thảo luận TP Hạ Long, huyện Cô Tô.
Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ thảo luận TP Hạ Long, huyện Cô Tô.

 

Đại biểu Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham gia ý kiến về nội dung thu - chi ngân sách.
Đại biểu Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham gia ý kiến về nội dung thu - chi ngân sách.

 

Các đại biểu Tổ thảo luận TP Móng Cái, TX Quảng Yên thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, trong ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 4.
Các đại biểu Tổ thảo luận TP Móng Cái, TX Quảng Yên thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, trong ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 4.

 

Tổ thảo luận TX Đông Triều, Hoành Bồ, Ba Chẽ.
Tổ thảo luận TX Đông Triều, Hoành Bồ, Ba Chẽ.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh dự phiên thảo luận tại kỳ họp.
Các đại biểu HĐND tỉnh dự phiên thảo luận tại kỳ họp.

 

Quang cảnh phiên chất vấn.
Quang cảnh phiên chất vấn.

 

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp.
Đại biểu chất vấn tại kỳ họp.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên chất vấn.

 

Đại biểu Ngọc Thái Hoàng, tổ đại biểu TP Cẩm Phả chất vấn về nội dung liên quan đến tai nạn lao động.
Đại biểu Ngọc Thái Hoàng, tổ đại biểu TP Cẩm Phả chất vấn về nội dung liên quan đến tai nạn lao động.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Ảnh Thanh Tùng

Sáng 5/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (phường Hồng Hà, TP Hạ Long), HĐND tỉnh khóa XIII long trọng khai mạc kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các địa phương trong tỉnh. Tham dự phiên khai mạc còn có 50 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ của tỉnh.

Kỳ họp thứ 4 diễn ra trong 3 ngày, sẽ đánh giá  tình  hình  thực  hiện  nhiệm  vụ  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội,  đảm  bảo  quốc  phòng  an ninh năm 2016 theo nghị quyết của HĐND tỉnh; xem  xét các báo cáo, tờ trình của  UBND  tỉnh;  đánh  giá  việc  thực  thi  pháp  luật  tại  địa  phương  của  các  cơ  quan; công tác tham gia xây dựng  chính  quyền  của  Uỷ  ban  MTTQ  tỉnh  và  ý  kiến,  kiến  nghị của cử tri; kết quả giám sát việc giải quyết  kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 và kết quả giám sát của thường trực, các ban của HĐND tỉnh đối với một  số lĩnh vực của đời sống xã  hội.

Kỳ họp dành thời gian để thảo luận, quyết định về  mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm  2017; xem  xét,  quyết  định các vấn đề về thu, chi  ngân sách; một  số  cơ  chế chính sách khuyến  khích, hỗ  trợ  các tổ chức, cá nhân trong  hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, giai  đoạn 2017-2020. Cùng với đó là các chính sách  khuyến  khích  đầu  tư,  phát  triển cụm công nghiệp trên  địa  bàn,  giai  đoạn  2017- 2020;  chính  sách  mở  rộng  đối  tượng  bảo  trợ  xã  hội  theo quy định tại Nghị định  số  136/2013/NĐ-CP,  ngày  21/10/2013 của Chính phủ; việc bố trí nguồn lực đưa các  xã,  thôn,  bản  ra  khỏi  diện  đặc  biệt  khó  khăn,  hoàn  thành mục tiêu Chương trình  135,  giai  đoạn  2017-2020  trên địa bàn tỉnh...

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH KHÓA XIII

(1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017

(2) Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016.

(3) Nghị quyết về lập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2017; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2017.

(4) Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020.

(5) Nghị quyết thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2016.

(6) Nghị quyết về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2020.

(7) Nghị quyết về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2020.

(8) Nghị quyết về mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

(9) Nghị quyết về quyết định tổng biên chế công chức và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

(10) Nghị quyết về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn, bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

(11) Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017 - 2020 (thay thế Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 18/11/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016).

(12) Nghị quyết quy định thu các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

(13) Nghị quyết về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố (thay thế Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, bản, khu phố).

(14) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2017 của HĐND tỉnh.

(15) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

(16) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh.

(17) Nghị quyết về Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(18) Nghị quyết về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

(19) Nghị quyết đề nghị miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(20) Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(21) Nghị quyết đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(22) Nghị quyết đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo Baoquangninh.com.vn

.
.
.
.