Lãnh đạo tỉnh dự lễ giao nhận quân, tháng 2-2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ giao nhận quân, tháng 2-2017

;

 

Bí thư Tỉnh ủy gióng trống giao quân năm 2017 tại TP Hạ Long. Ảnh Hồng Nhung
Bí thư Tỉnh ủy gióng trống giao quân năm 2017 tại TP Hạ Long. Ảnh: Hồng Nhung

 

Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các đơn vị LLVT, TP Hạ Long tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh Hồng Nhung
Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các đơn vị LLVT, TP Hạ Long tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Nhung

 

Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh Hồng Nhung
Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Nhung

 

Bí thư Tỉnh ủy động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh Hồng Nhung
Bí thư Tỉnh ủy động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Nhung

 

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nguyễn Đức Long gióng trống giao quân. Ảnh Hoàng Quý
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nguyễn Đức Long gióng trống giao quân tại TX Đông Triều. Ảnh: Hoàng Quý

 

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nguyễn Đức Long tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh Hoàng Quý
Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Nguyễn Đức Long tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Quý

 

.
.
.
.